SYLVANT 400 mg - PROSPECT

Prospectul pentru SYLVANT 400 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: SYLVANT 400 mg
Substanța activă: SILTUXIMABUM
Concentrația: 400mg
Cod atc: L04AC11
Acțiune terapeutică: IMUNOSUPRESOARE INHIBITORI DE INTERLEUKINA
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Flacon de sticla tip 1 de 30 ml cu închidere elastomerica si sigiliu de aluminiu cu capac flip-off ce contine 400 mg de siltuximab
Cod cim: W61751001
Firma producătoare: JANSSEN BIOLOGICS B.V. - OLANDA
Conținut prospect: