ASENTRA 100 mg - PROSPECT

Prospectul pentru ASENTRA 100 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ASENTRA 100 mg
Substanța activă: SERTRALINUM
Concentrația: 100mg
Cod atc: N06AB06
Acțiune terapeutică: ANTIDEPRESIVE INHIBITORI SELECTIVI AI RECAPTARII SEROTONINEI
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_2055_13.10.09.pdf
Ambalaj: Cutie cu 4 blist. Al/PVC x 7 compr. film.
Cod cim: W12874001
Firma producătoare: KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

'

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 2054/2009/01     

 

 

       

Anexa 1 

                                                                   

 2055/2009/01 

 

                                                                                                                                                 Prospect 

 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 
 

ASENTRA 50 mg comprimate filmate 

ASENTRA 100 mg comprimate filmate 

Sertralină 

 
 
 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

-

 

Acest  medicament  a  fost  prescris  numai  pentru  dumneavoastră.  Nu  trebuie  să-l  daţi  altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 
 
 

Ce găsiţi în acest prospect: 

1.

 

Ce este Asentra şi pentru ce se utilizează 

2.

 

Ce trebuie să ştiţi

 

înainte să utilizaţi Asentra 

3.

 

Cum să utilizaţi Asentra 

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează Asentra 

6.

 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii  

 
 

1. 

Ce este Asentra şi pentru ce se utilizează 

 

Asentra  conţine  substanţa  activă  sertralina.  Sertralina  face  parte  din  grupa  inhibitorilor  selectivi  de 
recaptare  a  serotoninei  (ISRS);  aceste  medicamente  sunt  utilizate  în  tratamentul  depresiei  şi 
tulburărilor de anxietate. 

 
Asentra este utilizat în tratamentul: 

 

Depresiei şi prevenirii recurenţei depresiei (la adulţi). 

 

Tulburării de anxietate socială (la adulţi). 

 

Stresului post-traumatic (SPT) (la adulţi). 

 

Tulburării de panică (la adulţi).   

 

Tulburării obsesiv-compulsive (TOC) (la adulți, copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 6 şi 
17 ani). 

 
Depresia este o boală clinică cu simptome cum sunt: vă simţiţi trist, nu aveţi un somn odihnitor, nu vă 
mai bucuraţi de viaţă ca înainte. 
 
Tulburarea  obsesiv-compulsivă  (TOC)  şi  tulburările  de  panică  sunt  boli  legate  de  anxietate,  cu 
simptome  cum  sunt:  perioade  de  idei  persistente  (obsesii)  care  v-au  condus  la  manifestări  repetitive 
(compulsii).  
 


Page 2
background image

 

2

Stresul  post-traumatic  (SPT)  este  o  stare  care  poate  apărea  după  o  experienţă  emoţională  puternic 
traumatică şi poate avea simptome similare cu depresia şi anxietatea. Tulburarea de anxietate socială 
(fobia  socială)  este  o  boală  asociată  cu  anxietatea.  Este  caracterizată  prin  sentimente  de  anxietate 
intensă sau teamă în faţa anumitor situaţii de natură socială (cum sunt: teama de a vorbi cu persoane 
necunoscute, de a vorbi în faţa unor grupuri de oameni, de a mânca sau de a bea în faţa celorlalţi de 
teama de a nu fi pus în situaţii jenante faţă de alte persoane).  
 
Medicul dumneavoastră vă poate recomanda acest medicament pentru tratarea bolii dumneavoastră. 
 
Întrebaţi medicul dumneavoastră dacă nu sunteţi sigur de ce v-a fost recomandat Asentra. 

 
 
2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Asentra 

 
Nu utilizaţi Asentra 

 

Dacă sunteţi alergic la sertralină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui  
medicament (enumerate la punctul 6); 

 

Dacă  sunteţi  în  tratament  sau  aţi  fost  în  tratament  cu  medicamente  numite  inhibitori  de 
monoaminooxidază  (IMAO)  (cum  sunt  selegina,  moclobemida)  sau  cu  medicamente 
asemănătoare  cu  IMAO  (cum  este  linezolid).  Dacă  opriţi  tratamentul  cu  sertralină,  trebuie  să 
aşteptaţi  cel  puţin  o  săptămână  înainte  de  a  începe  tratamentul  cu  IMAO.  După  oprirea 
tratamentului  cu  IMAO,  trebuie  să  aşteptaţi  cel  puţin  2  săptămâni  înainte  să  puteţi  începe 
tratamentul cu sertralină. 

 

Dacă sunteţi în tratament cu un alt medicament care conţine pimozidă (un medicament pentru 
tratamentul afecțiunilor mentale, de exemplu psihoza). 

 

Atenţionări şi precauţii 

Nu orice medicament este potrivit oricărei persoane.  
Înainte să luaţi Asentra, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului: 

 

Dacă  aveți  sindrom  serotoninergic.  În  cazuri  rare,  acest  sindrom  poate  apărea  când  utilizaţi 
unele  medicamente  în  acelaşi  timp  cu  sertralina.  (Pentru  simptome,  vezi  punctul  4.  Reacţii 
adverse  posibile).  Medicul  dumneavoastră  v-a  informat  dacă  aţi  suferit  de  acest  sindrom  în 
trecut. 

 

Dacă aveți valori  scăzute ale sodiului în sânge, deoarece această stare poate apărea ca urmare a 
tratamentului  cu  Asentra.  De  asemenea,  trebuie  să  îi  spuneţi  medicului  dumneavoastră  dacă 
utilizaţi  anumite  medicamente  pentru  tratamentul  hipertensiunii  arteriale,  întrucât  aceste 
medicamente pot modifica concentraţia de sodiu din sânge. 

 

Dacă sunteţi vârstnic, deoarece puteţi prezenta un risc mai mare de a avea un nivel scăzut de 
sodiu în sânge (vezi paragraful anterior). 

 

Dacă aveți afecţiuni hepatice; medicul dumneavoastră poate decide dacă este necesară reducerea 
dozei de Asentra. 

 

Dacă  aveți  diabet  zaharat;  nivelul  glicemiei  poate  fi  modificat  de  către  Asentra  iar  medicaţia 
pentru diabet va trebui ajustată. 

 

Dacă aveți epilepsie sau aţi suferit de crize epileptice. Dacă aveţi un episod (criză epileptică), 
adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră. 

 

Dacă aţi suferit de boli maniaco-depresive (tulburare bipolară) sau de schizofrenie. Dacă aveţi 
un episod maniacal, adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră. 

 

Dacă  aveţi  sau  aţi  avut  anterior  gânduri  de  autovătămare  sau  de  sinucidere  (vezi  mai  jos  – 
gânduri de sinucidere sau agravarea stării dumneavoastră de depresie sau de anxietate). 

 

Dacă aţi suferit de tulburări de sângerare sau dacă luaţi medicamente care diluează sângele (cum 
ar fi acidul acetilsalicilic sau warfarina) Dacă sunteţi copil sau adolescent cu vârsta sub 18 ani. 
Asentra trebuie utilizat numai pentru a trata copii şi adolescenţi cu vârste cuprinse între 6 şi 17 
ani,  suferind  de  tulburări  obsesiv  compulsive.  Dacă  sunteţi  tratat  pentru  această  afecţiune, 
medicul dumneavoastră va dori să vă supravegheze cu atenţie (vezi mai jos Utilizarea la copii şi 
adolescenţi) 

 

Dacă sunteţi sub tratament cu terapie electroconvulsivantă (TEC) 


Page 3
background image

 

3

 

Dacă aveți probleme oculare, cum ar fi unele forme de glaucom (presiune crescută în interiorul 
ochiului). 

 

dacă vi s-a spus că aveți tulburări ale inimii după efectuarea unei electrocardiograme (ECG), 
de exemplu, prelungirea intervalului QT. 

 

 

Agitaţie/acatizie 

Utilizarea sertralinei a fost asociată cu apariţia unei stări de agitație subiectivă neplăcută şi necesitatea 
de mişcare deseori însoţită de incapacitatea de a sta jos sau de a sta nemişcat (acatizie). Această stare 
apare  de  cele  mai  multe  ori  chiar  în  primele  săptămâni  de  tratament.  Creşterea  dozei  vă  poate  fi 
dăunătoare, de aceea, dacă apar aceste simptome, adresați-vă medicului dumneavoastră.  
 

Simptome de întrerupere 

Reacțiile  adverse  la  oprirea  tratamentului  sunt  frecvente  (simptome  de  întrerupere),  mai  ales  dacă 
întreruperea  se  face  brusc  (vezi  pct.  3  Dacă  încetaţi  să  utilizaţi  Asentra  și  pct.  4  Reacţii  adverse 
posibile). Riscul apariţiei simptomelor de întrerupere depinde de durata şi doza tratamentului, precum 
şi  de  paşii  urmaţi  în  reducerea  dozei.  În  general,  aceste  simptome  sunt  uşoare  până  la  moderate. 
Totuşi,  la  unii  pacienţi  pot  fi  grave.  Ele  apar  obişnuit  în  primele  zile  după  oprirea  tratamentului.  În 
general, aceste simptome dispar singure până în 2 săptămâni. Totuşi, la unii pacienţi pot dura mai mult 
(2  –  3  luni  sau  mai  mult).  De  aceea,  este  recomandabil  ca  doza  de  sertralină,  la  întreruperea 
tratamentului,  să  fie  redusă  treptat  pe  o  perioadă  de  câteva  săptămâni  sau  luni,  iar  medicul 
dumneavoastră vă va sfătui care este cel mai bun mod de a întrerupe tratamentul . 

 

Gânduri de sinucidere şi agravarea stării dumneavoastră de depresie sau de anxietate 

Depresia  şi/sau  tulburările  de  anxietate  de  care  suferiţi  vă  pot provoca  uneori  idei  de  auto-vătămare 
sau sinucidere. Acestea se pot accentua la începerea tratamentului cu antidepresive, deoarece acţiunea 
tuturor acestor medicamente se produce în timp, de obicei în aproximativ două săptămâni şi câteodată 
şi mai mult. 
 

Sunteţi mai înclinat spre astfel de idei: 

 

Dacă aţi avut anterior gânduri de sinucidere sau auto-vătămare 

 

Dacă  sunteţi  un  adult  tânăr.  Informaţia  rezultată  din  studiile  clinice  arată  existenţa  unui  risc 
crescut de comportament suicidar la adulţii în vârstă de mai puţin de  25 de ani, care suferă de o 
afecţiune psihică şi au urmat un tratament cu un antidepresiv.  

În  cazul  în  care  aveţi  gânduri  de  auto-vătămare  sau  sinucidere,  indiferent  de  moment,  contactaţi-vă 
imediat medicul sau adresaţi-vă fără întârziere unui spital.  
Poate fi util să vă adresaţi unei rude sau unui prieten apropiat, căruia să-i spuneţi că vă simţiţi deprimat 
sau că suferiţi de o tulburare de anxietate şi pe care să-l rugaţi să citească acest prospect. În acelaşi 
timp,  puteţi  ruga  persoana  respectivă  să  vă  spună  dacă  nu  consideră  că  starea  dumneavoastră  de 
depresie sau anxietate s-a agravat sau dacă o îngrijorează vreo modificare apărută în comportamentul 
dumneavoastră. 

 

Utilizarea la copii şi adolescenţi 

Sertralina nu trebuie utilizată în tratamentul copiilor şi adolescenţilor cu vârsta sub 18 ani, exceptând 
pacienţii  suferind  de  tulburări  obsesiv  compulsive  (TOC).  Pacienţii  cu  vârsta  sub  18  ani  au  un  risc 
crescut de apariţie a unor reacţii adverse, cum sunt tentativa de sinucidere, gânduri de autovătămare 
sau  sinucidere  (gânduri  suicidale)  și  ostilitate  (predominant  agresivitate,  comportament  opozant  şi 
furie)  atunci  când  sunt  trataţi  cu  această  clasă  de  medicamente.  Cu  toate  acestea,  este  posibil  ca 
medicul dumneavoastră să decidă să prescrie Asentra la un pacient cu vârsta sub 18 ani, dacă este în 
interesul  pacientului.  Adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră,  dacă  acesta  a  prescris  Asentra  la  un 
pacient cu vârsta sub 18 ani şi aţi vrea să discutaţi despre acest lucru. Mai mult, trebuie să îl informaţi 
pe medicul dumneavoastră dacă vreuna dintre simptomele enumerate mai sus apar sau se agravează în 
cazul  dumneavoastră.  Nu  a  fost  demonstrat  încă  gradul  de  siguranţă  al  utilizării  Asentra  pe  termen 
lung  la  pacienţii  din  acest  grup  de  vârstă  cu  privire  la  creştere,  maturizare  şi  dezvoltarea 
comportamentală şi cognitivă. 
 

Asentra împreună cu alte medicamente

  


Page 4
background image

 

4

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să 
utilizaţi orice alte medicamente.  
 
Unele medicamente pot afecta modul de acţiune al Asentra sau Asentra poate reduce eficacitatea altor 
medicamente utilizate în acelaşi timp. 
 

Folosirea Asentra împreună cu următoarele medicamente poate duce la reacţii adverse grave: 

 

Medicamente numite inhibitori de monoaminooxidază (IMAO), cum sunt moclobemida (pentru 
tratamentul depresiei) şi selegina (pentru tratamentul bolii Parkinson) şi antibioticul linezolid și 
albastru  de  metilen  (utilizat  pentru  tratamentul  concentrațiilor  crescute  de  methemoglobină  în 
sânge). Nu utilizaţi Asentra împreună cu aceste medicamente. 

 

Medicamente utilizate pentru tratamentul tulburărilor mentale (pimozidă). Nu utilizaţi Asentra 
împreună cu pimozidă. 

 
Spuneţi medicului dumneavoastră dacă utilizaţi următoarele medicamente: 

 

Medicamente  din  plante  medicinale  conţinând  sunătoare  (

Hypericum perforatum

).  Efectul 

sunătoarei poate dura până la 1 – 2 săptămâni.  

 

Medicamente conţinând aminoacidul triptofan. 

 

Medicamente pentru tratamentul durerii severe (de exemplu tramadol). 

 

Medicamente  utilizate  în  timpul  anesteziei  generale  sau  pentru  tratamentul  durerii  cronice 
(fentanil). 

 

Medicamente pentru tratamentul migrenei (de exemplu sumatriptan). 

 

Medicamente care împiedică coagularea normală a sângelui (warfarină). 

 

Medicamente  pentru  tratamentul  durerii/artritei  (antiinflamatoare  nesteroidiene  (AINS)  cum 
sunt ibuprofen, acid acetilsalicilic). 

 

Sedative (diazepam). 

 

Diuretice (numite, de asemenea, pastile de eliminare a apei). 

 

Medicamente pentru tratamentul epilepsiei (fenitoină, fenobarbital, carbamazepină). 

 

Medicamente pentru tratamentul diabetului zaharat (tolbutamidă). 

 

Medicamente  pentru  tratamentul  ulcerului  şi  reducerii  acidităţii  excesive  a  stomacului  și  a 
arsurilor de stomac (cimetidină, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol) 

 

Medicamente pentru tratamentul maniei şi depresiei (litiu). 

 

Alte  medicamente  pentru  tratamentul  depresiei  (cum  sunt  amitriptilină,  nortriptilină, 
nefazodonă, fluoxetină, fluvoxamină). 

 

Medicamente  pentru  tratamentul  schizofreniei  şi  al  altor  tulburări  mentale  (cum  sunt 
perfenazina, levomepromazina şi olanzapina). 

 

Medicamente  utilizate  pentru  tratamentul  tensiunii  arteriale  crescute,  durerilor  de  piept    sau 
pentru  reglarea  frecvenţei  bătăilor  inimii  (cum  sunt  verapamilul,  diltiazemul,  flecainida, 
propafenona) 

 

Medicamente pentru tratamentul unor infecții bacteriene (cum sunt rifampicina, claritromicina, 
telitromicina, eritromicina). 

 

Medicamente utilizate pentru tratamentul infecțiilor fungice (cum sunt ketoconazol, itraconazol, 
posaconazol, voriconazol, fluconazol). 

 

Medicamente utilizate pentru tratamentul HIV / SIDA și al hepatitei C (inhibitori de protează, 
cum sunt ritonavirul, telaprevirul). 

 

Medicamente  pentru  prevenirea  simptomelor  de  greață  și  vărsături  (antiemetice)  după  o 
intervenție chirurgicală sau chimioterapie. 

 

Medicamente  cunoscute  pentru  creșterea  riscului  modificării  activității  electrice  a  inimii  (de 
exemplu, unele medicamente antipsihotice și antibiotice). 

 

Asentra împreună cu alimente, băuturi şi alcool

 

Comprimatele Asentra pot fi administrate cu sau fără alimente. 
Nu trebuie să consumaţi băuturi alcoolice în timpul tratamentului cu Asentra. 
Sertralina nu trebuie luată împreună cu sucul de grapefruit, deoarece nivelul de sertralină din sânge 
poate creşte. 

 


Page 5
background image

 

5

Sarcina şi alăptarea şi fertilitatea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 
Siguranţa  utilizării  sertralinei  la  femeile  gravide  nu  a  fost  stabilită  pe  deplin.  Sertralina  nu  trebuie 
utilizată în timpul sarcinii cu excepţia cazului în care medicul consideră că beneficiile tratamentului 
pentru mamă depăşesc orice riscuri posibile pentru făt. Femeilor care pot rămâne gravide şi utilizează 
sertralina li se recomandă utilizarea unei metode corespunzătoare de contracepţie. 
 
Asiguraţi-vă  că  medicul  şi/sau  moaşa  dumneavoastră  ştiu  că  luaţi  Asentra.  Medicamente  cum  sunt 
Asentra,  dacă  sunt  luate  în  timpul  sarcinii,  în  special  în  ultimul  trimestru  de  sarcină,  pot  să  crească 
riscul apariţiei unei afecţiuni grave pentru copil, denumită hipertensiune pulmonară persistentă a nou-
născutului  (HTPPN),  astfel  nou-născutul  respiră  repede  şi  se  învineţește.  Aceste  simptome  apar,  de 
obicei, în primele 24 de ore de la naşterea copilului. În acest caz, trebuie să vă adresaţi imediat moaşei 
sau medicului dumneavoastră. 
 
Nou-născutul ar putea avea, de asemenea, alte manifestări, care, de obicei, debutează în primele 24 de 
ore după naștere. Simptomele includ: 

 

tulburări de respiraţie, 

 

culoare vineţie a pielii sau senzaţie de prea cald sau prea frig, 

 

buze vineţii, 

 

vărsături sau alimentare necorespunzătoare, 

 

stare de oboseală mare, dificultate de a adormi sau plâns intens, 

 

înţepenirea sau relaxarea muşchilor, 

 

tremurături, neastâmpăr sau spasme, 

 

intensificarea reacţiilor reflexe, 

 

iritabilitate, 

 

valori scăzute ale zahărului în sânge. 

 
Dacă nou-născutul prezintă oricare dintre aceste simptome, sau dacă sunteţi preocupată de starea de 
sănătate a copilului, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau asistentei medicale. 
 
S-a  demonstrat  că  medicamentul  trece  în  laptele  matern.  Sertralina  nu  trebuie  utilizată  în  timpul 
alăptării,  cu  excepţia  cazului  în  care  medicul  consideră  că  beneficiile  tratamentului  pentru  mamă 
depăşesc orice riscuri posibile pentru sugar. 

 

Fertilitatea 

În studiile la animale s-a observat că unele medicamente, cum este sertralina, pot reduce calitatea 
spermei. Teoretic, şi fertilitatea umană ar putea fi afectată, însă până în prezent nu a fost observat acest 
efect. 

 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Medicamentele psihotrope, cum este sertralina, pot influenţa capacitatea dumneavoastră de a conduce 
vehicule sau de a folosi utilaje. Ca urmare, nu conduceţi vehicule şi nu folosiţi utilaje înainte de a şti 
dacă acest medicament vă modifică capacitatea de a desfăşura aceste activităţi. 
 
 

3. 

Cum să utilizaţi

 

Asentra 

 
Luaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul.  
Discutaţi cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.  
 
Comprimatele Asentra pot fi administrate cu sau fără alimente. 
Medicamentul dumneavoastră trebuie administrat o dată pe zi, dimineaţa sau seara. 
 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum este descris în acest prospect sau aşa cum v-a 
spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutaţi cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteţi 


Page 6
background image

 

6

sigur. 
 
Doza recomandată este

 
Adulţi: 
 
Depresie şi tulburări obsesiv compulsive: 

Pentru tratamentul depresiei şi tulburării obsesiv-compulsive (TOC), doza eficace recomandată este 50 
mg  pe  zi.  Doza  zilnică  poate  fi  crescută  cu  câte  50  mg  şi  la  intervale  de  minim  o  săptămână  pe 
parcursul câtorva săptămâni. Doza maximă recomandată este 200 mg pe zi. 
 

Tulburări de panică, tulburări de anxietate socială şi stres post traumatic: 

Doza  iniţială  recomandată  în  tratamentul  tulburării  de  panică,  tulburării  de  anxietate  socială  şi  al 
stresului post-traumatic este 25 mg pe zi, pe care medicul o va creşte la 50 mg pe zi după o săptămână. 
Apoi,  doza  zilnică  poate  fi  crescută  cu  câte  50  mg  pe  parcursul  câtorva  săptămâni.  Doza  maximă 
recomandată este 200 mg pe zi. 
 

Utilizarea la copii şi adolescenţi: 

Asentra trebuie utilizat numai pentru tratamentul copiilor şi adolescenţilor suferind de TOC cu vârste 
cuprinse între 6 şi 17 ani. 

 
Tulburări obsesiv compulsive: 
 
Copii cu vârste cuprinse între 6 şi 12 ani:

 doza iniţială recomandată este de 25 mg pe zi. 

După  o  săptămână,  medicul  dumneavoastră  poate  creşte  doza  la  50  mg  pe  zi.  Doza  maximă 
recomandată este de 200 mg pe zi. 

Adolescenţi  cu  vârste  cuprinse  între  13  şi  17  ani:

  doza  iniţială  recomandată  este  de  50 mg  pe  zi. 

Doza maximă recomandată este de 200 mg pe zi. 

 

În  cazul  în  care  aveţi  probleme  hepatice  sau  renale,  spuneţi  medicului  dumneavoastră  şi  urmaţi-i 
instrucţiunile. 
 
Medicul dumneavoastră  vă va spune cât timp veţi urma acest tratament.  Durata acestuia depinde de 
tipul  afecţiunii  dumneavoastră  şi  de  modul  în  care  răspundeţi  la  tratament.  Este  posibil  să  dureze 
câteva săptămâni până când simptomele dumneavoastră să se îmbunătăţească. De obicei, tratamentul 
depresiei trebuie să continue încă 6 luni după ameliorare. 

 
Dacă utilizaţi mai mult Asentra decât trebuie 

Dacă  aţi  luat  din  greşeală  mai  mult  Asentra  decât  vi  s-a  recomandat,  adresaţi-vă  medicului 
dumneavoastră  sau  îndreptaţi-vă  către  cea  mai  apropiată  unitate  medicală.  Luaţi  întotdeauna  cu 
dumneavoastră cutia medicamentului, indiferent dacă mai aveţi medicaţie rămasă sau nu. 
 
Simptomele supradozajului pot fi somnolenţă, greaţă şi vărsături, bătăi rapide ale inimii, tremurături, 
agitaţie, ameţeli şi, în cazuri rare, inconştienţă. 
 

Dacă uitaţi să utilizaţi Asentra 

Dacă aţi uitat să luaţi o doză, nu luaţi doza pe care aţi uitat-o. Luaţi următoarea doză la orele obişnuite.  
Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
 

Dacă încetaţi să utilizaţi Asentra

 

Nu  încetaţi  să  luaţi  Asentra  decât  dacă  medicul  dumneavoastră  vă  spune  aceasta.  Medicul 
dumneavoastră  vă  poate  spune  să  reduceţi  doza  de  Asentra  timp  de  câteva  săptămâni,  înainte  de  a 
întrerupe definitiv tratamentul. La întreruperea bruscă a tratamentului, pot să apară ameţeli, amorţeli, 
tulburări de somn, agitaţie sau anxietate, dureri de cap, stare generală de rău, vărsături şi tremurături. 
Dacă  observaţi  oricare  dintre  aceste  reacţii  adverse  sau  orice  altă  reacţie  adversă  după  ce  aţi  oprit 
utilizarea Asentra, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră. 
 


Page 7
background image

 

7

Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresaţi-vă  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
Cea mai frecventă reacţie adversă este greaţa. Reacţiile adverse depind de doză şi deseori dispar sau se 
atenuează odată cu continuarea tratamentului. 
 

Spuneţi imediat medicului dumneavoastră: 

Dacă observaţi oricare dintre următoarele simptome după utilizarea medicamentului, aceste simptome 
pot fi grave. 

 

Dacă dezvoltaţi erupţii cutanate severe care produc vezicule (eritem polimorf) (care poate afecta 
gura şi limba). Acestea pot fi semnele unei afecţiuni cunoscute ca sindromul Stevens Johnson 
sau necroliză epidermică toxică (NET). Medicul dumneavoastră va opri imediat tratamentul în 
acestă situaţie. 

 

Reacţie alergică sau alergie, care poate include simptome cum sunt erupţii pe piele cu senzaţie 
de mâncărime, respiraţie dificilă, respiraţie şuierătoare, faţa, buzele sau pleoapele umflate. 

 

Dacă prezentaţi agitaţie, confuzie, diaree, creşterea temperaturii corporale şi a tensiunii arteriale, 
transpiraţie  excesivă  şi  bătăi  rapide  ale  inimii.  Acestea  sunt  simptome  ale  sindromului 
serotoninergic.  În  cazuri  rare,  acest  sindrom  poate  să  apară  atunci  când  luaţi  anumite 
medicamente  în  acelaşi  timp  cu  sertralina.  Medicul  dumneavoastră  poate  dori  să  vă  opriţi 
tratamentul.  

 

Dacă observaţi culoarea galbenă a pielii şi a ochilor, care poate indica afectarea hepatică.  

 

Dacă prezentaţi simptome depresive cu idei de autovătămare sau sinucidere (idei suicidare).  

 

Dacă începeţi să aveţi sentimente de nelinişte şi nu puteţi să staţi liniştiţi sau nu puteţi să staţi 
jos  după  ce  aţi  început  să  utilizaţi  Asentra.  Trebuie  să  spuneţi  medicului  dumneavoastră  dacă 
începeţi să vă simţiţi agitat.  

 

Dacă aveţi crize convulsive. 

 

Dacă aveţi un episod de manie (vezi pct. 2 "Atenţionări şi precauţii"). 

 
Următoarele reacţii adverse au fost observate în studiile clinice la adulţi.  
 

Reacţii adverse foarte frecvente

 

(pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane):

  

Insomnie,  ameţeli,  somnolenţă,  dureri  de  cap,  diaree,  greaţă,  gură  uscată,  ejaculare  prematură, 
oboseală.  

 
Reacţii adverse frecvente

 

(pot afecta până la 1 din 10 persoane):

 

dureri în gât, lipsa poftei de mâncare, apetit alimentar crescut,  

depresie,  sentiment  ciudat,  coşmaruri,  anxietate,  agitaţie,  nervozitate,  scăderea  interesului 
sexual, scrâşnete ale dinţilor,  

amorţeli şi furnicături, tremurături, tensiune musculară tensionată, anomalii ale gustului, lipsă de 
atenţie,  

tulburări de vedere, ţiuit în urechi,  

palpitaţii, bufeuri, căscat,  

dureri abdominale, vărsături, constipaţie, disconfort gastric, gaze,  

erupţii pe piele, transpiraţii excesive, dureri musculare, disfuncţie erectilă, dureri în piept.  

durere articulară, 

stare de rău. 

 
Reacţii adverse mai puţin frecvente

 

(pot afecta până la 1 din 100 persoane):

  

senzaţie de răceală la nivelul pieptului, secreţii nazale abundente,  

hipersensibilitate 

concentrații mici de hormon tiroidian, 


Page 8
background image

 

8

halucinaţii,  stare  de  fericire  extremă,  lipsa  sentimentelor  personale,  gândire  anormală, 
agresivitate,  convulsii,  contracţii  musculare  involuntare,  tulburări  de  coordonare,  mişcări 
neîncetate, amnezie, scădere a intensităţii sentimentelor, tulburări de vorbire, ameţeli în timp ce 
staţi în picioare, leșin, migrenă,  

pupile mărite, dureri de ureche, bătăi rapide ale inimii, tensiune arterială crescută, înroşirea feţei,  

dificultăţi de respiraţie, posibil respiraţie şuierătoare, scurtarea respiraţiei, sângerări nazale,  

inflamaţii  esofagiene,  dificultăţi  de  înghiţire,  hemoroizi,  salivaţie  crescută,  tulburări  la  nivelul 
limbii, eructaţii,  

umflătură  a  ochiului,  pete  roşii  pe  piele,  umflarea  feței  (edem  facial),  căderea  părului, 
transpiraţii reci, uscăciunea pielii, urticarie, mâncărimi, 

osteoartrită, slăbiciune musculară, dureri de spate, spasme musculare,  

urinare  în  timpul  nopţii,  incapacitatea  de  a  urina,  creşterea  volumului  de  urină,  urinări  cu 
frecvenţă crescută, urinare dificilă, imposibilitatea de a reține urina (incontinență urinară), 

hemoragie  vaginală,  disfuncţie  sexuală,  disfuncţie  sexuală  feminine,  menstruații  neregulate, 
umflături ale picioarelor, frisoane, febră , slăbiciune, sete, creșteri ale concentrațiilor enzimelor 
ficatului, creşteri ale greutăţii corporale, scăderi ale greutăţii corporale.  

 
Reacţiile adverse rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane):

  

probleme intestinale, infecţie la ureche, cancer, glande inflamate, colesterol mare, concentraţie 
mică a zahărului din sânge,  

simptome fizice din cauza stresului sau emoţiilor, dependenţă de medicamente, tulburări psihice, 
paranoia, gânduri de sinucidere, mers pe jos în somn, ejacularea prematură,  

reacție alergică severă 

comă, mişcări anormale, dificultăţi de mişcare, senzaţii amplificate, tulburări senzoriale,  

glaucom,  probleme  lacrimale,  pete  în  faţa  ochilor,  vedere  dublă,  senzaţie  dureroasă  în  ochi  în 
prezenţa luminii, sânge în ochi, pupile mărite,  

infarct miocardic, bătăi lente ale inimii, probleme cardiace, circulaţie redusă la nivelul braţelor şi 
picioarelor, senzaţie de blocare a gâtului, respiraţie rapidă, respiraţie lentă, dificultăţi de vorbire, 
sughiţ,  

sânge prezent în scaun, dureri la nivelul gurii, ulceraţii ale limbii, afecţiuni ale dinţilor, afecţiuni 
ale limbii, ulceraţii bucale, disfuncţie hepatică,  

afecţiuni  veziculare  ale  pielii,  urticarie  la  nivelul  zonelor  cu  păr,  textură  anormală  a  părului, 
miros anormal al pielii, tulburări osoase,  

urinare redusă, ezitare la urinare, sânge în urină, 

sângerări  vaginale  excesive,  zona  vaginală  uscată,  penisul  şi  prepuţul  de  culoare  roşie  şi 
dureroase, secreţii genitale, erecţie prelungită, secreţii ale sânilor,  

hernie,  toleranţă  scăzută  la  medicamente,  dificultăţi  la  mers,  spermă  anormală,  creșterea 
concentrațiilor colesterolului în sânge, leziuni, vasodilataţie procedurală.  

În timpul tratamentului cu sertralină sau imediat după întreruperea tratamentului au fost 
raportate cazuri de ideaţie suicidară şi comportament suicidar (vezi pct. 2)

 

După punerea pe piaţă a sertralinei, au fost raportate următoarele reacţii adverse:  

scăderea  numărului  de  celule  albe  sanguine,  scăderea  numărului  de  trombocite,  probleme 
endocrine, concentraţie sanguină redusă de sare, creşterea nivelelor zahărului din sânge 

coşmaruri, comportament suicidar, 

probleme ale mişcărilor musculare (cum sunt mişcări neîncetate, muşchi încordaţi, dificultate la 
mers şi rigiditate, spasme şi mişcări involuntare ale muşchilor), dureri de cap severe, neaşteptate 
(care  pot  fi  semne  ale  unei  afecţiuni  severe,  numită  sindrom  de  vasoconstricţie  cerebrală 
reversibilă (SVCR),  

.- 

vedere  alterată,  pupile  cu  dimensiuni  inegale,  probleme  de  sângerare  (cum  sunt  sângerări 
stomacale),  leziuni  ale  țesuturilor  plămânilor  (boală  pulmonară  interstițială),  pancreatită, 
afecţiuni hepatice grave, icter,  

edem la nivelul pielii, reacţii ale pielii la soare, crampe musculare, mărirea sânilor, probleme de 
coagulare,  rezultate  anormale  ale  testelor  de  laborator,  urinări  involuntare  în  timpul  nopții. 
Amețeli, leșin sau disconfort toracic, care ar putea fi semne de modificări ale activității electrice 
(observate pe electrocardiogramă) sau ritm anormal al inimii.  

 


Page 9
background image

 

9

Reacţii adverse la copii şi adolescenţi: 

În  studiile  clinice  la  copii  şi  adolescenţi,  reacţiile  adverse  au  fost,  în  general,  similare  cu  cele  ale 
adulţilor (vezi mai sus). Cele mai frecvente reacţii adverse la copii şi adolescenţi au fost: dureri de cap, 
insomnie, diaree şi greaţă. 
 

Simptome care pot apărea la întreruperea tratamentului 

Dacă întrerupeţi brusc administrarea acestui medicament, pot apărea simptome cum sunt: ameţeli, 
amorţeli, tulburări ale somnului, agitaţie, dureri de cap, stare de rău şi tremurături (vezi pct. "Dacă 
încetaţi să utilizaţi Asentra". 
La pacienţii care utilizează acest tip de medicament a fost observată creşterea riscului de fractură 
osoasă. 
 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea  includ  orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De  asemenea,  puteţi  raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe  web-site-ul  Agenţiei  Naţionale  a  Medicamentului  şi  a  Dispozitivelor  Medicale 

http://www.anm.ro/

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 

5. 

Cum se păstrează Asentra 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie, după EXP. Data de expirare se  
referă la ultima zi a lunii respective. 
Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare. 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Asentra 

Substanţa activă este sertralina.  

 

Asentra 50 mg, comprimate filmate 

 

Fiecare comprimat filmat conţine 50 mg sertralină (sub formă de clorhidrat de sertralină 55,95 

 

mg). 

 
 

Asentra 100 mg, comprimate filmate 

 

Fiecare  comprimat  filmat  conţine  100  mg  sertralină  (sub  formă  de  clorhidrat  de  sertralină 

 

111,90 mg). 

Celelalte componente sunt: 

nucleu-

 fosfat de calciu dibazic, dihidrat, celuloză microcristalină,  

 

amidon  glicolat  de  sodiu  tip  A,  hidroxipropilceluloză,  talc,  stearat  de  magneziu;   

film-

 

 

hipromeloză,  6cP, dioxid de titan (E 171), talc, propilenglicol. 

 

Cum arată Asentra şi conţinutul ambalajului 

Asentra  se  prezintă  sub  formă  de  comprimate  filmate  rotunde,  de  culoare  albă,  prevăzute  cu  o  linie 
mediană, cu rol de divizare în doze egale, pe una din feţe. 
 
Cutie cu 4 blistere din PVC/Al a câte 7 comprimate filmate. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul

 

KRKA, d.d., Novo mesto  
Šmarješka cesta 6 
8501 Novo mesto, Slovenia. 
 

Acest prospect a fost revizuit în Aprilie, 2022