CIALIS 20mg - PROSPECT

Prospectul pentru CIALIS 20mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: CIALIS 20mg
Substanța activă: TADALAFILUM
Concentrația: 20mg
Cod atc: G04BE08
Acțiune terapeutică: ALTE PREPARATE UROLOGICE (INCL. ANTISPASTICE) MEDICAMENTE PT. TRAT. DISFUNCTIEI ERECTILE
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 blist. Al/PVC/PE/Aclar x 12 compr. film.
Cod cim: W12051007
Firma producătoare: ELI LILLY AND COMPANY LTD. - MAREA BRITANIE