KUVAN - PROSPECT

Prospectul pentru KUVAN - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: KUVAN
Substanța activă: SAPROPTERINUM
Concentrația: 100 mg
Cod atc: A16AX07
Acțiune terapeutică: ALTE PRODUSE PENTRU TRACTUL DIGESTIV SI METABOLISM DIFERITE MEDICAMENTE PENTRU TRACT DIGESTIV SI METABOLISM
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x flac. PEID x 30 compr. solubile
Cod cim: W62473001
Firma producătoare: MERCK KGAA - GERMANIA
Conținut prospect:

KUVAN se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x flac. PEID x 120 compr. solubile

Cutie x flac. PEID x 240 compr. solubile