TEMODAL 180 mg - PROSPECT

Prospectul pentru TEMODAL 180 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TEMODAL 180 mg
Substanța activă: TEMOZOLOMIDUM
Concentrația: 180mg
Cod atc: L01AX03
Acțiune terapeutică: AGENTI ALCHILANTI ALTI AGENTI ALCHILANTI
Prescripție: P-RF/R
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 5 caps. ambalate individual in plicuri
Cod cim: W59616003
Firma producătoare: SP LABO NV - BELGIA