VESSEL DUE F - PROSPECT

Prospectul pentru VESSEL DUE F - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: VESSEL DUE F
Substanța activă: SULODEXIDUM
Concentrația: 600ULS/2ml
Cod atc: B01AB11
Acțiune terapeutică: ANTITROMBOTICE GRUPUL HEPARINEI
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_12335_30.08.19.pdf
Ambalaj: Cutie x 10 fiole din sticla galbena x 2 ml
Cod cim: W63736001
Firma producătoare: ALFA WASSERMANN SPA - ITALIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 12335/2019/01                                                        

Anexa 1 

                                                                                                                                                                Prospect 

 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Vessel Due F 600 USL/2 ml soluție injectabilă 

Sulodexid

 

 
Citiţi  cu  atenţie  şi  în  întregime  acest  prospect  înainte  de  a  începe  să  utilizaţi  acest  medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

-

 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le 
poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 

 

Ce găsiţi în acest prospect: 
 

1. 

Ce este Vessel Due F şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizați Vessel Due F  

3. 

Cum să utilizaţi Vessel Due F  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Vessel Due F 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1. 

Ce este Vessel Due F şi pentru ce se utilizează 

 

Vessel  Due  F  conține  o  substanță  activă  numită  sulodexid,  care  aparține  medicamentelor  care  previn 
formarea cheagurilor de sânge. 
 
Este indicat în bolile vaselor de sânge care sunt asociate cu risc de formare a cheagurilor de sânge. 

 
 
2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Vessel Due F 

 
Nu utilizaţi Vessel Due F: 

dacă sunteţi alergic la sulodexid, heparină, alte produse de tip heparinic sau la oricare dintre celelalte 
componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6); 

dacă aveți sau ați avut pierderi de sânge (hemoragii); 

-  

dacă știți că aveți boli care cresc riscul de formare a cheagurilor de sânge. 

 

Atenţionări şi precauţii 

Înainte să utilizaţi Vessel Due F, adresaţi-vă

 

medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 

 

Este important să îi spuneți medicului dumneavoastră dacă urmați și alte tratamente pentru subțierea sângelui 
sau pentru prevenirea formării cheagurilor de sânge. 
 

Copii şi adolescenţi 

Vessel Due F nu este recomandat administrării la copii cu vârsta mai mică de 18 ani. 
 

Vessel Due F împreună cu alte medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să utilizaţi 
orice alte medicamente. 

 


Page 2
background image

 

2

 

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-
vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
Nu se recomandă folosirea Vessel Due F pe durata sarcinii. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Vessel Due F nu influenţează sau are o influență neglijabilă asupra capacității de a conduce vehicule sau de a 
folosi utilaje. 

 
 
3. 

Cum să utilizați Vessel Due F 

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutaţi cu medicul 
dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Doza  recomandată  este  de  de  o  fiolă  soluţie  injectabilă  Vessel  Due  F  (600  ULS)  pe  zi,  administrată 
intramuscular sau intravenos. 

 

 

În general, este indicat să se înceapă tratamentul cu soluţia injectabilă Vessel Due F şi, după 15 - 20 zile de 
tratament, să se continue cu capsule moi Vessel Due F timp de 30 - 40 zile. Ciclul terapeutic complet se va 
repeta cel puţin de două ori pe an. 
Medicul dumneavoastră poate modifica doza și modul de administrare. 
 

Dacă utilizaţi mai mult Vessel Due F decât trebuie

 

Poate să apară o pierdere de sânge. Luați legătura cu medicul dumneavoastră pentru a vă spune ce trebuie să 
faceți. 
 

Dacă uitaţi să utilizaţi Vessel Due F 

Dacă  ați  uitat  să  utilizați  o  doză  de  Vessel  Due  F,  administrați-o  imediat  ce  vă  amintiți.  Dacă  se  apropie 
momentul  următoarei  doze,  săriți  doza  uitată  și  administrați-o  direct  pe  aceasta.  Nu  utilizaţi  o  doză  dublă 
pentru a compensa doza uitată. 

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului. 
 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca  toate  medicamentele,  acest  medicament  poate  provoca  reacţii  adverse,  cu  toate  că  nu  apar  la  toate 
persoanele. 
Următoarele reacții adverse au fost raportate la administrarea de Vessel Due F: 

 
Reac

ț

ii adverse rare: 

-

 

durere la locul injectării, 

-

 

senzație de arsură la locul injectării, 

-

 

acumularea de sânge la nivelul locului de injectare, 

-

 

reacții de hipersensibilizare. 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului.  Acestea 
includ  orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De  asemenea,  puteţi  raporta  reacţiile  adverse 
direct  prin  intermediul  sistemului  naţional  de  raportare,  ale  cărui  detalii  sunt  publicate  pe  web-site-ul 
Agenţiei  Naţionale  a  Medicamentului  şi  a  Dispozitivelor  Medicale  din  România  http://www.anm.ro/. 
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui 
medicament. 
 


Page 3
background image

 

3

 

 

5. 

Cum se păstrează Vessel Due F 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe etichetă după EXP. Data de expirare se referă 
la ultima zi a lunii respective. 
 
A se păstra la temperaturi sub 30

o

Nu  aruncaţi  niciun  medicament  pe  calea  apei  sau  a  reziduurilor  menajere.  Întrebaţi  farmacistul  cum  să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Vessel Due F 

Substanţa activă este sulodexid. O fiolă a 2 ml soluţie injectabilă conţine sulodexid 600 ULS. 

Celelalte componente sunt clorură de sodiu și apă pentru preparate injectabile. 

 

Cum arată Vessel Due F şi conţinutul ambalajului 

Se prezintă sub formă de soluție limpede. 
Cutie cu 10 fiole din sticlă galbenă a 2 ml soluţie injectabilă. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă  

ALFASIGMA S.p.A. 
Via Ragazzi del ’99, 5 
40133, Bologna (BO), Italia  
 

Fabricantul 

ALFASIGMA S.p.A. 
Via Enrico Fermi, 1 
65020 Alanno (PE), Italia 

 

Acest prospect a fost revizuit în august 2019. 

 

Alte surse de informaţii

 

 
Informaţii  detaliate  privind  acest  medicament  sunt  disponibile  pe  web-site-ul  Agenţiei  Naţionale  a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/  
 
Următoarele informaţii sunt destinate numai profesioniştilor din domeniul sănătăţii: 
 
Deoarece  sulodexid  este  un  acid  polizaharidic,  dacă  se  administrează  în  asociere  cu  alte  substanţe  poate 
interacţiona prin formarea de complexe cu substanţa de bază.  
Incompatibiltăţile cele mai cunoscute pentru astfel de asocieri sunt cu:  

 

vitamina K,  

 

vitaminele din complexul B,  

 

hidrocortizonul,  

 

hialuronidaza,  

 

gluconatul de calciu,  

 

sărurile cuaternare de amoniu,  

 

cloramfenicolul,  

 

tetraciclinele,  

 

streptomicina.