VOSEVI 400 mg/100 mg/100 mg - PROSPECT

Prospectul pentru VOSEVI 400 mg/100 mg/100 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: VOSEVI 400 mg/100 mg/100 mg
Substanța activă: SOFOSBUVIRUM +VELPATASVIRUM + VOXILAPREVIRUM
Concentrația: 400mg/100mg/100mg
Cod atc: J05AP56
Acțiune terapeutică: ANTIVIRALE CU ACTIUNE DIRECTA
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. PEID x 28 comprimate filmate
Cod cim: W63866001
Firma producătoare: GILEAD SCIENCES IRELAND UC - IRLANDA
Conținut prospect: