NEXAVAR 200 mg - PROSPECT

Prospectul pentru NEXAVAR 200 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: NEXAVAR 200 mg
Substanța activă: SORAFENIBUM
Concentrația: 200mg
Cod atc: L01XE05
Acțiune terapeutică: ALTE MEDICAMENTE ANTINEOPLAZICE INHIBITORI DE PROTEIN-KINAZA
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 4 blist. PP/Al x 28 compr.film.
Cod cim: W63886001
Firma producătoare: BAYER AG - GERMANIA
Conținut prospect: