TORISEL 30mg - PROSPECT

Prospectul pentru TORISEL 30mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TORISEL 30mg
Substanța activă: TEMSIROLIMUSUM
Concentrația: 30mg
Cod atc: L01XE09
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE INHIBITORI DE PROTEIN-KINAZA
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flac. x 1,2ml concentrat (30mg)+ 1 flac. x 1,8 solvent
Cod cim: W61483001
Firma producătoare: WYETH LEDERLE S.P.A. - ITALIA
Conținut prospect: