BRIDION 100 mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru BRIDION 100 mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: BRIDION 100 mg/ml
Substanța activă: SUGAMMADEXUM
Concentrația: 100mg/ml
Cod atc: V03AB35
Acțiune terapeutică: ALTE PREPARATE TERAPEUTICE PREPARATE ANTIDOT
Prescripție: S
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 10 flac. x 5 ml sol. inj.
Cod cim: W61995002
Firma producătoare: NV ORGANON - OLANDA
Conținut prospect:

BRIDION 100 mg/ml se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 10 flac. x 2 ml sol. inj.