COREFLUX 600 ULS/2 ml - PROSPECT

Prospectul pentru COREFLUX 600 ULS/2 ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: COREFLUX 600 ULS/2 ml
Substanța activă: SULODEXIDUM
Concentrația: 600ULS/2ml
Cod atc: B01AB11
Acțiune terapeutică: ANTITROMBOTICE GRUPUL HEPARINEI
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_12806_13.12.19.pdf
Ambalaj: Cutie cu 10 fiole din sticla bruna cu inel de rupere x 2 ml sol. inj.
Cod cim: W60954001
Firma producătoare: MITIM S.R.L. - ITALIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 12806/2019/01                                                                         

Anexa

 

                                                                                                                                                                                 

Prospect 

 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Coreflux 600 ULS/2 ml soluție injectabilă 

Sulodexide 

 
 
Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament 

deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

 

-

 

Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.  

-

 

Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau 
asistentei medicale. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le 
poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau 
asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi 
pct. 4. 

 
 

Ce găsiţi în acest prospect: 
 

1. 

Ce este Coreflux şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Coreflux  

3. 

Cum să utilizaţi Coreflux  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Coreflux 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1. 

Ce este Coreflux şi pentru ce se utilizează  

 

Coreflux conţine sulodexide, o substanţă care aparţine unui grup de medicamente denumite anticoagulante, 
antitrombotice din grupul heparinei. 
O  fiolă  de  Coreflux  conține  sulodexide  600  ULS  (unități  lipasemice  sulodexide)/2  ml  soluție  injectabilă 
pentru administrare intramusculară sau intravasculară. 
Coreflux este utilizat ca și tratament curativ în patologia vasculară cu risc de tromboză. 

 
 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi

 

Coreflux 

 
Nu utilizaţi Coreflux: 

dacă sunteţi alergic la sulodexide, heparine sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 
medicament (enumerate la punctul 6). 

 

Atenţionări şi precauţii 

Înainte să utilizaţi Coreflux, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Este important să îi spuneți medicului dumneavoastră dacă urmați și alte tratamente pentru subțierea sângelui 
sau pentru prevenirea formării cheagurilor de sânge. 
 

Copii şi adolescenţi 

Coreflux nu este recomandat administrării la copii cu vârsta mai mică de 18 ani. 
 

Coreflux împreună cu alte medicamente 


Page 2
background image

 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să utilizaţi 
orice alte medicamente. 
 
Deoarece sulodexide este un acid polizaharidic, dacă se administrează în asociere cu alte substanţe poate 
interacţiona prin formarea de complexe cu substanţa de bază. Incompatibiltăţile cele mai cunoscute pentru 
astfel de asocieri sunt: vitamina K, vitamine din complexul B, hidrocortizon, hialuronidaza, gluconat de 
calciu, săruri cuaternale de amoniu, cloramfenicol, tetracicline, streptomicină. 

 
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 
 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-
vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Coreflux nu are nici o influenţă sau are influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a 
folosi utilaje. 

 
Coreflux conţine sodiu

, <1 mmol (23 mg) pe doză, adicǎ practic „nu conţine sodiu”. 

 

3. 

Cum să utilizaţi

 

Coreflux 

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutaţi cu medicul 
dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 

Adul

ţ

i:

  Doza  uzuală  este  de  o  fiolă  de  soluție  injectabilă  (600  ULS)  pe  zi,  administrată  intramuscular  sau 

intravenos. 

Copii 

ş

i adolescen

ţ

i:

 Coreflux este utilizat la adulți. 

 
În general, este indicat să se înceapă tratamentul cu soluţia injectabilă Coreflux 600 ULS şi, după 15 - 20 zile 
de tratament, să se continue cu capsule moi Coreflux 250 ULS timp de 30 - 40 zile. Ciclul terapeutic complet 
se va repeta cel puţin de două ori pe an.  
Dozele şi frecvenţa administrării medicamentului pot fi modificate la indicaţiile medicului. 
 

