SUTENT 25mg - PROSPECT

Prospectul pentru SUTENT 25mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: SUTENT 25mg
Substanța activă: SUNITINIBUM
Concentrația: 25mg
Cod atc: L01XE04
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE INHIBITORI DE PROTEIN-KINAZA
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flacon din PEID x 30 caps.
Cod cim: W43556001
Firma producătoare: PFIZER ITALIA SRL - ITALIA
Conținut prospect:

SUTENT 25mg se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

cutie x 28 caps. (blist. Aclar/PVC)