SILIBINA ARENA 35 mg - PROSPECT

Prospectul pentru SILIBINA ARENA 35 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: SILIBINA ARENA 35 mg
Substanța activă: SILIBINUM
Concentrația: 35mg
Cod atc: A05BA03
Acțiune terapeutică: TERAPIA FICATULUI, LIPOTROPE TERAPIA FICATULUI
Prescripție: P6L
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_8320_09.11.15.pdf
Ambalaj: Cutie cu 8 blist. PVC/Al x 10 compr.
Cod cim: W53688002
Firma producătoare: ARENA GROUP S.A. - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 8320/2015/01                                                                            

Anexa

 

                                                                                                                                                                                 

Prospect 

 
 
 
 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Silibină Arena 35 mg comprimate 

Silimarină 

 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

-

 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le 
poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 

Ce găsiţi în acest prospect: 
 

1. 

Ce este Silibină Arena şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Silibină Arena  

3. 

Cum să utilizaţi Silibină Arena  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Silibină Arena 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1. 

Ce este Silibină Arena şi pentru ce se utilizează  

 

Silibină Arena conține ca substanță activă silimarina care este o substanță cu efect hepatoprotector.  
 
Silibină Arena este utilizată: 
-

 

ca adjuvant în diferite afecţiuni hepatice cronice incluzând hepatita etanolică (alcoolică);  

-

 

preventiv în cazul expunerii la substanţe (inclusiv medicamente) cu risc toxic hepatic. 

 
 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi

 

Silibină Arena 

 
Nu utilizaţi Silibină Arena: 

dacă sunteţi alergic la silibină, silimarină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 
medicament (enumerate la punctul 6). 

 

Atenţionări şi precauţii 

Nu sunt necesare. 

 
Silibină Arena împreună cu alte medicamente 
 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să utilizaţi 
orice alte medicamente. 
 
Nu sunt cunoscute interacțiuni ale Silibină Arena cu alte medicamente. 
 


Page 2
background image

 

 

Silibină Arena împreună cu alimente, băuturi şi alcool 

Acest medicament se poate administra cu sau fără alimente. Ca măsură de siguranță nu luați acest 
medicament împreună cu băuturi alcoolice. 

 
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 
 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-
vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
Datorită datelor insuficiente privind administrarea medicamentului în timpul sarcinii sau alăptării, se 
recomandă analiza de către medic a raportului beneficiu terapeutic matern/risc potenţial fetal la gravide sau 
femei care alăptează. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Nu s-au semnalat reacții adverse asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 

 

 
 

3. 

Cum să utilizaţi

 

Silibină Arena 

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul.  
Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 

Adul

ţ

 

Doza recomandată este de 2 comprimate (70 mg silibină) de 2-3 ori pe zi, timp de cel puţin 3 luni. În scop 
preventiv se pot administra 1-2 comprimate pe zi.  
 
Datorită formei farmaceutice inadecvate, medicamentul nu este recomandat la copii cu vârsta sub 6 ani.

 

 

Dacă utilizaţi mai mult Silibină Arena decât trebuie 

Dacă luați mai mute comprimate de Silibină Arena decât trebuie, adresați-vă medicului dumneavoastră. 
 

Dacă uitaţi să utilizaţi Silibină Arena 

Dacă aţi uitat să luaţi o doză, luaţi alta, imediat ce v-aţi amintit. Totuşi, dacă este timpul pentru următoarea 
doză, luaţi-o doar pe aceasta. Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului. 
 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 

Rare 

(pot afecta până la 1 din 1000 persoane) 



dureri în capul pieptului (epigastralgii) 



diaree 

 
Foarte rare 

(pot afecta până la 1 din 10000 persoane) 



reacții alergice 

 

Raportarea reacţiilor adverse 
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/

. Raportând reacţiile 

adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 


Page 3
background image

 

 
 

5. 

Cum se păstrează Silibină Arena 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se referă la 
ultima zi a lunii respective. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Silibină Arena 

Substanţa activă este silimarina. Fiecare comprimat conţine  silimarină echivalent la silibină 35 mg. 

Celelalte componente sunt: celuloză microcristalină PH 102, amidon de porumb, povidonă K30, 
croscarmeloză sodică, talc, dioxid de siliciu coloidal anhidru. 

 

Cum arată Silibină Arena şi conţinutul ambalajului 

Silibină Arena se prezintă sub formă de comprimate rotunde, lenticulare, de culoare galben deschis. 
Este disponibilă în cutii cu 8 blistere din PVC/Al a câte 10 comprimate. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă  

 
Arena Group S.A. 
Str. Ştefan Mihăileanu nr. 31, sect. 2, cod 024022 
Bucureşti, România 

 
Fabricant 

Arena Group S.A. 
B-dul Dunării nr. 54, Voluntari, Jud. Ilfov, cod 077910, România 
 

Acest prospect a fost revizuit în noiembrie 2015.

 

 
Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/