SIVEXTRO 200 mg - PROSPECT

Prospectul pentru SIVEXTRO 200 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: SIVEXTRO 200 mg
Substanța activă: TEDIZOLIDUM
Concentrația: 200mg
Cod atc: J01XX11
Acțiune terapeutică: ALTE ANTIBACTERIENE ALTE ANTIBACTERIENE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Flacon in forma de tub din sticla transparenta borosilicata de tip I x 6 flac.
Cod cim: W62872002
Firma producătoare: PATHEON ITALIA S.P.A. - ITALIA
Conținut prospect:

SIVEXTRO 200 mg se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Flacon in forma de tub din sticla transparenta borosilicata de tip I x 1 flac.