THALIDOMIDE CELGENE 50 mg - PROSPECT

Prospectul pentru THALIDOMIDE CELGENE 50 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: THALIDOMIDE CELGENE 50 mg
Substanța activă: TALIDOMIDUM
Concentrația: 50mg
Cod atc: L04AX02
Acțiune terapeutică: IMUNOSUPRESOARE ALTE IMUNOSUPRESOARE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie tip portofel x 28 caps. (14 caps. x 2 blistere PVC/PE/ACLAR/Al)
Cod cim: W61952001
Firma producătoare: PENN PHARMACEUTICAL LIMITED - MAREA BRITANIE
Conținut prospect: