LEGALON 140 - PROSPECT

Prospectul pentru LEGALON 140 - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: LEGALON 140
Substanța activă: SILIBINUM
Concentrația: 140mg
Cod atc: A05BA03
Acțiune terapeutică: TERAPIA FICATULUI, LIPOTROPE TERAPIA FICATULUI
Prescripție: P6L
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7692_27.05.15.pdf
Ambalaj: Cutie cu blist. PVC/Al x 30 caps.
Cod cim: W43885001
Firma producătoare: MADAUS GMBH - GERMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATA NR. 7692/2015/01-02-03-04 

 

 

          Anexa 1 

                                                                                                                                                            Prospect 

 

 
 

PROSPECT: I

NFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR 

 

Legalon 140 mg capsule 

Silimarină 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 

deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest medicament a fost prescris numai 

pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor 

persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 
 

Ce găsiţi în acest prospect: 
1. 

Ce este Legalon 

şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Legalon  

3. 

Cum să utilizaţi Legalon  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Legalon 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 
1. 

Ce este Legalon 

şi pentru ce se utilizează  

 
Legalon face parte din grupa: terapia ficatului 
 
Legalon este un medicament pentru terapia ficatului. Este utilizat pentru l

eziuni toxice ale ficatului şi 

ca tratament adjuvant pentru pacienţii care suferă de boli inflamatorii cronice ale ficatului sau de ciroză 

hepatică. 
 

Acest medicament nu este potrivit în tratarea cazurilor de intoxicaţie acută. 
 
 
2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Legalon 

 

Nu utilizaţi Legalon 

dacă sunteţi alergic la silimarină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 
medicament (enumerate la punctul 6). 

 

Atenţionări şi precauţii 

Tratamentul cu acest medicament nu substituie abstinenţa de la factorii care cauzează leziuni ale ficatului 
(de exemplu 

alcoolul). În cazul apariţiei icterului (nuanţă de galben deschis sau închis a pielii, a albului 

ochilor) trebuie ca pacientul sa se adreseze medicului. 

Nu există suficiente date privind utilizarea acestui medicament la copii. De aceea, nu trebuie administrat 
copiilor cu vârsta sub 12 ani. 
 

Legalon împreună cu alte medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să 

utilizaţi orice alte medicamente. 

 

Page 2
background image

 

 
Sarcina, 

alăptarea şi fertilitatea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 

adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 

Nu există suficiente date referitoare la utilizarea Legalon de către la femeile gravide sau care alăptează. 
De aceea, în aceste cazuri Legalon nu trebuie administrat. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Nu sunt cunoscute efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. 
 
 
3. 

Cum să utilizaţi Legalon 

 

Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul.  

Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 

Doza uzuală este de o capsulă de 3 ori pe zi, echivalentul a 420 mg de silimarină.   
 

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Legalon 

Dacă vi se pare că efectul Legalon este prea puternic sau prea slab, adresaţi-vă medicului sau 
farmacistului.  
 

Dacă uitaţi să utilizaţi Legalon 

Nu luaţi o doză dublă pentru a recupera doza uitată. 
 

Dacă încetaţi să utilizaţi Legalon 
Nu se cunosc efecte 

ale încetării tratamentului cu Legalon. 

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului 

dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 
4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest m

edicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 

persoanele. 
 

Pentru evaluarea reacţiilor adverse, frecvenţa acestora a fost notată în felul următor: 
 

foarte frecvente: pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane 

frecvente: pot afecta 

până la 1 din 10 persoane 

mai putin frecvente: pot afecta 

până la 1 din 100 persoane 

rare: 

pot afecta până la 1 din 1000 persoane 

foarte rare: 

pot afecta până la 1 din 10000 persoane 

-            

cu frecvență necunoscută: frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile 

 

În cazuri rare au fost observate tulburări gastro-intestinale, cum sunt uşoare efecte laxative. Pot apărea în 
cazuri foarte rare 

reacţii de hipersensibilitate, cum sunt erupţii cutanate sau dispnee. 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 

reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe web-site-ul 

Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medical

http://www.anm.ro/

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 

Page 3
background image

 

 
 
5. 

Cum se păstrează Legalon 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 

Nu sunt necesare condiţii speciale de păstrare. 
 

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie, după “EXP:”.Data de expirare se 

referă la ultima zi a lunii respective. 
 

Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 

aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 
6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

Ce conţine Legalon 

Substanţa activă este extract uscat de fructe de armurariu. O capsulă conţine extract uscat de 
fructe de armurariu 173 mg – 186,7 mg 

echivalent la silimarină 140 mg, calculată ca silibinină 

108,2 mg. 

Celelalte componente sunt: 

polisorbat 80, povidonă, manitol, amidon glicolat de sodiu (tip A), 

stearat de magneziu, oxid roşu de fer (E 172), oxid negru de fer (E 172), dioxid de titan (E 171), 
laurilsulfat de sodiu, 

gelatină. 

 

Cum arată Legalon şi conţinutul ambalajului 
Legalon se prezinta sub forma de 

capsule nr.1, de culoare brună, ce conţin o pulbere galbenă. 

  
Cutie cu 3 blistere din PVC/Al a câte 10 capsule   
Cutie cu 6 blistere din PVC/Al a câte 10 capsule   
Cutie cu 10 blistere din PVC/Al a câte 10 capsule 
Cutie cu 2 blistere PVC/Al a câte 10 capsule. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

Madaus GmbH, 
51101 Köln 
Germania 
 
Acest prospect a fost revizuit în mai 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 4
background image

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGALON 140 se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu blist. PVC/Al x 20 caps.

Cutie cu blist.PVC/Al x 60 caps.

Cutie cu blist. PVC/Al x 100 caps.