TENOFOVIR DISOPROXIL ZENTIVA 245 mg - PROSPECT

Prospectul pentru TENOFOVIR DISOPROXIL ZENTIVA 245 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TENOFOVIR DISOPROXIL ZENTIVA 245 mg
Substanța activă: TENOFOVIRUM DISOPROXIL
Concentrația: 245 mg
Cod atc: J05AF07
Acțiune terapeutică: ANTIVIRALE CU ACTIUNE DIRECTA INHIB. NUCLEOZIDICI SI NUCLEOTIDICI AI REVERSTRANSCRIPTAZEI
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. x 30 compr. film.
Cod cim: W63292001
Firma producătoare: ZENTIVA S.A. - ROMANIA
Conținut prospect: