SERROFLO25 micrograme/125 micrograme/doza - PROSPECT

Prospectul pentru SERROFLO25 micrograme/125 micrograme/doza - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: SERROFLO25 micrograme/125 micrograme/doza
Substanța activă: SALMETEROLUM+FLUTICASONUM
Concentrația: 25micrograme/125micrograme/doza
Cod atc: R03AK06
Acțiune terapeutică: ADRENERGICE INHALANTE ADRENERGICE SI ALTE MED. PT. TRAT. BOLILOR OBSTRUCTIVE C.R
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_6987_10.10.14.pdf
Ambalaj: Cutie cu un flacon din Al prevazut cu o valva de masura si dozator din plastic, cu indicator pentru doza, introdus într-o punga cu sac de silicagel a 120 de doze suspensie de inhalat presurizata
Cod cim: W61943001
Firma producătoare: S&D PHARMA CZ, SPOL.S.R.O - REPUBLICA CEHA
Conținut prospect:
Page 1
background image

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6987/2014/01                                                                 Anexa 1 
                                                                         NR. 6988/2014/01                                                               Prospect 

 

 

Prospect: Informa

ții pentru pacient 

 

Serroflo 25 micrograme/125 micrograme/doză suspensie de inhalat presurizată 
Serroflo 25 micrograme/250 micrograme/doză suspensie de inhalat presurizată 

Salmeterol/propionat de fluticazonă 

 

Denumirea acestui medicament este Serroflo 25 micrograme/125 micrograme 

și Serroflo 

25

 

micrograme/250 micrograme/doză suspensie de inhalat presurizată, care va fi men

ționată ca 

Serroflo în întreg prospectul. 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utiliza

ți acest medicament 

deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.  

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 
asistentei medicale. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

Dacă manifestaţi orice reacţii  adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 
asistentei medicale.

 

Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. 

Vezi pct. 4 

 
 
Ce găsiţi în acest prospect: 
1. Ce este Serroflo 

și pentru ce se utilizează 

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utiliza

ți Serroflo   

3. Cum să utiliza

ți Serroflo   

4. Reac

ții adverse posibile 

5. Cum se păstrează Serroflo      
6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 
 
 
1. 

Ce este Serroflo 

și pentru ce se utilizează 

 
Serroflo  apar

ține clasei de medicamente antiastmatice. Serroflo conține două medicamente, 

salmeterol 

și propionat de fluticazonă.  

Salmeterol este un bronhodilatator cu ac

țiune de lungă durată. Bronhodilatatoarele ajută la menținerea 

căilor aeriene deschise. Astfel, acesta facilitează ie

șirea și intrarea aerului. Efectele sale durează cel 

pu

țin 12 ore.  

Propionatul de fluticazonă este un corticosteroid care reduce edemul 

și iritația de la nivelul 

plămânilor.  
 
Medicul dumneavoastră v-a prescris acest medicament pentru a vă ajuta la prevenirea astmului 
bronşic.  
 
Trebuie să utiliza

ți Serroflo zilnic, conform indicațiilor medicului dumneavoastră. Acesta se va 

asigura că medicamentul acționează corespunzător în ceea ce priveşte controlul astmului 
dumneavoastră.  
 
Serroflo  ajută la prevenirea apari

ției dificultăților de respirație și respiraţiei şuierătoare. Acesta nu 

ac

ționează imediat după apariția acestor simptome. Dacă se întâmplă acest lucru, trebuie să utilizați un 

medicament „de ameliorare” cu ac

țiune rapidă, cum este salbutamol. 

 

Page 2
background image

 

 

 
2. 

Ce trebuie să 

știți înainte să utilizați Serroflo  

 
Nu utiliza

ți Serroflo : 

Dacă sunte

ți alergic (hipersensibil) la salmeterol, fluticazonă sau la oricare dintre celelalte 

componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6). 
 
Aten

ționări și precauții  

Înainte să utiliza

ți Serroflo, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei 

medicale. Medicul dumneavoastră vă va monitoriza mai îndeaproape tratamentul în cazul în care aveţi 
şi alte afec

țiuni, cum sunt: 

-  boală cardiacă, inclusiv bătăi neregulate sau rapide ale inimii 
-  glandă tiroidă hiperactivă 
-  tensiune arterială mare 
-  diabet zaharat (Serroflo vă poate cre

ște valoarea glicemiei) 

-  concentraţii mici de potasiu în sânge 
-  tuberculoză (TB), în prezent sau în trecut 

Dacă a

ți avut la un moment dat aceste afecțiuni, adresați-vă medicului dumneavoastră înainte să 

utiliza

ți Serroflo. 

  
Adolescen

ți 

Adolescen

ții cu vârsta  sub 16 ani care utilizează doze mari de propionat de fluticazonă (de regulă,  ≥ 

1000 micrograme pe zi) pot fi expu

și unui risc special de reacţii adverse sistemice. Reacţiile adverse 

sistemice pot surveni în special la doze mari, prescrise pentru perioade îndelungate de timp. Posibilele 
efecte sistemice includ sindromul Cushing, caracteristici cushingoide, supresie suprarenală, criză 
suprarenală acută 

și retardul creșterii și, mai rar, o gamă de efecte psihologice sau comportamentale 

inclusiv hiperactivitatea, tulburările de somn, anxietatea, depresia sau agresivitatea. Se recomandă 
monitorizarea periodică a înăl

țimii adolescenților cărora li se administrează tratament prelungit cu 

corticosteroizi administraţi inhala

toriu.  

Doza de corticoid inhalat trebuie redusă la cea mai mică doză la care se men

ține controlul eficace al 

astmului bronşic.  
 
Serroflo împreună cu alte medicamente  
Spune

ți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent sau s-ar putea să luați 

orice alte medicamente. Acestea includ medicamente pentru astm bronşic sau orice alte medicamente 
ob

ținute fără o prescripție medicală. Se procedează astfel, deoarece este posibil ca Serroflo  să nu fie 

potrivit pentru administrarea concomitentă cu alte medicamente. 
 
Spune

ți medicului dumneavoastră dacă luați următoarele medicamente, înainte de a începe să utilizați 

Serroflo    

Beta-blocan

te (cum sunt atenolol, propranolol și sotalol). Beta- blocantele se utilizează cu 

precădere pentru hipertensiunea arterială sau alte afec

țiuni cardiace.  

Medicamente antifungice (cum sunt ketoconazol 

și itraconazol). O parte dintre aceste 

medicamente pot cre

ște cantitatea de propionat de fluticazonă din corpul dumneavoastră. Acest 

lucru poate cre

ște riscul de a vă confrunta cu reacții adverse la Serroflo,  inclusiv bătăi 

neregulate ale inimii sau vă poate agrava reac

țiile adverse.  

Corticosteroizi (pe cale orală sau injectabilă). Dacă a

ți luat recent aceste medicamente, acest 

lucru poate cre

ște riscul ca acest medicament să vă afecteze glanda suprarenală.  

Anumite medicamente pot să amplifice efectele medicamentului Serroflo și este posibil să fie 
necesar ca medicul dumneavoastră să vă monitorizeze îndeaproape în cazul în care utilizați 
aceste medicamente (inclusiv unele medicamente anti-HIV: ritonavir, cobicistat). 

 
 
 
 
 

Page 3
background image

 

 

Sarcina, alăptarea 

și fertilitatea  

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului dumneavoastră pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. Medicul 
dumneavoastră va evalua dacă pute

ți lua Serroflo în această perioadă. 

 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
Este pu

țin probabil ca Serroflo să vă influenzețe capacitatea de a conduce vehicule sau a folosi utilaje.  

 
 
3. 

Cum să utiliza

ți Serroflo   

 
Utiliza

ți Serroflo zilnic, până când medicul dumneavoastră vă recomandă să opriți administrarea. 

Utiliza

ți întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Nu depășiți 

doza recomandată. Discuta

ți cu medicul dumneavoastră dacă nu sunteți sigur.  

 
Utilizarea la adulți și adolescenți cu vârste de minim 12 ani 
 Serroflo 25 micrograme/125 micrograme pe doză - suspensie de inhalat presurizată -2 pulverizări de 
două ori pe zi 
Serroflo 25 micrograme/250 micrograme pe doză - suspensie de inhalat presurizată -2 pulverizări de 
două ori pe zi 
 
Simptomele dumneavoastră pot fi bine controlate utilizând Serroflo de două ori pe zi. Dacă este cazul, 
medicul dumneavoastră poate decide să vă reducă doza la o singură administrare pe zi. Doza se poate 
modifica la: 

  administrare noaptea - dacă prezentați simptome nocturne. 
  administrare dimineața - dacă prezentați simptome diurne. 

 
Este foarte important să urma

ți instrucțiunile medicului dumneavoastră privind numărul de inhalări 

care trebuie administrate 

și cât de des trebuie să vă administrați medicamentul.   

 
Dacă utiliza

ți Serroflo pentru astm bronşic, este necesar ca medicul dumneavoastră să vă verifice 

periodic simptomele.  
 
Dacă astmul bronşic sau respira

ția vi se agravează, spuneți imediat medicului dumneavoastră. 

Este posibil să prezentaţi o respira

ție mai șuierătoare, o senzație de apăsare pe piept mai des sau este 

posibil să fie necesar să utiliza

ți mai mult din medicamentul dumneavoastră „de ameliorare” cu 

ac

țiune rapidă. Dacă se întâmplă oricare dintre aceste lucruri, trebuie să continuați să luați Serroflo, 

dar să nu cre

șteți numărul de pulverizări pe care vi le administrați. Afecțiunea dumneavoastră toracică 

se poate agrava 

și vă puteți îmbolnăvi grav. Discutați cu medicul dumneavoastră, deoarece este posibil 

să ave

ți nevoie de tratament suplimentar.  

 
Instruc

țiuni de utilizare 

Medicul dumneavoastră, farmacistul sau asistenta medicală trebuie să vă prezinte modul de utilizare al 
inhalatorului dumneavoastră. Ace

știa trebuie să verifice din când în când modul în care îl utilizați. 

Utilizarea necorespunzătoare a Serroflo sau conform prescrip

ției poate însemna că acesta nu vă ajuta 

a

șa cum ar trebui la controlul astmului bronşic.  

Medicamentul este con

ținut într-un container presurizat într-o carcasă din plastic cu o piesă bucală.  

În partea frontală a inhalatorului există un indicator care vă anun

ță câte doze au mai rămas. În timpul 

utilizării inhalatorului, de regulă, indicatorul de doze se va roti la fiecare cinci până la 

șapte pulverizări 

spre următorul număr descrescător. Indicatorul de doze va arăta numărul aproximativ de pulverizări 
rămase în inhalator. 
Fi

ți atent să nu scăpați inhalatorul, întrucât acest lucru poate cauza acționarea în continuare a 

indicatorului.  
 
Testarea inhalatorului dumneavoastră 

Page 4
background image

 

 

1. La prima utilizare a inhalatorului, testa

ți funcționarea acestuia. Scoateți capacul piesei bucale prin 

apăsarea u

șoară pe părțile laterale cu degetul mare și arătător și trageți.  

2. Pentru a vă asigura că acesta func

ționează, agitați inhalatorul bine, îndreptați piesa bucală în 

direc

ția opusă dumneavoastră și apăsați containerul pentru a elibera patru pulverizări în aer. 

Indicatorul de doze va arăta numărul „120” indicând numărul de pulverizări din inhalator. Dacă nu v-
a

ți utilizat inhalatorul timp de o săptămână sau mai mult, agitați bine și pulverizați de două ori 

medicamentul în aer. 
  
Utilizarea inhalatorului dumneavoastră 
Este important să începe

ți să respirați cât mai lent posibil chiar înainte de a utiliza inhalatorul.  

1. Sta

ți în picioare sau așezat(ă) la utilizarea inhalatorului dumneavoastră.  

2. Scoate

ți capacul piesei bucale. Verificați interiorul sau exteriorul pentru a vă asigura că piesa 

bucală este curată 

și nu sunt obiecte desprinse (figura A). 

 

 

3. Agita

ți inhalatorul de 4 sau 5 ori pentru a vă asigura că eliminați orice obiecte desprinse iar 

con

ținutul  inhalatorului se amestecă uniform (figura B). 

 

 

4. 

Țineți inhalatorul drept cu degetul mare pe bază, sub piesa bucală. Expirați cât de confortabil  

       pute

ți (figura C). 

 

5. Pune

ți piesa bucală în gură între dinți. Închideți-vă buzele în jurul acesteia. Nu mușcați (figura 

D) 

 

6. Inspira

ți pe gură. Chiar înainte de a începe să inspirați, apăsați în jos pe partea superioară a  

        containerului pentru a elibera o pulverizare de medicament. Face

ți acest lucru încă respirând   

constant 

și profund (figura D). 

7. 

Țineți-vă respirația, scoateți inhalatorul din gură și luați degetul de pe partea superioară a 

inhalatorului.  

       Continua

ți să vă țineți respirația timp de câteva secunde sau cât timp vă este confortabil (figura 

E). 

 

8. A

șteptați aproximativ jumătate de minut între cea de-a doua pulverizare de medicament și apoi 
repeta

ți pașii de la 3 la 7. 

      9.   Apoi, clăti

ți-vă gura cu apă și scuipați-o. Acest lucru poate preveni apariția aftelor sau a 

răgu

șelii. 

Page 5
background image

 

 

     10. După utilizare, pune

ți întotdeauna la loc capacul piesei bucale, pentru a o apăra de praf. Când 

a

ți pus corect capacul piesei bucale, acesta va face un „clic” la fixarea pe poziție. Dacă nu face „clic” 

pe pozi

ție, rotiți capacul piesei bucale în cealaltă direcție și încercați din nou. Nu utilizați prea multă 

for

ță.  

 
Dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră considera

ți că este dificil să utilizați inhalatorul, 

pute

ți utiliza un dispozitiv de tip cameră de inhalare precum (spacer) Volumatic

TM

 sau Aerochamber 

Plus

TM

. Înainte de a începe să utiliza

ți un dispozitiv de tip cameră de inhalare (spacer) pentru prima 

dată sau dacă trebuie să vă modifica

ți modelul de dispozitiv de cameră de inhalare, discutați cu 

medicul dumneavoastră, asistenta medicală sau farmacistul.  
   
Trebuie să vă procura

ți un inhalator de schimb atunci când indicatorul arată numărul „40”, iar culoarea 

de pe indicatorul de doze se va modifica din verde în ro

șu. Încetați utilizarea inhalatorului atunci când 

indicatorul arată „0”, deoarece este posibil ca orice pulverizări rămase în dispozitiv să nu fie suficiente 
pentru a vă administra o doză completă. Nu încerca

ți niciodată să modificați numerele de pe indicator 

sau să deta

șați indicatorul de pe inhalator. Indicatorul nu poate fi resetat și este atașat în permanență la 

inhalator. 

 

 
Cură

țarea inhalatorului dumneavoastră  

Pentru a preveni blocarea inhalatorului dumneavoastră, este important să îl cură

țați cel puțin o dată pe 

săptămână. 
Pentru a vă cură

ța inhalatorul: 

Scoate

ți capacul piesei bucale. 

Nu scoate

ți niciodată containerul metalic din carcasa din plastic. 

Ștergeți interiorul și exteriorul piesei bucale și carcasa din plastic cu o lavetă sau o cârpă uscată. 
Pune

ți la loc capacul piesei bucale. Acesta va face „clic” pe poziție la fixarea corectă. Dacă nu face 

„clic” pe pozi

ție, rotiți capacul piesei bucale în cealaltă direcție și încercați din nou. Nu utilizați prea 

multă for

ță. 

 
Nu pune

ți containerul metalic în apă.  

 
Dacă utiliza

ți mai mult Serroflo decât trebuie 

 
Este important să utiliza

ți inhalatorul conform instrucțiunilor. Dacă utilizați accidental o doză mai 

mare decât cea recomandată, discuta

ți cu medicul dumneavoastră sau farmacistul. Este posibil să 

observa

ți un puls mai rapid decât de obicei și o senzație de instabilitate. De asemenea, este posibil să 

prezentaţi durere de cap, slăbiciune musculară 

și dureri articulare. 

Dacă a

ți utilizat doze mai mari pentru o perioadă mai îndelungată de timp, trebuie să discutați cu 

medicul dumneavoastră sau farmacistul pentru recomandări. Acest lucru este necesar deoarece dozele 
mai mari de Serroflo  pot reduce cantitatea de hormoni steroidieni produ

și de glanda suprarenală. 

 

Dacă uita

ți să utilizați Serroflo  

 
Dacă uita

ți să vă utilizați inhalatorul, luați următoarea doză la ora obișnuită. Nu luați o doză dublă 

pentru a compensa doza uitată. 
 
Dacă înceta

ți să utilizați Serroflo   

 
 Este foarte important să vă administra

ți Serroflo în fiecare zi, conform indicațiilor. Continuați să îl 

utiliza

ți până când medicul dumneavoastră vă spune să vă opriți. Nu vă opriți sau nu vă reduceți brusc 

doza de Serroflo . Acest lucru vă poate agrava problema respiratorie 

și, foarte rar, pot apărea reacții 

adverse. 
Acestea includ: 

-  durere de stomac 
-  oboseală 

și pierdere a poftei de mâncare 

-  greaţă 

și diaree 

Page 6
background image

 

 

-  pierdere în greutate 
-  durere de cap sau somnolen

ță 

-  concentraţii scăzute de potasiu în sânge 
-  tensiune arterială mică 

și convulsii. 

Foarte rar, dacă aveţi o infec

ție sau în perioadele de stres extrem (cum ar fi după un accident grav sau 

dacă vi s-a efectuat o interven

ție chirurgicală), este posibil să dezvoltați reacții adverse similare.  

Pentru a preveni apari

ția acestor simptome, medicul dumneavoastră vă poate prescrie corticosteroizi 

suplimentari (cum ar fi prednisolon). 
 
Dacă ave

ți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresați-vă 

medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 
4. 

Reac

ții adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca rea

țcii adverse, cu toate că nu apar la toate 

persoanele. Pentru a reduce 

șansa de apariție a reacțiilor adverse, medicul dumneavoastră vă va 

prescrie cea mai mică doză de Serroflo pentru a vă controla astmul bronşic. 
 
Reac

ții alergice: este posibil să observați că respirația dumneavoastră se agravează brusc după 

utilizarea Serroflo . Este posibil să ave

ți o respirație extrem de șuierătoare și tuse. De asemenea, este 

posibil să observa

ți mâncărimi și edem (de regulă, la nivelul feței, buzelor, limbii sau gâtului). Dacă 

dezvolta

ți aceste reacții sau dacă acestea apar brusc după utilizarea Serroflo, adresați-vă imediat 

medicului dumneavoastră. Reac

țiile alergice la Serroflo nu sunt foarte frecvente (acestea afectează 

mai pu

țin de 1 persoană din 100). 

 
Alte reac

ții adverse sunt enumerate mai jos. 

 
Foarte frecvente (afectează mai mult de 1 persoană din 10) 

-  Durere de cap - de regulă, aceasta se ameliorează odată cu continuarea tratamentului.  
-  La pacien

ții cu BPOC s-a raportat un număr crescut de răceli.  

 
Frecvente (afectează mai pu

țin de 1 persoană din 10) 

Afte (leziuni dureroase, cremoase, de culoare galbenă, umflate) la nivelul gurii sau gâtului. De 
asemenea, limbă dureroasă 

și voce răgușită. Clătirea gurii cu apă și scuiparea acesteia imediat 

după administrarea fiecărei pulverizări poate ajuta. Medicul dumneavoastră vă poate prescrie un 
medicament antifungic pentru tratarea aftelor. 

Articula

ții dureroase, umflate și dureri musculare. 

