NUWIQ 1000UI - PROSPECT

Prospectul pentru NUWIQ 1000UI - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: NUWIQ 1000UI
Substanța activă: SIMOCTOCOG ALFA (FACTOR VIII DE COAGULARE)
Concentrația: 1000 UI
Cod atc: B02BD02
Acțiune terapeutică: VITAMINA K SI ALTE HEMOSTATICE FACTORI AI COAGULARII SANGUINE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: 1 fl.cu pulbere, 1 seringa preumpluta, 1 adaptor pentru flacon, 1 ac tip fluture, 2 tampoane îmbibate cu alcool
Cod cim: W61474001
Firma producătoare: OCTAPHARMA AB - SUEDIA
Conținut prospect: