SOTAGAMMA 80 - PROSPECT

Prospectul pentru SOTAGAMMA 80 - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: SOTAGAMMA 80
Substanța activă: SOTALOLUM
Concentrația: 80mg
Cod atc: C07AA07
Acțiune terapeutică: MEDICAMENTE BETABLOCANTE BETABLOCANTE NESELECTIVE
Prescripție: P-6L
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_11885_31.05.19.pdf
Ambalaj: Cutie x 2 blist. Al/PVC-PVDC x 10 compr.
Cod cim: W41673001
Firma producătoare: WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG - GERMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 
 
AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 11885/2019/01-02                                         
Anexa 
                                                                                                                                                      
Prospect 

 
 
 

Prospect: Informații pentru utilizator

 

 

Sotagamma 80 mg comprimate 

clorhidrat de sotalol 

 

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament 
deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

 

-

 

Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.  

-

 

Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului 
sau asistentei medicale. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului 
sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest 
prospect. Vezi pct. 4. 

 
 

Ce găsiți în acest prospect

 

 

1.

 

Ce este Sotagamma și pentru ce se utilizează  

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Sotagamma  

3.

 

Cum să utilizați Sotagamma  

4.

 

Reacții adverse posibile  

5.

 

Cum se păstrează Sotagamma  

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
 

1.

 

Ce este Sotagamma și pentru ce se utilizează 

 
Sotagamma  aparţine  grupei  de  medicamente  cunoscută  sub  denumirea  de  antiaritmice  din  clasa  III, 
hidrofilic, cu acţiune importantă de blocare beta-adrenergică. 
 
Sotagamma este utilizat pentru: 
-

 

tratamentul  tahiaritmiilor  ventriculare  simptomatice  severe  (bătăi  ale  inimii  cu  frecvenţa  peste 
valoarea normală induse de la nivelul ventriculilor); 

-

 

în  profilaxia  tahiaritmiilor  supraventriculare  simptomatice  (tulburări  ale  ritmului  cardiac 
manifestate prin bătăi ale inimii cu frecvenţa peste valoarea normală, iniţiate din ţesutul cardiac de 
deasupra ventriculilor), care necesită intervenţie terapeutică, de exemplu: 

      -  fibrilaţia atrială cronică (tulburare cronică a ritmului cardiac datorată excitabilităţii crescute a  
         atriilor) după cardioversie; 
      -  fibrilaţia atrială paroxistică (tulburare acută a ritmului cardiac datorată excitabilităţii crescute a  
         atriilor). 
 
 

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Sotagamma 

 
Nu utilizați Sotagamma:

 

 

dacă  sunteţi  alergic

 

(hipersensibil)  la  clorhidrat  de  sotalol,  la  sulfonamide  sau  la  oricare  dintre 

celelalte componente ale acestui medicament, (enumerate la pct.6); 


Page 2
background image

 

 

dacă suferiţi de slăbiciune accentuată a muşchiului cardiac (clasa III-IV de insuficienţă cardiacă în 
clasificarea NYHA); 

 

dacă aţi suferit infarct miocardic acut; 

 

dacă aţi suferit şoc cardiogen; 

 

dacă suferiţi de grad înalt de tulburare a conducerii impulsului între atrii şi ventricule (bloc atrio-
ventricular de gradul II sau III); 

 

dacă suferiţi de bloc sinoatrial (bloc de conducere manifestat între nodul sinoatrial şi atrii); 

 

dacă aveţi boală de nod sinusal; 

 

dacă aveţi torsada vârfurilor; 

 

dacă  frecvenţa  cardiacă  este  mai  mică  de  50  bătăi/minut  înainte  de  începerea  tratamentului 
(bradicardie <50 bătăi/minut); 

 

dacă aveţi interval QT alungit pre-existent; 

 

dacă aveţi concentraţii sub valoarea normală a potasiului în sânge (hipokaliemie); 

 

dacă aveţi valori ale tensiunii arteriale sub valoarea normală (hipotensiune arterială);  

 

dacă suferiţi de stadii avansate ale tulburărilor circulaţiei periferice; 

 

dacă aveţi acumulare de acizi în sânge, legată de tulburări metabolice (acidoză metabolică); 

 

dacă suferiţi de afecţiuni respiratorii obstructive severe. 

 

Atenționări și precauții  

Înainte să utilizați Sotagamma, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei 
medicale: 

 

dacă  aveţi  angină  pectorală,  tratamentul  concomitent  cu  sotalol  nu  trebuie  întrerupt  brusc; 
administrarea medicamentului nu este recomandată la pacienţii cu angină Prinzmetal; 

 

dacă sunteţi în perioada post-infarct miocardic şi aveţi performanţe cardiace micşorate semnificativ 
trebuie  să  fiţi  supravegheaţi  cu  deosebită  atenţie,  îndeosebi  în  perioada  de  stabilire  a  dozei  de 
antiaritmic (de exemplu monitorizare ECG continuă), deoarece prezintă risc crescut de agravare a 
aritmiilor (efect pro-aritmogen); 

 

dacă  aveţi  afecţiuni  coronariene  şi/sau  aritmii  sau  aţi  primit  tratament  de  lungă  durată  cu 
antiaritmice,  întreruperea  administrării  trebuie  făcută  treptat,  pentru  a  se  evita  agravarea 
manifestărilor; 

 

dacă aveţi tumori ale medularei suprarenale care secretă hormoni (feocromocitom) şi aveţi nevoie 
de tratament concomitent cu blocante alfa-adrenergice; nu se recomandă administrarea sotalolului 
la pacienţii cu feocromocitom netratat; 

 

dacă aveţi antecedente personale sau familiale de psoriazis, medicamentele cu proprietăţi blocante 
beta-adrenergice, cum este  Sotagamma trebuie utilizate numai după evaluarea atentă a raportului 
beneficiu terapeutic/risc potential; 

 

dacă  aveţi  antecedente  de  reacţii  severe  de  hipersensibilitate  sau  primiţi  tratament  care  induce 
atenuarea  sau  abolirea  reactivităţii  alergice  (terapie  de  desensibilizare),  sotalolul  trebuie  utilizat 
numai dacă este absolut necesar, datorită riscului de exagerare a reacţiilor anafilactice. Ca urmare, 
la această categorie de pacienţi se recomandă o evaluare atentă a indicaţiilor; 

 

dacă aveţi tireotoxicoză, sotalolul poate masca semnele cardiovasculare ale acesteia; 

 

dacă aveţi  diabet cu  variaţii  mari  ale glicemiei sau în  caz de  regim dietetic strict,  se recomandă 
supraveghere medicală atentă deoarece sotalolul maschează simptomele hipoglicemiei; 

 

dacă  utilizaţi  lentile  de  contact,  în  timpul  tratamentului  cu  sotalol  se  poate  produce  reducerea 
secreţiei lacrimale; 

 

dacă sunteţi trataţi concomitent cu diuretice care elimină potasiu, este necesară monitorizarea atentă 
a potasemiei; 

 

dacă sunteţi sportiv trebuie să ştiţi că sotalolul poate produce o reacţie pozitivă la testele antidoping; 

 

dacă aveţi funcţia renală afectată. 
 

Sotagamma împreună cu alte medicamente

 

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să 
utilizați orice alte medicamente. 
 


Page 3
background image

 

Dacă luaţi anumite medicamente blocante ale canalelor calciului de tipul verapamilului şi diltiazemului 
se poate produce scăderea accentuată a tensiunii arteriale. De asemenea, datorită efectului aditiv asupra 
nodului sinoatrial şi a celui atrioventricular se pot produce tulburări de ritm de tip bradicardic şi tulburări 
de conducere atrioventriculară de grad înalt. 
Este contraindicată administrarea intravenoasă a blocantelor canalelor calciului de tipul diltiazemului şi 
verapamilului la pacienţii trataţi cu sotalol, cu excepţia cazurilor de terapie intensivă. 
 
În cazul asocierii cu antiaritmice de clasa I (mai ales medicamente de tip chinidinic) sau cu alte aritmice 
de clasa III există pericolul prelungirii intervalului QT cu risc crescut de aritmii ventriculare.  
 
Utilizarea  concomitentă  a  sotalolului  şi  a  medicamentelor  care  prelungesc  intervalul  QT  cum  sunt 
antidepresive  tri–  şi  tetraciclice  (imipramină,  maprotilină),  antihistaminice    (astemizol,  terfenadină), 
antibiotice  macrolidice  (eritromicină),  probucol,  haloperidol,  halofantrină  şi  terodilină,  prezintă  risc 
crescut de aritmii (torsada vârfurilor). 
Administrarea  concomitentă  a  blocantelor  canalelor  calciului  de  tipul  nifedipinei  poate  determina 
scăderea  accentuată  a  tensiunii  arteriale;  de  asemenea,  trebuie  luată  în  considerare  accentuarea 
deprimării nodului sinoatrial. 

 

În cazul utilizării concomitente a sotalolului şi noradrenalinei sau a inhibitorilor monoaminooxidazei 
(IMAO),  precum  şi  după  întreruperea  bruscă  a  administrării  asociate  de  clonidină  se  poate  produce 
creşterea accentuată a tensiunii arteriale.  

  

Administrarea  concomitentă  a  sotalolului  şi  antidepresivelor  triciclice,  barbituricelor,  fenotiazinelor, 
opioidelor, precum şi a antihipertensivelor, diureticelor şi vasodilatatoarelor, poate determina scăderea 
accentuată a tensiunii arteriale. 

 

Efectul  sotalolului  de  reducere  a  contractilităţii  miocardice  (inotrop  negativ)  se  poate  suma  cu  cel  al 
opioidelor, respectiv cu cel al antiaritmicelor.  

 

Efectele  sotalolului

 

de  reducere  a  frecvenţei  cardiace  şi  a  conductibilităţii  (cronotrop  şi  dromotrop 

negative) pot fi accentuate în cazul administrării concomitente de rezerpină, clonidină, alfa-metildopa, 
guanfacină şi glicozide cardiace. 

 

Blocada  neuromusculară  indusă  de  tubocurarină  poate  fi  accentuată  de  inhibarea  receptorilor  beta-
adrenergici.  

 

În cazul administrării concomitente de sotalol şi insulină sau antidiabetice orale, mai ales în condiţii de 
efort fizic,

 

se poate produce hipoglicemie, cu mascarea simptomelor acesteia. 

 

Reţineţi că aceste interacţiuni pot avea loc şi în cazul utilizării recente a medicamentelor menţionate 
mai sus. 

 

Sotagamma împreună cu alimente, băuturi și alcool

 

Se recomandă evitarea asocierii consumului de alcool cu administrarea de sotalol, datorită riscului de 
aritmii ventriculare. 
Sotagamma nu se utilizează împreună cu lapte şi produse lactate. 
 
 
 
 
 

Sarcina, alăptarea și fertilitatea 

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, 
adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 


Page 4
background image

 

Sarcina 
Deoarece siguranţa administrării sotalolului în timpul sarcinii nu a fost încă stabilită, acest medicament 
trebuie utilizat la femeile gravide, în special în primele trei luni de sarcină, numai dacă este absolut 
necesar şi după evaluarea atentă a raportului beneficiu terapeutic matern/risc potenţial fetal. 
Administrarea sotalolului trebuie întreruptă cu 48-72 ore înainte de data probabilă a naşterii, datorită 
riscului  de  bradicardie  şi  hipotensiune  arterială  la  nou-născuţi;  în  caz  contrar,  nou-născuţii  trebuie 
monitorizaţi cu atenţie timp de 48-72 ore după naştere. 

 

Alăptarea 
Clorhidratul de sotalol se excretă în laptele matern; se recomandă evitarea administrării medicamentului 
în  perioada  de  alăptare.  Dacă  tratamentul  este  absolut  necesar,  sugarii  trebuie  monitorizaţi  pentru 
depistarea posibilelor reacţii adverse. 
 

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

 

Chiar  dacă  este  administrat  conform  recomandărilor  medicale,  acest  medicament  poate  afecta 
reactivitatea, alterând capacitatea de a conduce vehicule, de a folosi utilaje sau de a lucra fără o bază 
largă  de  susţinere.  Aceste  manifestări apar  mai  ales  la începutul tratamentului, la creşterea  dozei, la 
schimbarea medicaţiei sau când se consumă concomitent alcool. 
Dacă observaţi apariţia acestora, discutaţi cu medicul dumneavoastră înainte de a conduce vehicule sau 
de a folosi utilaje. 
 
 

3.

 

Cum să utilizați Sotagamma 

 
Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. 
Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur. 

 

Pacienţi cu tahiaritmii ventriculare simptomatice severe 
Dacă  aveţi  tahiaritmii  ventriculare  severe,  pentru  stabilirea  dozei  medicul  dumneavoastră  vă  va 
monitoriza  cardiologic  atent.  În  timpul  tratamentului  va  efectua  examene  regulate  (de  exemplu  la 
intervale de o lună se va efectua un ECG standard, la intervale de 3 luni un ECG cu traseu lung şi, dacă 
este  necesar,  un  ECG  de  efort).  În  cazul  modificării  unui  parametru  ECG,  de  exemplu  lărgirea 
complexului QRS, alungirea intervalului QT cu peste 25%, alungirea intervalului PQ cu peste 50 %, 
alungirea intervalului QT cu peste 500 ms sau al creşterii frecvenţei şi agravării aritmiilor cardiace, se 
va reconsidera schema terapeutică. 
 
Doza iniţială este de 80 mg clorhidrat de sotalol de 2 ori pe zi. În lipsa unui răspuns terapeutic adecvat, 
doza poate fi crescută la 80 mg clorhidrat de sotalol de 3 ori pe zi sau până la 160 mg clorhidrat de 
sotalol de 2 ori pe zi. 
În cazul aritmiilor cu potenţial letal, dacă răspunsul este inadecvat, doza poate fi crescută la 480 mg 
clorhidrat de sotalol pe zi, administrată fracţionat în 2-3 prize. În aceste cazuri, dozele trebuie crescute 
numai dacă beneficiile potenţiale depăşesc riscul crescut de reacţii adverse severe (în special efectul 
pro-aritmogen). 

 

Pacienţi cu fibrilaţie atrială 
În fibrilaţia atrială paroxistică nu trebuie depăşită doza de un comprimat 80 mg clorhidrat de sotalol de 
3 ori pe zi.  
La pacienţii cu fibrilaţie atrială cronică, în lipsa unui răspuns terapeutic adecvat şi dacă medicamentul 
este bine tolerat, doza poate fi crescută până la cel mult 160 mg clorhidrat de sotalol de 2 ori pe zi. 

 

Dacă este necesară creşterea dozei, aceasta se va face la intervale de 2-3 zile. 

 

Pacienţii cu disfuncţii renale 
Deoarece la pacienţii cu disfuncţie renală există risc de acumulare după administrarea de doze repetate, 
doza trebuie ajustată în funcţie de clearance-ul renal, având în vedere frecvenţa cardiacă (aceasta nu 
trebuie să scadă sub 50 bătăi/minut) şi răspunsul clinic. În cazul în care clearance-ul creatininei este 


Page 5
background image

 

cuprins între 10-30 ml/min (creatininemia cuprinsă între 2-5 mg/dl), se recomandă reducerea dozei de 
sotalol la jumătate din doza uzuală. La pacienţii cu clearance-ul creatininei <10 ml/min (creatininemia 
>5 mg/dl), doza de sotalol trebuie micşorată la un sfert din doza uzuală. Pacienţii cu insuficienţă renală 
severă  trebuie  trataţi  cu  sotalol  numai  în  condiţiile  monitorizării  frecvente  a  ECG  şi  determinării 
periodice a concentraţiei plasmatice a antiaritmicului. 
 
Pacienţii vârstnici (cu vârsta peste 75 ani) 
Ajustarea dozelor se va face având în vedere posibilitatea afectării funcţiei renale. 
 
Copii şi adolescenţi (cu vârsta sub 18 ani) 
Sotagamma nu trebuie administrat la copii şi adolescenţi datorită insuficienţei datelor privind 
siguranţa şi/sau eficacitatea.   
 

Mod de administrare 

Comprimatele trebuie înghiţite întregi, cu puţin lichid, cu ½ oră înainte de sau cu 2 ore după mese. 
Sotalolul nu trebuie administrat în timpul mesei, deoarece absorbţia medicamentului poate fi micşorată 
în prezenţa alimentelor (în special lapte şi produse lactate). 

 

Durata tratamentului

 

Durata tratamentului va fi stabilită de către medicul dumneavoastră.  
Tratamentul oral prelungit cu Sotagamma nu trebuie întrerupt brusc, ci redus treptat. 
 

Dacă utilizați mai mult Sotagamma decât trebuie

 

Dacă  aţi  luat  din  greşeală  un  număr  prea  mare  de  comprimate,  adresaţi-vă  imediat  medicului 
dumneavoastră  sau  celui  mai  apropriat  spital.  Simptomele  de  supradozaj  sunt  cardiovasculare  şi 
manifestări nervos centrale, incluzând oboseală, pierderi ale conştienţei, mărirea pupilelor şi, ocazional, 
crize generalizate, hipotensiune arterială, bradicardie până la asistolie (ECG poate arăta frecvent un ritm 
de scăpare); uneori pacienţii pot prezenta tahicardii ventriculare atipice (torsada vârfurilor) şi simptome 
de şoc cardiovascular. 

 
Dacă uitați să utilizați Sotagamma

 

Dacă aţi uitat, din greşeală, să luaţi doza zilnică, luaţi doza următoare ca de obicei. Nu luaţi o doză 
dublă pentru a compensa doza uitată. 
 

Dacă încetați să utilizați Sotagamma 

Nu  încetaţi  să  luaţi  Sotagamma  şi  nu  modificaţi  dozele  fără  să  dicutaţi  înainte  cu  medicul 
dumneavoastră. 
La pacienţii cu afecţiuni coronariene sau după un tratament prelungit cu acest medicament, dozele de 
Sotagamma trebuie micşorate progresiv, întreruperea bruscă a administrării putând agrava manifestările 
clinice. 
 
Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale. 
 
 

4.

 

Reacții adverse posibile

 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Reacţiile adverse posibile sunt: 
 

Frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane)

 

-

 

anxietate,  stări  confuzionale,  dispoziţie  fluctuantă,  halucinaţii,  visare  accentuată,  stări  depresive, 
oboseală,  ameţeli,  obnubilare  (stare  de  apatie,  cu  tulburare  a  stării  de  conştienţă),  dureri  de  cap, 
confuzie, halucinaţii, creştere a perioadelor de somn cu vise, parestezii şi senzaţie de extremităţi reci 


Page 6
background image

 

-

 

tulburări vizuale 

-

 

angine pectorale, scădere nedorită a tensiunii arteriale, accentuare a insuficienţei cardiace congestive, 
frecvenţă  cardiacă  redusă  (bradicardie),  palpitaţii,  iregularităţi  ECG,  tulburări  de  conducere  AV, 
episoade scurte de inconştienţă (sincopă) sau stări care sunt foarte aproape de starea de inconştienţă 
(stări pre-sincopale), acumulare a apei în ţesuturi (edeme) 

-

 

scurtare a respiraţiei (dispnee) 

-

 

perturbări ale gustului, dureri abdominale, greaţă, vărsături, diaree, tulburări digestive, gaze, uscăciune 
a gurii 

-

 

eritem, prurit, exantem 

-

 

febră, oboseală.  

 

Rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane)

 

-

 

tahicardie, ca manifestare a hipoglicemiei 

-

 

tulburări ale metabolismului lipidic (creşteri ale colesterolului total, trigliceridelor şi scădere a HDL- 
colesterolului) 

-

 

conjunctivită 

-

 

depresie respiratorie la pacienţii cu constricţie respiratorie sau afecţiuni pulmonare (tulburări de 
ventilaţie) 

-

 

cădere a părului (alopecie) 

-

 

crampe musculare sau astenie musculară. 

 

Foarte rare (pot afecta până la 1 din 10000 persoane)

 

-

 

cheratoconjunctivită, reducere a secreţiei lacrimare (în cazul folosirii lentilelor de contact) 

- exacerbare a crizelor de angină pectorală şi tulburări ale circulaţiei periferice. Efectele pro- 

aritmogene, manifestate prin modificări sau agravări ale aritmiilor, pot să afecteze semnificativ 
activitatea cardiacă şi pot duce chiar la stop cardiac. 

- inflamaţie alergică a bronhiilor şi proliferare patologică a ţesutului conectiv 
- medicamentele cu proprietăţi blocante beta-adrenergice pot precipita apariţia unui psoriazis, 

agravarea simptomelor de psoriazis sau erupţii cutanate psoriaziforme. 

 

Raportarea reacțiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. 
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 
 

5.

 

Cum se păstrează Sotagamma 

 
Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. 
Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 
 
Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

 

 
 

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 

Ce conține Sotagamma  


Page 7
background image

 

-

 

Substanța activă este clorhidratul de sotalol. Fiecare comprimat conține  clorhidrat de sotalol 80 
mg.

 

-

 

Celelalte componente sunt:  celuloză microcristalină, dioxid de siliciu coloidal anhidru, stearat de 
magneziu. 

 

Cum arată Sotagamma și conținutul ambalajului 

Se prezintă sub formă de comprimate rotunde, biplane, de culoare albă, cu șanț median pe una din fețe 
(nu are rol de divizare în două doze egale), cu  diametrul de aproximativ 8,1 mm. 
 
Este disponibil în cutii cu 2 sau cu 10 blistere din PVC-PVdC/Al câte 10 comprimate. 
 
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. 
 

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 

 

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 
Flugfeld-Allee 24, 71034 Böblingen, Germania 
 

Fabricantul 

Artesan Pharma GmbH & Co. KG 
Wendland Str. 1, 29439 Lüchow, Germania 
sau 
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 
Flugfeld-Allee 24, 71034 Böblingen, Germania 
 

Acest prospect a fost revizuit în Noiembrie, 2021.

 

 
Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. 
 


SOTAGAMMA 80 se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 10 blist. Al/PVC-PVDC x 10 compr.