COSENTYX 150 mg - PROSPECT

Prospectul pentru COSENTYX 150 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: COSENTYX 150 mg
Substanța activă: SECUKINUMABUM
Concentrația: 150 mg
Cod atc: L04AC10
Acțiune terapeutică: IMUNOSUPRESOARE INHIBITORI DE INTERLEUKINA
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 2 seringi preumplute x 1ml sol. inj.
Cod cim: W64459002
Firma producătoare: NOVARTIS PHARMA GMBH - GERMANIA