BEROMUN - PROSPECT

Prospectul pentru BEROMUN - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: BEROMUN
Substanța activă: TASONERMINUM
Concentrația: 1mg/5ml
Cod atc: L03AX11
Acțiune terapeutică: IMUNOSTIMULANTE IMUNOSTIMULANTE
Prescripție: S
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 4 flac. cu pulb + 4 fiole x 5 ml solv.
Cod cim: W51428001
Firma producătoare: BOEHRINGER INGELHEIM AUSTRIA GMBH - AUSTRIA
Conținut prospect: