LEUKOSCAN 0,31mg - PROSPECT

Prospectul pentru LEUKOSCAN 0,31mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: LEUKOSCAN 0,31mg
Substanța activă: SULESOMABUM
Concentrația: 0,31mg
Cod atc: V09AH04
Acțiune terapeutică: SISTEM NERVOS CENTRAL
Prescripție: S
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 5 flac. pulb. pt. sol. inj.
Cod cim: W51532001
Firma producătoare: IMMUNOMEDICS GMBH - GERMANIA
Conținut prospect: