BITRIM 400mg/80mg - PROSPECT

Prospectul pentru BITRIM 400mg/80mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: BITRIM 400mg/80mg
Substanța activă: SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
Concentrația: 400mg/80mg
Cod atc: J01EE01
Acțiune terapeutică: SULFONAMIDE SI TRIMETHOPRIM COMBINATII DE SULFONAMIDE CU TRIMETHOPRIM INCL. DERIVATI
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_108_29.05.07.pdf
Ambalaj: Cutie x 2 blist. Al/PVC x 10 compr.
Cod cim: W53671001
Firma producătoare: BIO EEL SRL - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 108/2007/01                                                                

Anexa 1 

                                                                                                                                                            Prospect 

 
 
 
 

BITRIM 400 MG/80 MG, comprimate

 

 

 
 

Compoziţie 

Un  comprimat  conţine  sulfametoxazol  400  mg,  trimetoprim  80  mg  şi  excipienţi:  amidon  de  porumb, 
povidonă K30, laurilsulfat de sodiu, dioxid de siliciu coloidal, talc, stearat de magneziu. 

 

Grupa farmacoterapeutică:

 combinaţii de sulfonamide cu trimetoprim inclusiv derivati.

 

 

Indicaţii terapeutice 

BITRIM 400 mg/80 mg

 este indicat în infecţii produse de germeni sensibili. 

Pentru tratament curativ este indicat în: 
-

 

infecţii produse de 

Pneumocystis carinii

-

 

toxoplasmoză fără atingere cerebrală la pacienţi imunocompetenţi; 

-

 

infecţii uro-genitale la bărbaţi, în special în caz de prostatită; 

-

 

infecţii  urinare joase (cistită  acută)  necomplicate  la  femei  sub  65  ani  -  se  poate  administra  o  singură 

doză; 
-

 

infecţii ORL (otită sau sinuzită), de preferat pe baza antibiogramei; 

-

 

infecţii bronhopulmonare; 

-

 

infecţii digestive, febră tifoidă. 

 

Pentru tratament profilactic este indicat: 
-pentru profilaxia infecţiei cu

 Pneumocystis carinii 

la pacienţii imunodeprimaţi (la pacienţii infectaţi cu 

HIV, administrarea profilactică pe termen lung a sulfametoxazolului şi trimetoprimului a redus riscul de 
pneumocistoză şi toxoplasmoză cerebrală); 
-la pacienţii supuşi transplantului de măduvă osoasă sau transplantului de organe. 

 

Contraindicaţii 

-Hipersensibilitate la sulfametoxazol, trimetoprim sau la oricare din excipienţii produsului. 
-Reacţii alergice în antecedente la alte sulfamide. 
-Insuficienţă hepatică severă. 
-Insuficienţă renală severă la pacienţi nedializaţi. 
-Deficit de glucozo-6-fosfatdehidrogenază (risc de hemoliză) 
-Nou-născuţi sau prematuri datorita imaturitatii sistemului lor enzimatic. 
-Copii sub 6 ani (se utilizează forme farmaceutice vârstei). 
-Alăptare. 
-Tratament concomitent cu metotrexat. 

 
Precauţii 

Reacţiile adverse cutanate sau hematologice impun întreruperea imediată şi definitivă a tratamentului. 

 
Interacţiuni 

Sulfamidele  antibacteriene  pot  creşte  efectul,  respectiv  riscul  toxicităţii  metotrexatului  (risc  de 
pancitopenie); asocierea este contraindicată.  
Sulfamidele  antibacteriene  pot  creşte  efectul,  respectiv  riscul  toxicităţii  anticoagulantelor  cumarinice 
(datorită  riscului  de  hemoragii  se  recomandă  monitorizarea  timpului  de  protrombină  şi  a  INR), 
sulfamidelor  antidiabetice  (risc  de  hipoglicemie),  fenitoinei;  aceste  fenomene  sunt  produse  prin 
deplasarea de pe proteinele plasmatice şi inhibarea metabolizării medicamentelor respective. 
Asocierea  trimetoprimului  cu  medicamente  hiperkaliemiante  impune  prudenţă,  eventual  monitorizarea 
kaliemiei. 
Administrarea  concomitentă  cu  zidovudina  poate  creşte  riscul  toxicităţii  hematologice  prin  inhibarea 
aditivă  a  dihidrofolat-reductazei.  In  cazul  în  care  asocierea  este  necesară  se  impune  monitorizarea 
hemogramei. 


Page 2
background image

 

Asocierea cu pirimetamină creşte riscul de anemie megaloblastică. 
Administrarea  concomitentă  cu  ciclosporină  poate  determina  creşterea  creatininemiei  şi  scăderea 
concentraţiei plasmatice şi a eficacităţii ciclosporinei. 
Asocierea  sulfamidelor  antibacteriene  cu  acidul  p-aminobenzoic,  procaina  şi  acidul  folic  nu  este 
recomandată, deoarece acestea antagonizează acţiunea antibacteriană a sulfamidelor. 
Asocierea  cu  mandelamina  şi,  în  general,  cu  substanţe  care  acidifică  urina  favorizează  precipitarea 
sulfamidelor în căile urinare. 

Teste de laborator 

Trimetoprimul  poate  interfera  cu  dozarea  creatininei  plasmatice  prin  metoda  acidului  picric.  Asocierea 
trimetoprim-sulfametoxazol poate interfera cu dozarea metotrexatului prin metoda legării de proteine. 

 

Atenţionări speciale 

Pacienţii alergici la furosemidă, diuretice tiazidice, sulfoniluree sau inhibitori ai anhidrazei carbonice pot 
fi alergici şi la sulfamide antibacteriene.

 

La nou-născuţi, mai ales la prematuri, sulfamidele pot produce hiperbilirubinemie, cu favorizarea icterului 
nuclear.  Acest  fenomen  este  posibil  şi  în  cazul  administrării  la  mamă  înaintea  naşterii  sau  alăptării 
sugarilor mai mici de o lună (nou-născuţi). 
Reacţiile  adverse  hematologice  sunt  mai  frecvente  la  vârstnici,  în  cazul  carenţei  preexistente  de  folaţi 
(vârstnici, sarcină, alcoolism cronic, insuficienţă hepatică cronică, malnutriţie, malabsorbţie cronică). In 
aceste cazuri tulburările hematologice sunt reversibile după administrarea de acid folic. 
Se recomandă monitorizare hematologică în caz de tratament prelungit sau iterativ, pacienţi peste 65 ani, 
carenţă de folaţi. 
Nu se recomandă administrarea asociaţiei sulfametoxazol-trimetoprim la pacienţii cu anemie macrocitară. 
Au fost raportate cazuri de pancitopenie în cazul asocierii cu metotrexat. 

BITRIM  400  mg/80  mg 

nu  se  administrează  copiilor sub  6  ani.  La  această  categorie  de  pacienţi se  vor 

utiliza forme farmaceutice şi concentraţii adecvate vârstei. 
La pacienţii cu insuficienţă renală doza se ajustează în funcţie de clearance-ul creatininei. 
La pacienţii cu insuficienţă hepatică se recomandă monitorizarea nivelului transaminazelor şi bilirubinei; 
în  caz  de  antecedente  de  reacţii  adverse  hematologice  se  recomandă  monitorizarea  hemogramei,  iar  la 
pacienţii cu insuficienţă renală, monitorizarea cretininemiei. 
Supravegherea kaliemiei este necesară la pacienţii cu insuficienţă renală, pacienţii infectaţi cu HIV, la cei 
trataţi  cu  doze  mari  de  trimetoprim,  la  vârstnici  sau  la  cei  trataţi  concomitent  cu  medicamente 
hiperkaliemiante. 
In  timpul  tratamentului  se  recomandă  un  aport  hidric  suficient  (minim  2  l  pe  zi)  pentru  a  preveni 
cristaluria. 

 

Sarcina şi alăptarea 

Administrarea sulfamidelor antibacteriene la femeia gravidă nu este recomandată. 
Deoarece  sulfamidele  antibacterirene  se  excretă  în  lapte,  alăptarea  este  contraindicată;  se  va  lua  în 
considerare fie întreruperea tratamentului, fie întreruperea alăptării.  

 

Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje 

Nu există date care să sugereze că 

BITRIM 400 mg/80 mg

 influenţează negativ capacitatea de a conduce 

vehicule sau de a folosi utilaje; pacienţii trebuie avertizaţi despre riscul foarte mic de apariţie a vertijului. 

 

Doze şi mod de administrare 

Adulţi: 

doza recomandata este de 2 comprimate 

BITRIM 400 mg/80 mg

 la intervale de 12 ore, timp de 10 

– 14 zile. In caz de infecţii severe, se pot administra 6 comprimate pe zi în 2 sau 3 prize.  
Pentru  tratamentul  cistitelor  acute  necomplicate  la  femei  sub  65  ani  se  pot  administra  6  comprimate

 

BITRIM 400 mg/80 mg

 în priză unică. 

Pentru  tratamentul  infecţiilor  produse  de 

Pneumocistis  carinii,

  doza  recomandata  este  de  80-100  mg 

sulfametoxazol/kg şi zi, respectiv 16-20 mg trimetoprim/kg şi zi. 
Pentru profilaxia infecţiilor cu 

Pneumocistis carinii 

la pacienţii infectaţi cu HIV doza recomandată este, 

de 1 comprimat 

BITRIM 400 mg/80 mg

 pe zi. 

Pentru tratament profilactic în cazul pacienţilor supuşi transplantului de măduvă osoasă doza recomandată 
este de 2 comprimate 

BITRIM 400 mg/80 mg

 de două ori pe zi, 2 zile consecutive pe săptămână, cel puţin 

6 luni după transplant. 
In  cazul  transplantului  de  organe  se  pot  administra  2  comprimate 

BITRIM  400  mg/80  mg

  pe  zi  sau      2 

comprimate de 3 ori pe săptămână. 

 


Page 3
background image

 

La pacienţii cu insuficienţă renală doza se ajustează în funcţie de clearance-ul creatininei. 

Clearance-ul creatininei 

Doza recomandată 

>30 ml 

Doza uzuală 

15-30 ml/min 

½ din doza uzuală 

<15 ml/min 

Nu  se  recomandă  utilizarea  produsului  decât  la 
pacienţii  dializaţi.  Se  recomandă  administrarea 
dozei  reduse  după  şedinţa  de  hemodializă.  La 
aceşti  pacienţi  se  recomandă  monitorizarea 
concentraţiei  plasmatice  a  sulfametoxazolului  şi 
trimetoprimului. 

 

Reacţii adverse 

Reacţii  alergice

:  sunt  relativ  frecvente;  alergia  este  de  multe  ori  încrucişată  pentru  diferite  sulfamide. 

Manifestările  alergice  cele  mai  obişnuite  sunt  febra  şi  erupţiile  cutanate;  mai  rare  sunt  edemul 
angioneurotic,  boala  serului,  fenomenele  de  fotosensibilizare  şi  vasculitele  alergice  asemănătoare 
eritemului nodos. Foarte rar au fost semnalate cazuri de sindrom Stevens-Johnson şi sindrom Lyell. 

Tulburări  digestive

:  ocazional  apar  fenomene  de  intoleranţă  digestivă  -  anorexie,  greaţă,  vărsături, 

epigastralgii, diaree, colită pseudomembranoasă. Rareori au fost semnalate cazuri de hepatită colestatică, 
creşterea transaminazelor şi bilirubinemiei. 
La pacienţii imunocompromişi (infectaţi cu HIV, supuşi transplantului de organe) au fost raportate cazuri 
de pancreatită. 

Tulburări hematologice

: au fost semnalate cazuri de trombocitopenie, leucopenie, agranulocitoză, aplazie 

medulară, anemie hemolitică (provocate probabil printr-un mecanism imunoalergic). La pacienţii peste 65 
ani,  datorită  deficitului  de  folaţi,  riscul  reacţiilor  adverse  hematologice  este  mai  mare,  în  special  al 
anemiei megaloblastice şi al pancitopeniei. 

Tulburări renale

: au fost semnalate cazuri de insuficienţă renală prin nefropatie interstiţială. 

Tulburări  neurologice

:  neuropatie  periferică,  parestezii,  rareori  au  fost  raportate  cazuri  de  meningită 

aseptică, ataxie, convulsii, vertij, tremor şi convulsii. 
Excepţional au fost semnalate cazuri de uveită. 

Tulburări osteo-musculare

: au fost raportate rare cazuri de artralgii, mialgii, rabdomioliză. 

Tulburări  metabolice

:  hiperkaliemie  reversibilă  la  întreruperea  tratamentului,  rareori  hiponatriemie  şi 

acidoză metabolică; hipoglicemia a fost semnalată uneori la pacienţi nediabetici. 
La nou-născuţi sulfamidele antibacteriene pot favoriza icterul nuclear. 

Reacţii  adverse  mai  frecvente  la  pacienţii  cu  SIDA/infectaţi  cu  HIV:

  tulburări  cutanate,  hipertermie, 

leucopenie,  creşterea  transaminazelor  şi  hiperkaliemie  au  fost  semnalate  în  special  după  administrarea 
unor  doze  mari.  Producerea  pancreatitei  şi  rabdomiolizei  este  mai  frecventă  în  cazul  asocierii  cu  alte 
medicamente care favorizează aceste reacţii adverse.  

 

Supradozaj 

Supradozajul  cronic  poate  determina  deprimarea  funcţiei  hematopoietice  medulare,  manifestată  prin 
trombocitopenie, leucopenie sau printr-o altă tulburare hematologică datorată carenţei de acid folic. 
În  caz  de  supradozaj  recent  se  recomandă  efectuarea  lavajului  gastric,  provocarea  vărsăturilor,  forţarea 
diurezei,  la  nevoie  hemodializă  (dializa  peritoneală  nu  este  eficace).  Este  necesară  supraveghere 
hematologică  şi  electrolitică.  În  cazul  apariţiei  tulburărilor  hematologice  sau  icterului  se  instituie 
tratamentul specific. Uneori poate fi necesară administrarea injectabilă intramuscular a acidului folic. 

 

Păstrare 

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj. 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. 
 

Ambalaj 

Cutie cu 2 blistere din PVC/Al a câte 10 comprimate   

 

Producător 

S.C. Bio EEL  S.R.L., 
Str Bega nr. 4, Tărgu Mureş, România 

 
 
 


Page 4
background image

 

Deţinătorul Autorizaţiei de punere de piaţă 

Arena Group S.A., 
Str. Ştefan Mihăileanu nr. 31, Sector 2, Bucureşti, România 
 

Data ultimei verificări a prospectului 

Noiembrie, 2008