VESSEL DUE F 250 ULS - PROSPECT

Prospectul pentru VESSEL DUE F 250 ULS - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: VESSEL DUE F 250 ULS
Substanța activă: SULODEXIDUM
Concentrația: 250ULS
Cod atc: B01AB11
Acțiune terapeutică: ANTITROMBOTICE GRUPUL HEPARINEI
Prescripție: P6L
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7293_15.01.15.pdf
Ambalaj: Cutie cu 3 blist. PVDC-PVC/Al-PVDC a cate 20 caps. moi
Cod cim: W63737002
Firma producătoare: ALFASIGMA S.P.A. - ITALIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7293/2015/01-02                                                    

Anexa

 

                                                                                                                                                              

Prospect 

 
 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

VESSEL DUE F 250 ULS capsule moi  

Sulodexid 

 
 
Citiţi  cu  atenţie  şi  în  întregime  acest  prospect  înainte  de  a  începe  să  utilizaţi  acest  medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

-

 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le 
poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 

Ce găsiţi în acest prospect: 
 

1. 

Ce este Vessel Due F şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Vessel Due F  

3. 

Cum să luaţi Vessel Due F  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Vessel Due F 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

1. 

Ce este Vessel Due F şi pentru ce se utilizează 

 

O capsulă moale conţine sulodexid 250 ULS (unităţi lipasemice sulodexid). 
Vessel Due F este utilizat ca tratament curativ pentru patologia vasculară cu risc de tromboză. 

 

 
2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi

 

Vessel Due F 

 
Nu luaţi Vessel Due F 

dacă sunteţi alergic la sulodexid, heparină, alte produse de tip heparinic sau la oricare dintre celelalte 
componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6). 

 

Atenţionări şi precauţii 

A nu se lua cu puțin înainte, în timpul sau imediat după masă. 
Vessel Due F este indicat la adulți. 
O capsulă de Vessel Due F conține 0,31 mg sodiu.. Acest lucru este important pentru pacienții a căror dietă 
restricționează aportul zilnic de sodiu. 

 
Vessel Due F împreună cu alte medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi orice alte 
medicamente. 
 

Vessel Due F împreună cu alimente, băuturi şi alcool 

Vessel Due F nu trebuie luat cu puțin înainte, în timpul sau imediat după masă. 

 
 
 


Page 2
background image

 

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-
vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Vessel Due F nu are nici o influenţă sau are influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau 
de a folosi utilaje. 

 

 

3. 

Cum să luaţi

 

Vessel Due F 

 
Luaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutaţi cu medicul 
dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
Doza recomandată este de 1-2 capsule moi de 2 ori pe zi, între mesele principale.  
 

Utilizarea la copii 

Vessel Due F este utilizat la adulți. 
 

Dacă luaţi mai mult Vessel Due F decât trebuie 

Singurul efect care poate să apară în caz de supradozaj este hemoragia. În caz de hemoragie este necesară 
administrarea de protamină sulfat 1% aşa cum este utilizat în “hemoragiile determinate de heparină”. 
 

Dacă uitaţi să luaţi Vessel Due F 

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 

 
Dacă încetaţi să luaţi Vessel Due F 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului. 
 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca  toate  medicamentele,  acest  medicament  poate  provoca  reacţii  adverse,  cu  toate  că  nu  apar  la  toate 
persoanele. 
 
Reacţiile adverse la medicamente sunt clasificate după cum urmează:  

foarte frecvente: 

afectează mai mult de 1 utilizator din 10  

frecvente: 

afectează 1 până la 10 utilizatori din 100i  

mai puţin frecvente: 

afectează 1 până la 10 utilizatori din 1000  

rare: 

afectează 1 până la 10 utilizatori din 10000  

foarte rare: 

afectează mai puţin de 1 utilizator din 10000  

frecvenţă necunoscută 

(care nu poate fi estimată din datele disponibile)  

 
Mai  puțin  frecvente:  dureri  de  cap,  disconfort  abdominal,  senzație  de  arsură  la  stomac  (dispepsie),  gaze 
(flatulenţă),  vărsături,  eczemă  (senzația  de  mâncărime,  piele  de  culoare  roșie,  uscată),  înroșirea  pielii, 
urticarie 
Foarte rare: pierderea conştienţei, sângerare din stomac (hemoragie gastrică), umflarea gleznelor, picioarelor 
sau degetelor (edem periferic) 
Frecvente:

 

amețeală  (senzația  că  se  învârtește  camera),

 

dureri  în  partea  superioară  a  abdomenului,  diaree, 

durere de stomac, greaţă, erupții pe piele 

 
Raportarea reacţiilor adverse 

 
Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului.  Acestea 
includ  orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De  asemenea,  puteţi  raporta  reacţiile  adverse 
direct  prin  intermediul  sistemului  naţional  de  raportare,  ale  cărui  detalii  sunt  publicate  pe  web-site-ul 


Page 3
background image

 

Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile 
adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 
 

5. 

Cum se păstrează Vessel Due F 

 
A se păstra la temperaturi sub 30°C 
 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. 
Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
Nu  aruncaţi  niciun  medicament  pe  calea  apei  sau  a  reziduurilor  menajere.  Întrebaţi  farmacistul  cum  să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Vessel Due F 

Substanţa  activă  este  sulodexid.  O  capsulă  moale  conţine  sulodexid  250  ULS  (unităţi  lipasemice 

sulodexid).  

Celelalte componente sunt: 

con

ţ

inutul capsulei-

laurilsarcosinat de sodiu, dioxid de siliciu coloidal, 

 

triacetin; 

înveli

ş

ul capsulei-

gelatină, glicerol, etil-para-oxibenzoat de sodiu (E 215), propil- para-oxibenzoat 

de sodiu (E 217), dioxid de titan (E 171), oxid roşu de fer (E 172). 
 

Cum arată Vessel Due F şi conţinutul ambalajului 

Se prezintă sub formă de capsule moi de culoare roșie cărămizie, conținând o suspensie omogenă de culoare 
albă până la gri. 
Cutie cu 2 blistere din PVDC-PVC/Al-PVDC a câte 25 capsule moi.  
Cutie cu 3 blistere din PVDC-PVC/Al-PVDC a câte 20 capsule moi. 

 

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă  

ALFASIGMA S.p.A. 
Via Ragazzi del ’99, 5 
40133, Bologna (BO), Italia  
 

Fabricantul 

ALFASIGMA S.p.A. 
Via Enrico Fermi, 1 
65020 Alanno (PE), Italia 
 
Pentru  orice  informaţii  referitoare  la  acest  medicament,  vă  rugăm  să  contactaţi  reprezentanţa  locală  a 
deţinătorului

 

autorizaţiei de punere pe piaţă. 

 

Acest prospect a fost revizuit în Octombrie, 2018.

 


VESSEL DUE F 250 ULS se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 2 blist. PVDC-PVC/Al-PVDC a cate 25 caps. moi