SONOVUE - PROSPECT

Prospectul pentru SONOVUE - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: SONOVUE
Substanța activă: SULFUR HEXAFLUORIDUM
Concentrația: 8µl/ml
Cod atc: V08DA05
Acțiune terapeutică: MEDII DE CONTRAST PENTRU ULTRASONOGRAFIE MEDII DE CONTRAST PENTRU ULTRASONOGRAFIE
Prescripție: S
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flac. pulb. + 1 seringa preumpl. solv.
Cod cim: W51767001
Firma producătoare: BRACCO SPA - ITALIA
Conținut prospect: