ADVAGRAF 5mg - PROSPECT

Prospectul pentru ADVAGRAF 5mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ADVAGRAF 5mg
Substanța activă: TACROLIMUSUM
Concentrația: 5mg
Cod atc: L04AD02
Acțiune terapeutică: IMUNOSUPRESOARE INHIBITORI DE CALCINEURINA
Prescripție: P-RF/R
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 100 caps. elib. prel. (blist. PVC-PVDC/Al)
Cod cim: W51976003
Firma producătoare: ASTELLAS IRELAND CO. LTD. - IRLANDA
Conținut prospect:

ADVAGRAF 5mg se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 30 caps. elib. prel. ( blist. PVC-PVDC/Al)

Cutie x 50 caps. elib. prel. ( blist. PVC-PVDC/Al)