Dacă utilizaţi mai mult Coreflux decât trebuie 

Singurul efect care poate să apară în caz de supradozaj este hemoragia. În caz de hemoragie este necesară 
administrarea de protamină sulfat 1% aşa cum este utilizat în “hemoragiile heparinice”. 
 

Dacă uitaţi să utilizaţi Coreflux 

Dacă ați uitat să utilizați o doză de Coreflux, administrați-o imediat ce vă amintiți. Dacă se apropie 
momentul următoarei doze, săriți doza uitată și administrați-o direct pe aceasta. Nu luaţi o doză dublă pentru 
a compensa doza uitată. 

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului. 
 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 

 

Reacţiile adverse la medicamente sunt clasificate după cum urmează:  

foarte frecvente

: afectează mai mult de 1 utilizator din 10  

frecvente

: afectează 1 până la 10 utilizatori din 100 

mai puţin frecvente

: afectează 1 până la 10 utilizatori din 1000 

rare

: afectează 1 până la 10 utilizatori din 10000 


Page 3
background image

 

foarte rare

: afectează mai puţin de 1 utilizator din 10000 

frecvenţă necunoscută 

(care nu poate fi estimată din datele disponibile) 

 
Datorate administr

ă

rii injectabile 

Rare: Durere, senzatie de arsură şi hematom la locul injectării. 
 

Tulbur

ă

ri ale sistemului nervos 

 

Mai puţin frecvente: dureri de cap  
Foarte rare: pierderea conştienţei  

 
Tulbur

ă

ri acustice 

ş

i vestibulare 

 

Frecvente: vertij  
 

Tulbur

ă

ri gastro-intestinale 

 

Foarte rare: hemoragie gastrică, edem periferic 
 

Afec

ţ

iuni cutanate 

ş

i ale 

ţ

esutului subcutanat 

 

Frecvente: roşeaţă  
Mai puţin frecvente: eczeme, eritem, urticarie 

 
Raportarea reacţiilor adverse 

 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului.  Acestea 
includ  orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De  asemenea,  puteţi  raporta  reacţiile  adverse 
direct  prin  intermediul  sistemului  naţional  de  raportare,  ale  cărui  detalii  sunt  publicate  pe  web-site-ul 
Agenţiei  Naţionale  a  Medicamentului  şi  a  Dispozitivelor  Medicale  din  România  http://www.anm.ro/. 
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui 
medicament.  
 
 

5. 

Cum se păstrează Coreflux 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe fiolă și pe cutie după EXP. 
Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.  
A nu se congela. A nu se păstra în frigider. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Coreflux 
-

 

Substanţa activă este sulodexide 600 ULS (unităţi lipasemice sulodexide).  

-

 

Celelalte componente sunt: clorură de sodiu și apă pentru preparate injectabile. 

 

Cum arată Coreflux şi conţinutul ambalajului 

Se prezintă sub formă de soluție limpede, ușor gălbuie. 
Este disponibil în cutii cu 10 fiole din sticla brună, cu inel de rupere, a câte 2 ml soluţie injectabilă. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă  
 

Sanience S.R.L. 
Str. Frederic Chopin nr. 1A, sector 2, Bucureşti, România 


Page 4
background image

 

Fabricat sub licența Aesculapius Farmaceutici S.R.L. - Italia 

 
Fabricanți 
 

Mitim S.R.L. 
Via Cacciamali nr. 34-38, Brescia, Italia 

 

Pentru orice informații referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a 
deținătorului autorizației de punere pe piață. 
 

Acest prospect a fost revizuit în decembrie 2019. 
 
Alte surse de informaţii

 

 
Informaţii  detaliate  privind  acest  medicament  sunt  disponibile  pe  web-site-ul  Agenţiei  Naţionale  a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România http://www.anm.ro/