Crampe musculare 

 
La pacien

ții cu boală obstructivă pulmonară cronică (BPOC) s-au raportat următoarele reacții adverse: 

Pneumonie (infecție la nivelul plămânilor) la pacienții cu BPOC.  
Spuneți medicului dumneavoastră dacă manifestați oricare dintre următoarele simptome în timp 
ce luați Serroflo, deoarece acestea pot indica o infecție la nivelul plămânilor:  

• febră sau frisoane  
• eliminare crescută de mucus, modificare a culorii mucusului  

 

• agravare a tusei sau a dificultăților de respirație 

irita

ție la nivelul gâtului. Clătirea gurii cu apă și scuiparea acesteia imediat după administrarea 

fiecărei pulverizări poate ajuta. 

învine

țire și fracturi. 

Inflamare a sinusurilor (o senza

ție de tensiune sau apăsare la nivelul nasului, obrajilor sau în 

spatele ochilor, uneori o durere pulsatilă). 

reducere a concentraţiei de potasiu în sânge (este posibil să prezenta

ți un puls neregulat, 

slăbiciune musculară, crampe). 
 

 

Page 7
background image

 

 

Mai pu

țin frecvente (afectează mai puțin de 1 persoană din 100) 

Cre

șteri ale concentraţiei de zahăr (glucoză) din sânge (hiperglicemie). Dacă aveți diabet 

zaharat, este posibil să fie necesare monitorizări mai frecvente ale glicemiei 

și posibile ajustări 

ale tratamentului dumneavoastră pentru diabet zaharat. 

Opacifiere a cristalinului din interiorul ochiului 

Bătăi foarte rapide ale inimii (tahicardie) 

Senza

ție de instabilitate și bătăi rapide sau neregulate ale inimii (palpitații) - de regulă, acestea 

sunt inofensive 

și se reduc pe durata tratamentului. 

Durere la nivelul pieptului 

Senza

ție de îngrijorare (acest efect apare în principal la copii) 

Tulburări ale somnului 

Erup

ție trecătoare pe piele 

Cataractă 

 
Rare (afectează mai pu

țin de 1 persoană din 1000) 

 

Dificultă

țile de respirație sau respiraţie şuierătoare care se agravează imediat după 

administrarea Serroflo. Dacă se întâmplă acest lucru, înceta

ți utilizarea Serroflo. Utilizați 

inhalatorul dumneavoastră de „ameliorare” care conţine medicamentul cu acțiune rapidă pentru a 
vă ajuta să respirați și spuneți imediat medicului dumneavoastră.  

 

Serroflo poate afecta producția normală de hormoni steroidieni din corp, în special dacă ați luat 
doze mari, pentru perioade îndelungate de timp. Reacțiile adverse includ: 

-  încetinire a creșterii la copii și adolescenți 
-  subțiere a oaselor 
-  glaucom (afecțiuni oculare care afectează vederea) 
-  creștere în greutate 
-  față rotundă (de forma lunii) (sindrom Cushing). 

 
Medicul dumneavoastră vă va verifica periodic pentru semnele oricăror aceste reacții adverse și se va 
asigura că luați cea mai mică doză de Serroflo necesară pentru a vă controla astmul bronşic. 

Bătăi neregulate ale inimii sau o bătaie în plus a inimii (aritmii). Spuneți medicului 
dumneavoastră, dar nu încetați administrarea Serroflo decât dacă acesta vă spune să faceţi acest 
lucru. 

Modificări comportamentale, cum sunt activitatea în exces și iritabilitatea neobișnuită (aceste 
reacții adverse apar în principal la copii). 

 
Cu frecvență necunoscută, dar pot apărea și acestea: 
Depresie sau agresivitate. Este mai probabil ca aceste reacții să apară la copii.   
 
Raportarea reacțiilor adverse 
 
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 
asistentei medicale. Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, 
puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii 
sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 
http://www.anm.ro/. 
 
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
Bucuresti 011478- RO 
Tel: + 4 0757 117 259 
Fax: +4 0213 163 497 
e-mail:  [email protected] 
 
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 

Page 8
background image

 

 

 
 
5. 

Cum se păstrează Serroflo   

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor.  
 
Imediat după utilizare, puneți la loc cu fermitate capacul piesei bucale și fixați-l pe poziție. Nu utilizați 
forța excesivă. 
           
A se păstra la temperaturi sub 30°C. A nu se expune la temperaturi mai mari de 50°C. 
 
Nu păstrați Serroflo la loc răcoros întrucât este posibil ca medicamentul dumneavoastră să nu 
funcționeze la fel de bine.  
 
Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe etichetă și cutie după EXP. Data de 
expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
 
Containerul metalic conține un lichid presurizat. A nu se perfora, sparge sau arde, chiar dacă credeţi că 
acesta este gol.  
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 
6. 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
Ce conține Serroflo   
Substanțele active sunt salmeterol (sub formă de xinafoat de salmeterol) 25 micrograme și propionat 
de fluticazonă 125 sau 250 micrograme. 
Celălalt component este norfluran (HFA 134a). 
 
Cum arată Serroflo și conținutul ambalajului 
Serroflo este furnizat într-o pungă din aluminiu cu un sac de silicagel, care conține un container din 
aluminiu prevăzut cu o valvă de măsurare adecvată și un actuator din plastic cu indicator de doze și un 
capac anti-praf. Containerul conține o suspensie omogenă, de culoare albă. 
Fiecare container este umplut pentru a furniza 120 de doze măsurate.   
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 
Cipla Europe NV 
Uitbreidingstraat 80,  

2600 Antwerp,  
Belgia 
 
Fabricanţii 
S&D Pharma CZ, spol. s.r.o 
Theodor 28, 273 08 Pchery (Pharmos a.s. facility), 
Republica Cehă 
 
Cipla (EU) Ltd,  
20 Balderton Street,  
Londra, W1K 6TL,  
Marea Britanie 
 
Cipla Europe NV 
Uitbreidingstraat 80,  

Page 9
background image

 

 

2600 Antwerp,  
Belgia 
 
Orion Corporation Orion Pharma 
Orionintie 1, 02200 Espoo  
Finlanda 
 
Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spaţiului Economic European sub 
următoarele denumiri comerciale: 
Austria 

Zoreeda 25 Mikrogramm/125 Mikrogramm pro Dosis -Druckgasinhalaton, 
Suspension 
Zoreeda 25 Mikrogramm/250 Mikrogramm pro Dosis –Druckgasinhalaton 
Suspension  

Belgia 

Salmeterol/Fluticasone Cipla 25 microgrammes /125 microgrammes par dose, 
suspension pour inhalation en flacon pressurise

 

Salmeterol/Fluticasone Cipla 25 microgrammes /250 microgrammes par dose, 
suspension pour inhalation en flacon pressurise 
  

Finlanda 

Salmeterol/Fluticason Orion 25 mikrog/125 mikrog/annos inhalaatiosumute, 
suspensio 
Salmeterol/Fluticason Orion 25 mikrog/250 mikrog/annos inhalaatiosumute, 
suspensio  

Ungaria 

Fullhale 25 mikrogramm/125 mikrogramm per adag túlnyomásos inhalációs 
szuszpenzió 
Fullhale 25 mikrogramm/250 mikrogramm per adag túlnyomásos inhalációs 
szuszpenzió 

Croaţia 

Salmeterol/flutikazon Cipla 25 mikrograma + 125 mikrograma u jednoj dozi, 
stlačeni inhalat, suspenzija 
Salmeterol/flutikazon Cipla 25 mikrograma + 250 mikrograma u jednoj dozi, 
stlačeni inhalat, suspenzija 

Italia 

Zoreeda 25 microgrammi /125 microgrammi per dose - sospensione 
pressurizzata per inalazione 
 Zoreeda 25 microgrammi /250 microgrammi per dose - sospensione 
pressurizzata per inalazione  

Norvegia 

Salmeterol/Fluticasone Cipla 25 mikrogram/125 mikrogram per dose 
inhalasjonsaerosol, suspensjon 
Salmeterol/Fluticasone Cipla 25 mikrogram/250 mikrogram per dose 
inhalasjonsaerosol, suspensjon 

România 

Serroflo 25 micrograme/125 micrograme/doză suspensie de inhalat presurizată 
Serroflo 25 micrograme/250 micrograme/doză suspensie de inhalat presurizată 

 
Acest prospect a fost revizuit în Iunie 2017