TOLURA 80 mg - PROSPECT

Prospectul pentru TOLURA 80 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TOLURA 80 mg
Substanța activă: TELMISARTANUM
Concentrația: 80mg
Cod atc: C09CA07
Acțiune terapeutică: ANTAGONISTI DE ANGIOTENSINA II ANTAGONISTI DE ANGIOTENSINA II
Prescripție: P-6L
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blist.OPA-Al-PVC/Al x 14compr.
Cod cim: W55586001
Firma producătoare: KRKA D.D. NOVO MESTO - SLOVENIA