ONGLYZA - PROSPECT

Prospectul pentru ONGLYZA - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ONGLYZA
Substanța activă: SAXAGLIPTIN
Concentrația: 5 mg
Cod atc: A10BH03
Acțiune terapeutică: ANTIDIABETICE ORALE INHIBITORI AI DIPEPTIDIL PEPTIDAZEI 4 (DPP-4)
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blister Al/Al neperforat x 28 compr.film.
Cod cim: W62289002
Firma producătoare: ASTRAZENECA GMBH - GERMANIA