TECHNESCAN® HDP - PROSPECT

Prospectul pentru TECHNESCAN® HDP - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TECHNESCAN® HDP
Substanța activă: TC 99 M - ACID OXIDRONIC
Concentrația: 3mg
Cod atc: V09BA01
Acțiune terapeutică: SISTEM OSOS COMPUSI CU TECHNETIUM Tc99
Prescripție: S
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_3960_24.11.03.pdf
Ambalaj: Cutie x 5 flac. pulb. pt. sol. inj.
Cod cim: W13652001
Firma producătoare: MALLINCK RODT MEDIC. BV - OLANDA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR. 3960/2003/01                                                                      Anexa 1 

                                                                                                                                                            Prospect 

 

 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 
 

TECHNESCAN HDP 

Pulbere pentru soluţie injectabilă, 3,0 mg. 

Kit pentru prepararea soluţiei injectabile de oxidronat de sodiu marcat cu techneţiu (

99m

Tc) 

 
 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. 
Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră. Acestea includ orice 
posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 
Ce găsiţi în acest prospect: 
 
1. 

Ce este Technescan HDP şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să vi se administreze Technescan HDP  

3. 

Cum să vi se administreze Technescan HDP  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Technescan HDP 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 
1. 

Ce este Technescan HDP şi pentru ce se utilizează  

 
T
echnescan  HDP  este  o  substanță  de  contrast  folosită  pentru  un  tip  de  investigație  numită  scintigrafie 
osoasă.  
Este un medicament destinat exclusiv procedurilor de diagnostic. 

 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să vi se administreze Technescan HDP 

 
Nu trebuie să vi se administreze 
Technescan HDP 

dacă sunteţi alergic la oxidronat de sodiu marcat cu 

99

Tc sau la oricare dintre celelalte componente 

ale acestui medicament (enumerate la punctul 6). 

 
Atenţionări şi precauţii 
Înainte să vi se administreze Technescan HDP, adresaţi-vă medicului dumneavoastră. 
 
Pentru a se evita contaminarea, trebuie luate precauţii adecvate în privinţa activităţii eliminate de pacienţi. 
Pentru a se reduce expunerea la radiaţii a peretelui vezicii se recomandă hidratarea suficientă şi golirea 
permanentă  a  vezicii  urinare.  Pentru  a  se  evita  acumularea  produsului  radioactiv  în  musculatură,  se 
recomandă evitarea exerciţiilor fizice intense după injectare, până când se vor obţine imagini ale oaselor 
satisfăcătoare.  Administrarea  accidentală  sau  neadecvată  subcutanată  a  Technetiu  (

99m

Tc)  oxidronat  ar 

trebui evitată din cauza inflamaţiei perivasculare ce a fost descrisă. 
Acest  produs  radiofarmaceutic  activ  poate  fi  recepţionat,  utilizat  şi  administrat  doar  de  către  persoane 
autorizate  în  spitale.  Primirea,  depozitarea,  utilizarea,  transferul  şi  îndepărtarea  acestuia  fac  subiectul 
reglementărilor şi licenţelor adecvate ale autorităţilor competente locale. Produsele radiofarmaceutice ce 
se  intenţionează  a  fi  administrate  pacienţilor  ar  trebui  preparate  de  către  utilizator  într-o  manieră  care 
satisface  atât  cerinţele  de  securitate  radiologică,  cât  şi  de  calitate  farmaceutică.  Precauţii  aseptice 
corespunzătoare  trebuie  luate  în  conformitate  cu  cerinţele  normelor  de  bună  practică  în  manipularea  şi 
utilizarea produselor farmaceutice. 
 

Page 2
background image

 

2

Copii și adolescenți 
În cazul sugarilor şi copiilor mici trebuie acordată o atenţie deosebită expunerii relativ mari la radiaţii a 
epifizelor oaselor în creştere. 
 
Technescan DDP împreună cu alte medicamente 
Spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi, ați luat recent sau s-ar putea să luaţi orice alte medicamente. 
 
Acumularea  Technetiu  (

99m

Tc)  oxidronat  în  schelet  şi  astfel  calitatea  procedurii  scintigrafice  poate  să 

scadă  după  consumul  unor  medicamente  ce  conţin  chelaţi,  difosfonaţi,  tetraciclină  sau  fier. 
Medicamentele  obişnuite  ce  conţin  aluminiu  (în  special  antiacidele)  pot  determina  acumulări  mari, 
anormale, de 

99m

Tc în ficat, probabil prin formarea unor coloizi marcaţi. 

 
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 
 
Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului  pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 
Sarcina 
Când este necesară administrarea produsului medicamentos radioactiv la o femeie aflată la vârstă fertilă, 
sunt  necesare  investigaţii  pentru  excluderea  unei  eventuale  sarcini.  Absenţa  unei  menstruaţii  presupune 
considerarea existenţei unei sarcini până la stabilirea exactă a etiologiei amenoreei. În cazuri incerte, este 
important ca expunerea la radiaţii să fie cea minim posibilă pentru obţinerea informaţiilor clinice dorite. 
Se recomandă utilizarea tehnicilor alternative care nu implică radiaţii ionizante. 
Tehnicile cu radionuclizi folosite în timpul sarcinii implică doze de radiaţie pentru făt. De aceea în timpul 
sarcinii  trebuie  efectuate  doar  investigaţiile  absolut  necesare  atunci  când  beneficiul  probabil  depăseste 
riscul pentru mamă şi făt. După administrarea technetiului (

99m

Tc) oxidronat cu activitatea de 700 MBq la 

o pacientă cu captare osoasă normală rezultă o doză absorbită la nivelul uterului de 4,27 mGy. Doza scade 
la 2,03 mGy la pacientele cu o captare osoasă mare şi/sau funcţie renală sever afectată. Dozele peste 0,5 
mGy trebuie considerate un risc potenţial pentru făt.  
 
Alăptarea 
Înainte de administrarea unui produs medicamentos radioactiv unei mame care alăptează, trebuie luat în 
considerare  dacă  nu  se  poate  amâna  rezonabil  investigaţia  până  la  întreruperea  alăptării  şi  dacă  a  fost 
făcută alegerea adecvată a produsului radiofarmaceutic, având în vedere secreţia în laptele matern. Dacă 
administrarea  este  considerată  necesară,  alăptarea  trebuie  întreruptă  înainte  de  injectare  iar  laptele 
exprimat ulterior trebuie îndepărtat. Alăptarea poate fi reîncepută la 4 ore după injectare. 
 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
Technescan HDP nu are nicio influență asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 
 
 
3. 

Cum să vi se administreze Technescan 

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul. Discutaţi cu medicul 
dumneavoastră dacă nu sunteţi sigur. 
 
Technescan HDP este utilizat exclusiv de către personal calificat în administrarea substanțelor de contrast 
în unități specializate. 
 
Doza recomandată este determinată de medicul dumneavoastră, pentru fiecare pacient în parte, în funcție 
de tipul investigației, vârstă, factori biologici și clinici precum și în funcție de bolile asociate. …>  
   
Dacă vi se administrează mai mult Technescan HDP decât trebuie 
 
Deoarece acest medicament este administrat de către personal calificat specific, este puțin probabil să 
apară o asemenea situație. Dacă aveți nelămuri, vă rugăm să discutați cu medicul dumneavoastră. 
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră. 
 

Page 3
background image

 

3

 
4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Reacţiile adverse sunt extrem de rare după administrarea Technetiu (

99m

Tc) oxidronat. Rapoartele arată o 

incidenţă mai mică de 1 la 200.000 administrări. Simptomele reacţiilor anafilactoide sunt erupţii cutante, 
greaţă, hipertensiune arterială şi artralgii. Apariţia simptomelor poate fi întârziată la 4 până la 24 de ore 
după  utilizare.  Pentru  fiecare  pacient,  expunerea  la  radiaţii  ionizante  trebuie  să  fie  justificată  pe  baza 
beneficiului obţinut. Activitatea trebuie să fie administrată astfel încât doza de radiaţie rezultată să fie cât 
mai  redusă posibilă şi să permită obţinerea rezultatului diagnostic dorit. Expunerea la radiaţii ionizante 
este legată de inducerea cancerului şi de posibilitatea de dezvoltare a defectelor ereditare. 
Pentru investigaţiile diagnostice de medicină nucleară dovezile actuale sugerează că aceste reacţii adverse 
vor apare cu o frecvenţă neglijabilă datorită dozelor radioactive mici utilizate. 
Pentru  majoritatea  investigaţiilor  diagnostice  folosind  proceduri  de  medicină  nucleară  doza  efectivă 
(EDE) este mai mică de 20 mSv. În anumite circumstanţe clinice pot fi necesare doze mai mari. 
Acest  produs  nu  conţine  excipienti  cu  acţiuni  sau    efecte  cunoscute,  sau  care  sa  fie  importante  pentru 
siguranţa şi utilizarea eficace a produsului. 
 
Raportarea reacţiilor adverse 
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră. Acestea includ orice reacţii 
adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De  asemenea,  puteţi  raporta  reacţiile  adverse  direct  prin 
intermediul  sistemului  naţional  de  raportare,  ale  cărui  detalii  sunt  publicate  pe  web-site-ul  Agenţiei 
Naţionale  a  Medicamentului  şi  a  Dispozitivelor  Medicale  http://www.anm.ro/.  Raportând  reacţiile 
adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 
 
5. 

Cum se păstrează Technescan HDP 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe flacon după EXP. Data de expirare se 
referă la ultima zi a lunii respective. 
 
Kitul se păstrează la temperaturi între 15 – 25

0

C, în ambalajul original. 

Produsul marcat este stabil 8 ore şi trebuie păstrat la temperaturi între 2 – 8

0

C. 

 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 
6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Technescan HDP 

Substanţa activă este  

Celelalte componente sunt: clorură stanoasă, acid gentisic, clorură de sodiu, nitrogen gaz. 

 
 
Cum arată Technescan HDP  şi conţinutul ambalajului 
 
Pulbere pentru soluţie injectabilă conţinând oxidronat de sodiu 3,0 mg.  
 
Cutie cu 5 flacoane cu pulbere pentru soluţie injectabilă. 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 
Mallinckrodt Medical BV, 
Westerduinweg 3, 1755 LE Petten, Olanda 
 

Page 4
background image

 

4

Fabricantul 
Mallinckrodt Medical BV, Olanda 
 
Pentru orice informaţii referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a 
deţinătorului

 

autorizaţiei de punere pe piaţă. 

 
 
Acest prospect a fost revizuit în Martie 2017.
 
 
Alte surse de informaţii 
 
Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Următoarele informaţii sunt destinate numai profesioniştilor din domeniul sănătăţii: 
 
Doze si mod de administrare 

Activitatea medie administrată printr-o singură injecţie intravenoasă este de 500 MBq (300 – 700 

MBq) pentru un adult de 50 – 70 kg. Acolo unde este cazul, la recomandarea medicului, pot fi utilizate şi 
alte doze. 

Nu este necesară ajustarea activităţilor la vârstnici. Activitatea administrată unui copil trebuie să fie 

o  fracţiune  din  acea  pentru  adult,  calculată  în  funcţie  de  greutatea  copilului,  în  conformitate  cu  tabelul 
următor: 

3 kg 

= 0,1   

 

22 kg   = 0,50   

 

42 kg  = 0,78 

4 kg 

= 0,14   

 

24 kg   = 0,53   

 

44 kg  = 0,80 

6 kg 

= 0,19   

 

26 kg   = 0,56   

 

46 kg  = 0,82 

8 kg 

= 0,23   

 

28 kg   = 0,58   

 

48 kg  = 0,85 

10 kg 

= 0,27   

 

30 kg   = 0,62   

 

50 kg  = 0,88 

 
12 kg 

= 0,32   

 

32 kg   = 0,65   

 

52 - 54 kg 

= 0,90 

14 kg 

= 0,36   

 

34 kg   = 0,68   

 

56 - 58 kg 

= 0,92 

16 kg 

= 0,40   

 

36 kg   = 0,71   

 

60 - 62 kg 

= 0,96 

18 kg 

= 0,44   

 

38 kg   = 0,73   

 

64 - 66 kg 

= 0,98 

20 kg 

= 0,46   

 

40 kg   = 0,76   

 

68 kg  = 0,99 

Pentru  sugari  (până  la  un  an),  pentru  a  se  obţine  imagini  de  calitate  este  necesară  o  activitate 

minimă de 40 MBq. Imaginile obţinute imediat după injectare (de exemplu în aşa numita procedură de 
„scanare  osoasă  în  3  faze”)  vor  reflecta  doar  parţial  activitatea  metabolică.  Faza  scintigrafică  târzie  ar 
trebui  efectuată  nu  mai  repede  de  2  ore  după  injectare.  Pacientul  trebuie  să  golească  complet  vezica 
urinară înainte de scanare.  

 

Supradozaj 

În condiţii de supradozaj, doza absorbită de pacient trebuie redusă când este posibil acest lucru prin 

creşterea eliminării radionuclidului din corp, prin diureze forţate şi goliri ale vezicii urinare. 

 

Dozimetrie 

Pentru acest produs doza efectivă, rezultată după administrarea unei activităţi de 700 MBq este în 

mod normal de 5,6 mSv (pentru 70 kg greutate). Pentru o activitate administrată de 700 MBq, doza de 
radiaţie  la  organul  ţintă  (os)  este  în  mod  normal  de  44,1  mGy,  iar  doza  de  radiaţie  la  organul  critic 
(peretele  vezicii)  este  în  mod  normal  de  35  mGy.  În  cazul  absorbţiei  mari  în  os  şi/sau  a  funcţionării 
defectuoase a rinichilor, doza efectivă rezultată din administrarea unei activităţi de 700 MBq de Technetiu 
(

99m

Tc) oxidronat este de 5,7 mSv. Doza de radiaţie la organul ţintă este în mod normal de 84 mGy, iar 

doza de radiaţie la organul critic (măduva hematopoietică) este în mod normal de 12,6 mGy. 

 
Technetiul (

99m

Tc) se dezintegrează prin emisia unei radiaţii gamma cu o energie de 140 keV şi cu 

un timp de înjumătăţire de 6 ore la (

99

Tc) Technetiu care, având în vedere timpul sau de înjumătăţire mare 

de 2,13x10

5

 ani, poate fi considerat cvasistabil.  

Datele dozimetrice au fost obţinute din publicaţia ICRP nr. 53 pentru fosfonaţi. 
 

Page 5
background image

 

5

Expunerea la radiaţii la nivelul oaselor având captare normală (doza absorbită/activitate injectată – 

mGy/MBq): 
Organ 

Adult 

15 ani 

10 ani 

5 ani 

1 an 

Suprarenale 

0,0019 

0,0027 

0,0039 

0,0060 

0,011 

Perete vezică urinară 

0,050 

0,062 

0,090 

0,13 

0,24 

Suprafaţa oaselor 

0,063 

0,082 

0,13 

0,22 

0,53 

Sân 

0,00088 

0,00088 

0,0014 

0,0022 

0,0042 

Perete stomac 

0,0012 

0,0015 

0,0025 

0,0037 

0,0070 

Intestin subţire 

0,0023 

0,0028 

0,0044 

0,0066 

0,012 

Intestin gros proximal 

0,0020 

0,0025 

0,0038 

0,0062 

0,011 

Intestin gros distal 

0,0038 

0,0047 

0,0072 

0,010 

0,017 

Rinichi 

0,0073 

0,0089 

0,013 

0,018 

0,033 

Ficat 

0,0013 

0,0016 

0,0024 

0,0038 

0,0070 

Glande mamare 

0,0013 

0,0016 

0,0024 

0,0036 

0,0069 

Ovare 

0,0035 

0,0046 

0,0066 

0,0097 

0,016 

Pancreas 

0,0016 

0,0020 

0,0030 

0,0046 

0,0085 

Măduva hematopoietică 

0,0096 

0,013 

0,020 

0,038 

0,075 

Splină 

0,0014 

0,0018 

0,0028 

0,0043 

0,0081 

Testicule 

0,0024 

0,0033 

0,0055 

0,0084 

0,016 

Tiroidă 

0,0010 

0,0016 

0,0022 

0,0035 

0,0056 

Uter 

0,0061 

0,0076 

0,012 

0,017 

0,028 

Alte ţesuturi 

0,0019 

0,0023 

0,0033 

0,0050 

0,0089 

Doza efectivă (mSv/MBq) 

