TECHNESCAN® LYOMAA - PROSPECT

Prospectul pentru TECHNESCAN® LYOMAA - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TECHNESCAN® LYOMAA
Substanța activă: TC 99 M - MACROSALB
Concentrația: 2 mg
Cod atc: V09EB01
Acțiune terapeutică: SISTEM RESPIRATOR PARTICULE CU TECHNETIUM PT. INJECTARE
Prescripție: S
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_4192_16.02.04.pdf
Ambalaj: Cutie x 5 flac. pulb. pt. sol. inj.
Cod cim: W13849001
Firma producătoare: MALLINCK RODT MEDIC. BV - OLANDA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR. 4192/2004/01                                                               Anexa 1 

                                                                                                                                                            Prospect 

 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

TECHNESCAN LyoMAA 

Pulbere pentru soluţie injectabilă, 2 mg/flacon 

Kit pentru prepararea soluţiei injectabile de macroagregate de albumină umană marcat cu (

99m

Tc) 

 
 

Citiţi  cu  atenţie  şi  în  întregime  acest  prospect  înainte  de  a  începe  să  utilizaţi  acest  medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. 
Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră. Acestea includ orice 
posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 
 
Ce găsiţi în acest prospect: 
 
1. 

Ce este Technescan LyoMAA şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să vi se administreze Technescan Lyo MAA  

3. 

Cum să vi se administreze  Technescan Lyo MAA 

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Technescan Lyo MAA  

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 
1. 

Ce este Technescan Lyo MAA şi pentru ce se utilizează  

 
Technescan  LyoMAA  este  o  substanță  de  contrast  folosită  numai  pentru  diagnostic  în  următoarele 
investigații : 
Scintigrafia de perfuzie pulmonară. 
Scintigrafia venoasă, ca indicaţie secundară. 

 
 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să vi se administreze Technescan LyoMAA 

 
Nu vi se va administra Technescan LyoMAA 

dacă  sunteţi  alergic  la  albumina  umană  sau  la  oricare  dintre  celelalte  componente  ale  acestui 
medicament (enumerate la punctul 6). 

 
Atenţionări şi precauţii 
Înainte să vi se administreze Technescan LyoMAA, adresaţi-vă medicului dumneavoastră. 
Mai  ales  spunețimedicului  dumneavoastră  dacă  aveți  probleme  cu  inima  sau  dacă  aveți  sau  ați  avut 
cheaguri de sânge. 
Produsul radiofarmaceutic trebuie utilizat doar de către persoane autorizate.  
Produsul  radiofarmaceutic  trebuie  preparat  de  către  utilizator  într-o  manieră  ce  trebuie  să  satisfacă  atât 
cerinţele de securitate radiologică cât şi de calitate farmaceutică. 
O grijă deosebită trebuie acordată situaţiei în care se administrează 

99m

Tc-MAA la pacienţi cu şunt cardiac 

stânga-dreapta.  În  scopul  minimalizării  posibilităţii  de  apariţie  a  microembolismelor  în  teritoriile 
circulatorii cerebrale şi renale, 

99m

Tc-MAA trebuie să fie administrat prin injectare intravenoasă lentă, iar 

numărul de particule redus cu până la 50%. Astfel de precauţii sunt, de asemenea, recomandate în cazul 
pacienţilor cu hipertensiune pulmonară complicată cu insuficienţă respiratorie. 

Page 2
background image

 

2

Expunerea  la  radiaţii  ionizante  este  corelată  cu  inducerea  cancerului  şi  cu  posibitatea  de  producere  a 
defectelor ereditare. Pentru investigaţiile diagnostice de medicină nucleară, dovezile actuale sugerează că 
aceste reacţii vor apare cu o frecvenţă neglijabilă datorită dozelor radioactive mici. 
 
Technescan LyoMAA împreună cu alte medicamente 
Spuneţi  medicului  dumneavoastră    dacă  luaţi,  aţi  luat  recent  sau  s-ar  putea  să  luaţi  orice  alte 
medicamente. 
 
Mai ales spuneți medicului dumneavoastră dacă luați: 

  chimioterapice – cum ar fi ciclofosfamidă, bleomicină, metotrexat,  
  heparină,  

  bronhodilatatoare, 
  heroină,  
  nitrofurantoină,  
  busulfan, 

  metisergidă, 
  sulfatul de magneziu. 

 
Sarcina și alăptarea  
 
Dacă  sunteţi  gravidă  sau  alăptaţi,  credeţi  că  aţi  putea  fi  gravidă  sau  intenţionaţi  să  rămâneţi  gravidă, 
adresaţi-vă medicului  pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 
Sarcina 
Când  este  necesar  să  se  administreze  produse  radioactive  femeilor  de  vârstă  fertilă,  trebuie  efectuate 
întotdeauna investigaţii referitoare la posibilitatea existenţei sarcinii. Absenţa unei menstruaţii presupune 
considerarea  existenţei  unei  sarcini  până  la  stabilirea  exactă  a  etiologiei  amenoreei.  Atunci  când  există 
incertitudine  cu  privire  la  existenţa  sarcinii  este  important  ca  expunerea  la  radiaţii  să  fie  cea  minim 
posibilă pentru obţinerea informaţiilor clinice dorite. Se recomandă utilizarea tehnicilor alternative care 
nu implică radiaţii ionizante. 
Explorările  cu  radionuclizi  efectuate  la  femei  însărcinate  implică,  de  asemenea,  expunerea  fătului  la 
dozele de radiaţii. De aceea, în timpul sarcinii trebuie efectuate doar investigaţiile absolut necesare, atunci 
când beneficiul probabil depăşeşte riscul pentru mamă şi făt. 
 
Alăptarea 
Înainte de administrarea unui produs medicamentos radioactiv unei mame care alăptează trebuie luat în 
considerare  dacă  nu  se  poate  amâna  rezonabil  investigaţia,  până  la  întreruperea  alăptării  şi  dacă  a  fost 
făcută alegerea adecvată a produsului radiofarmaceutic, având în vedere posibilitatea excreţiei substanţei 
radioactive  în  laptele  matern.  Dacă  administrarea  este  considerată  ca  fiind  necesară,  alăptatul  trebuie 
întrerupt timp de 12 ore, iar laptele exprimat în acest interval nu trebuie utilizat. Alăptatul poate fi reluat 
atunci când nivelul de radioactivitate secretată în laptele matern nu depăşeşte 1mSv, ca doză de radiaţii la 
care poate fi expus copilul. 
 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
Technescan LyoMAA nu are nicio influență asupra capacității de a conduce vehicule sau de a conduce 
utilaje. 
 
3. 

Cum să vi se administreze Technescan LyoMAA 

 
Utilizaţi  întotdeauna  acest  medicament  exact  aşa  cum  v-a  spus  medicul.  Discutaţi  cu  medicul 
dumneavoastră dacă nu sunteţi sigur. 
 
Acest  medicament  este  destinat  doar  procedurilor  de  diagnsotic.  El  vă  va  fi  administrat  în  unități 
specializate în derularea unor asemenea investigații și numai de către personal specializat în acest sens. 
Doza  și  calea  de  administrare  va  fi  decisă  de  către  medicul  dumneavoastră  în  funcție  de  tipul  de 
investigație, starea dumneavoastră biologică și clinică, tipul de patologii asociate. 
 
Dacă vi se administrează mai mult Techescan LyoMAA decât trebuie 
Această situație este puțin probabilă deoarece medicamentul este administrat de către personal specializat, 
în unități specifice. Dacă aveți nelămuriri, vorbiți cu medicul dumneavoastră. 

Page 3
background image

 

3

 
Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresaţi-vă  medicului 
dumneavoastră. 
 
 
4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca  toate  medicamentele,  acest  medicament  poate  provoca  reacţii  adverse,  cu  toate  că  nu  apar  la  toate 
persoanele. 
 
Administrările  injectabile  unice  sau  repetate  de  macroagregate  de  albumină  marcate  cu 

99m

Tc  pot  fi 

asociate  cu  apariţia  reacţiilor  alergice  generale,  ce  se  pot  manifesta  cu  durere  toracică,  frisoane  şi  şoc 
hipotensiv.  
La locul de injectare au fost observate reacţii alergice locale.  
 
Raportarea reacţiilor adverse 
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră. Acestea includ orice reacţii 
adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De  asemenea,  puteţi  raporta  reacţiile  adverse  direct  prin 
intermediul  sistemului  naţional  de  raportare,  ale  cărui  detalii  sunt  publicate  pe  web-site-ul  Agenţiei 
Naţionale  a  Medicamentului  şi  a  Dispozitivelor  Medicale  http://www.anm.ro/.  Raportând  reacţiile 
adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 
 
5. 

Cum se păstrează Technescan LyoMAA 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu  utilizaţi  acest  medicament  după  data  de  expirare  înscrisă  pe  flacon,  după  EXP.Data  de  expirare  se 
referă la ultima zi a lunii respective. 
 
Kitul se păstrează la temperaturi între 2-8°C, în ambalajul original.  
Produsul marcat este stabil 12 ore de la preparare şi trebuie păstrat la temperaturi sub 25°C. 
 
Nu  aruncaţi  niciun  medicament  pe  calea  apei  sau  a  reziduurilor  menajere.  Întrebaţi  farmacistul  cum  să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 
6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Technescan LyoMAA 

Substanţa activă este Tc99. 

Celelalte  componente  sunt:  clorură  stanoasă  dihidrat,  acetat  de  sodiu  trihidrat,  clorură  de  sodiu, 
albumină serică umană, nitrogen gaz 

 
Cum arată X şi conţinutul ambalajului 
 
Un flacon conţine pulbere pentru soluţie injectabilă conţinând macroagregate de serumalbumină umană 2 
mg. 
Cutie cu 5 flacoane cu pulbere pentru soluţie injectabilă. 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă
 
Mallinckrodt Medical B.V. 
Westerduinweg 3, 1755 LE Petten, Olanda 
 
Fabricantul 
Mallinckrodt Medical B.V., Olanda 
 
Pentru  orice  informaţii  referitoare  la  acest  medicament,  vă  rugăm  să  contactaţi  reprezentanţa  locală  a 
deţinătorului

 

autorizaţiei de punere pe piaţă. 

 

Page 4
background image

 

4

Acest prospect a fost revizuit în Martie 2017. 
 
Alte surse de informaţii 
 
Informaţii  detaliate  privind  acest  medicament  sunt  disponibile  pe  web-site-ul  Agenţiei  Naţionale  a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Următoarele informaţii sunt destinate numai profesioniştilor din domeniul sănătăţii: 
Doze 
Adulţi 
Activitatea recomandată a fi administrată intravenos la un adult ce cântăreşte 70 kg variază între 37-185 
MBq (1-5 mCi). Numărul de particule pentru o doză administrată trebuie să varieze între 60 x 10

3

 – 700 x 

10

3

. Explorarea pulmonară poate începe imediat după injectare. 

 
Copiiși adolescenți 
Activitatea administrată copiilor trebuie să fie o fracţiune din cea administrată la adulţi şi trebuie calculată 
conform următoarei ecuaţii: 

 
 Doza adultului (MBq) x Greutatea copilului (kg) 

Doza pediatrică (MBq) = _________________________________________ 

70 

 

Cu toate că greutatea corporală este factorul cel mai des utilizat, pe care se bazează ajustarea activităţii 
adminstrate,  într-un  număr  limitat  de  cazuri  suprafaţa  corporală  poate  fi  considerată  ca  fiind  mult  mai 
adecvată. 

Doza adultului (MBq) x Suprafaţa corporală a copilului (kg) 

Doza pediatrică (MBq) = ____________________________________________________ 

1,73 

 

 
Dozimetrie 

Techneţiul (

99m

Tc) se dezintegrează prin emiterea de radiaţii gamma cu energie de 140 keV şi cu un 

timp de înjumătăţire de 6 ore, de aceea poate fi considerat cvasistabil. 

Pentru acest produs doza efectivă, ce rezultă dintr-o radioactivitate administrară de 185 MBq este, 

de obicei, 2,2 mSv (la un individ de 70 kg). 

În conformitate cu ICRP 53 (1988) dozele de radiaţii absorbite de către pacient sunt următoarele: 
Doza absorbită pe unitatea de radioactivitate administrată (mGy/MBq) 

Organ 

Adult 

15 ani 

10 ani 

5 ani 

1 an 

Suprarenale 

5,8E-03  8,7E-03  1,3E-02  1,9E-02  3,1E-02 

Perete vezică urinară  

1,0E-02  1,3E-02  1,9E-02  2,8E-02  5,1E-02 

Suprafaţa oaselor 

3,5E-03  4,4E-03  6,4E-03  9,7E-03  1,9E-02 

Sân 

5,6E-03  5,5E-03  1,0E-02  1,4E-02  2,2E-02 

Tract gastro-intestinal 
     Perete stomac 
     Intestinul subţire 
     Intestinul gros proximal 
     Intestinul gros distal 

 
4,0E-03 
2,1E-03 
2,2E-03 
4,6E-03 

 
5,2E-03 
2,6E-03 
2,9E-03 
2,1E-03 

 
7,8E-03 
4,3E-03 
5,0E-03 
3,5E-03 

 
1,2E-02 
7,0E-03 
8,4E-03 
5,4E-03 

 
2,0 E-02 
1,3E-02 
1,5E-02 
1,0E-02 

Rinichi 

3,7E-03  4,8E-03  7,2E-03  1,1E-02  1,8E-02 

Ficat 

1,6E-02  2,1E-02  3,0E-02  4,3E-02  7,5E-02 

Plămân 

6,7E-02  9,9E-02  1,4E-01  2,1E-01  4,0E-01 

Ovare 

1,8E-03  2,3E-03  3,7E-03  5,9E-03  1,1E-02 

Pancreas 

5,8E-03  7,5E-03  1,1E-02  1,7E-02  2,9E-02 

Măduvă hematopoietică 

4,4E-03

6,2E-03

8,3E-03

1,1E-02  1,7E-02

Splină 

4,4E-03

5,6E-03

8,3E-03

1,3E-02  2,2E-02

Testicule 

1,1E-03  1,4E-03  2,3E-03  3,7E-03  7,1E-03 

Tiroidă 

2,0E-03  3,3E-03  5,5E-03  9,0E-03  1,6E-02 

Uter 

2,4E-03  2,9E-03  4,6E-03  7,1E-03  1,3E-02 

Page 5
background image

 

5

Alte ţesuturi 

2,9E-03  2,6E-03  5,2E-03  7,8E-03  1,4E-02 

Doza efectivă (mSv/MBq) 

1,2E-02  1,8E-02  2,5E-02  3.8E-03  6,9E-02 

 
Pentru  o  activitate  administrată  de  185  MBq,  doza  tipică  de  radiaţii  captată  de  organul  ţintă, 

plămân,  este  de  12,3  mGy  şi  doza  tipică  de  radiaţii  primită  de  organele  critice,  suprarenale,  peretele 
vezicii urinare, ficat, pancreas, splină, sunt respectiv de 1,07, 1,85, 2,96, 1,07 şi 0,81 mGy. 
 
Instrucţiuni privind pregătirea produsului medicamentos în vederea administrării şi manipularea 
sa 
Instrucţiuni pentru marcare 
Se adaugă în condiţii aseptice cantitatea necesară de pertechnetat de sodiu (

99m

Tc) injectabil (fisiune sau 

nonfisiune)  minimum  370MBq,  maximum  3,7GBq,  cu  un  volum  de  1-10  ml  într-un  flacon  de 
TechneScan

®

 LyoMAA. Nu se utilizează un ac cu supapă, se elimină excesul de presiune din flacon prin 

extragerea  unui  volum  de  gaz  egal  cu  cel  al  eluatului  introdus.  Se  agită  cu  grijă  flaconul  de  câteva  ori 
pentru  a  realiza  suspensia    de  macroagregate  de  albumină.  Se  lasă  la  temperatora  camerei  timp  de  5 
minute. Se agită flaconul înainte de extragerea unei doze. Soluţia preparată nu trebuie sub nici o formă să 
vină în contact cu aerul. 

 

Instrucţiuni pentru controlul calităţii 
Soluţia  marcată  poate  fi  administrată  după  un  interval  de  5  minute  după  marcare.    Determinarea 

99m

Tc 

liber prin filtrarea cu membrane. Se utilizează o membrană de filtrare din policarbonat cu pori circulari cu 
dimensiunea  de  3  μm  aşezată  pe  un  dispozitiv  de  susţinere  potrivit.  Se  pun    pe  membrană  0,2  ml  din 
soluţia injectabilă şi se filtrează cu 20 ml ser fiziologic. 
Radioactivitatea  ce  trece  prin  membrană  nu  trebuie  să  fie  mai  mare  de  5%  din  radioactivitatea  totală  a 
celor 0,2 ml de soluţie injectabilă. 
Administrarea produselor radiofarmaceutice produce riscuri şi pentru alte persoane din cauza radiaţiilor 
externe  sau  contaminării  cu  urină,  lichid  de  vărsătură,  etc.  De  aceea,  trebuie  să  fie  luate  măsurile  de 
protecţie împotriva radiaţiilor conform reglementărilor naţionale în vigoare. 
Reziduurile pot fi puse într-un recipient obişnuit din moment ce radioactivitatea flacoanelor şi seringilor 
utilizate  nu  depăşeşte  pe  cea  a  mediului  înconjurător,  măsurată  potrivit  reglementărilor  naţionale  în 
vigoare.