DIACOMIT 500mg - PROSPECT

Prospectul pentru DIACOMIT 500mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: DIACOMIT 500mg
Substanța activă: STIRIPENTOLUM
Concentrația: 500mg
Cod atc: N03AX17
Acțiune terapeutică: ANTIEPILEPTICE ALTE ANTIEPILEPTICE
Prescripție: P-RF/R
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flac. din PP x 90 caps.
Cod cim: W58592003
Firma producătoare: LABORATOIRES BIOCODEX - FRANTA