0,0080 

0,010 

0,015 

0,025 

0,050 

Expunerea  la  radiaţii  în  cazul  absorbţiei  osoase  ridicate  şi/sau  în  cazul  afecţiunilor  renale  severe 

(doza absorbită/activitate injectată – mGy/MBq): 

Organ 

Adult 

15 ani 

10 ani 

5 ani 

1 an 

Suprarenale 

0,0035 

0,0050 

0,0072 

0,011 

0,021 

Perete vezică urinară 

0,0025 

0,0035 

0,0054 

0,0074 

0,015 

Suprafaţa oaselor 

0,12 

0,16 

0,26 

0,43 

1,0 

Sân 

0,0021 

0,0021 

0,0032 

0,0051 

0,0096 

Perete stomac 

0,0026 

0,0032 

0,0051 

0,0073 

0,014 

Intestin subţire 

0,0031 

0,0038 

0,0057 

0,0085 

0,016 

Intestin gros proximal 

0,0029

0,0036

0,0053

0,0086 

0,015

Intestin gros distal 

0,0034 

0,0042 

0,0065 

0,096 

0,018 

Rinichi 

0,0030 

0,0037 

0,0056 

0,0087 

0,016 

Ficat 

0,0027 

0,0033 

0,0049 

0,0075 

0,014 

Glande mamare 

0,0030 

0,0037 

0,0053 

0,0081 

0,015 

Ovare 

0,0029 

0,0041 

0,0059 

0,0089 

0,016 

Pancreas 

0,0032

0,0040

0,0059

0,0089 

0,016

Măduva hematopoietică 

0,018 

0,023 

0,037 

0,72 

0,14 

Splină 

0,0026 

0,0034 

0,0051 

0,0078 

0,015 

Testicule 

0,0023 

0,0027 

0,0039 

0,0060 

0,011 

Tiroidă 

0,0024 

0,0037 

0,0054 

0,0083 

0,014 

Uter 

0,0029 

0,0037 

0,0054 

0,0082 

0,015 

Alte ţesuturi 

0,0030 

0,0036 

0,0053 

0,0081 

0,015 

Doza efectivă (mSv/MBq): 
 

0,0082 

0,011 

0,017 

0,028 

0,061 

 
Instrucţiuni pentru reconstituire/marcare radioactivă: 

Se  adaugă,  în  condiţii  aseptice,  cantitatea  cerută  de  soluţie  injectabilă  de  pertechnetat  (

99m

Tc)  de 

sodiu (fisiune sau nonfisiune), maxim 7,4GBq  într-un volum de 3-6 ml, la un flacon  de TechneScan

®

 

HDP  şi  se  agită  timp  de  30  de  secunde  pentru  a  se  dizolva  conţinutul.  Produsul  este  gata  pentru  a  fi 
injectat după 15 minute.  
 

Page 6
background image

 

6

Instrucţiuni pentru controlul calităţii 

Examinarea se realizează cu ajutorul cromatogrfiei în strat subţire (TLC) folosind plăci de fibră de 

sticlă acoperite cu gel silicat. 

- Se developează 5 – 10 μl din produsul marcat în 13,6% acetat de sodiu R. Complexul technetiu 

oxidronat şi ionii pertechnetat vor migra cu frontul solventului, technetiul hidrolizat şi technetiul coloidal 
rămân la punctul de start. 

-  Se  developează  5  –  10  μl  din  produsul  marcat  în  metil-etil-cetonă  R.  Ionii  de.pertechnetat  vor 

migra cu frontul solventului, complexul technetiu oxidronat şi technetiu coloidal rămân 

la punctul de start. Pentru amănunte, consultaţi European Pharmacopoeia (Monografia 641). 
Administrarea  produselor  radiofarmaceutice  crează  riscuri  pentru  celelalte  persoane  prin  iradiere 

externă sau prin contaminarea cu stropi de urină, vărsături, etc. Trebuie luate precauţii privind protecţia 
faţă de radiaţii în conformitate cu reglementările în vigoare. Reziduurile radioactive trebuie îndepărtate în 
conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale privind materialele radioactive.