ASTHALIN INHALER 100µg/doza - PROSPECT

Prospectul pentru ASTHALIN INHALER 100µg/doza - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ASTHALIN INHALER 100µg/doza
Substanța activă: SALBUTAMOLUM
Concentrația: 100µg/doza
Cod atc: R03AC02
Acțiune terapeutică: ADRENERGICE INHALATORII AGONISTI SELECTIVI AI RECEPTORILOR BETA-2 ADRENERGICI
Prescripție: P6L
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7696_27.05.15.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. din Al prevazut cu valva dozatoare si dispozitiv de administrare a 200 doze susp. inhal. presurizata
Cod cim: W51508001
Firma producătoare: CIPLA (EU) LIMITED - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7696/2015/01                                                                            Anexa 
                                                                                                                                                                                
Prospect 

 
 
 
 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

ASTHALIN INHALER 100 µg/doza suspensie de inhalat presurizată  

Salbutamol micronizat 

 
 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le 
poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 
 
Ce găsiţi în acest prospect: 
 
1. 

Ce este ASTHALIN INHALER şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi ASTHALIN INHALER 

3. 

Cum să utilizaţi ASTHALIN INHALER 

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează ASTHALIN INHALER 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 
1. 

Ce este ASTHALIN INHALER şi pentru ce se utilizează  

 
Acest medicament este utilizat pentru: 

-  Tratamentul simptomatic şi profilaxia crizei de astm bronşic (în acele situaţii recunoscute de pacient 

că precipită criza de astm bronşic, de exemplu înainte de efort sau de o expunere inevitabilă la un 
alergen);  

-  Tratamentul  simptomatic  al  exacerbărilor  bronşitei  cronice  obstructive,  atunci  când  există  o 

componentă reversibilă; 

-  Tratamentul de întreţinere al astmului bronşic. 

 
 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi ASTHALIN INHALER 

 
Nu utilizaţi ASTHALIN INHALER: 

dacă sunteţi alergic la salbutamol sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament 
(enumerate la punctul 6). 

-  pacienţi la care administrarea inhalatorie produce tuse şi/sau bronhospasm paradoxal. 

 
Atenţionări şi precauţii 
Pacienţii  trebuie  instruiţi  să  se  prezinte  imediat  la  medic  dacă  nu  observă  o  ameliorare  rapidă  după 
administrarea medicamentului pentru tratamentul crizei de astm bronşic, precum şi atunci când consumul de 
salbutamol  creşte  rapid,  acestea  indicând  agravarea  astmului  bronşic.  În  acest  caz  medicul  va  lua  în 

Page 2
background image

 

considerare asocierea unui tratament antiinflamator continuu (de exemplu, un glucocorticoid administrat pe 
cale inhalatorie sau orală). 
În  caz  de  infecţie  bronşică  sau  bronhoree  abundentă  este  necesar  un  tratament  adecvat,  astfel  încât 
medicamentul să se distribuie optim în căile respiratorii. 
În timpul tratamentului cu salbutamol pe cale inhalatorie, se recomandă determinarea periodică a kaliemiei, 
îndeosebi  în  cazurile  severe  de  astm  bronşic.  În  această  situaţie  riscul  de  hipokaliemie  este  potenţat  de 
hipoxie şi de tratamentul concomitent cu derivaţi xantinici, glucocorticoizi şi diuretice. 
 
Sportivi 
Sportivii trebuie atenţionaţi că medicamentul conţine o substanţă activă aflată pe lista substanţelor dopante. 
 
ASTHALIN INHALER împreună cu alte medicamente 
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să utilizaţi 
orice alte medicamente. 
Salbutamolul  şi  blocantele  beta-adrenergice  neselective  (de  exemplu,  propanolol)  nu  trebuie  utilizate 
concomitent. 
 
Deoarece, după administrarea inhalatorie a medicamentului în dozele recomandate, concentraţiile plasmatice 
de salbutamol sunt neglijabile, nu se aşteaptă apariţia interacţiunilor medicamentoase. Totuşi, se recomandă 
prudenţă la asocierea 

ASTHALIN INHALER

 cu medicamente care pot produce hipokaliemie. 

 
ASTHALIN INHALER împreună cu alimente, băuturi şi alcool 
Nu se cunosc interacţiuni 
 
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 
 
Administrarea  medicamentului  în  timpul  sarcinii  trebuie  avută  în  vedere  numai  dacă  beneficiul  terapeutic 
matern este mai mare decât orice risc posibil asupra fătului. 
Simpatomimeticele beta

2

-adrenergice se excretă în lapte. Nu se ştie dacă utilizarea salbutamolului de către 

mamele  care  alăptează  are  efecte  nocive  asupra  sugarului.  Ca  urmare,  utilizarea  salbutamolului  în  timpul 
alăptării se va face numai după evaluarea atentă a raportului beneficiu terapeutic matern/risc potenţial pentru 
sugari. 
 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
ASTHALIN INHALER nu afectează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 
 
 
Salbutamolul trebuie administrat cu prudenţă la pacienţii cu tireotoxicoză. 
Trebuie  acordată  atenţie  deosebită  respectării  dozelor  recomandate  la  pacienţii  cu  coronaropatii, 
cardiomiopatie hipertrofică obstructivă, aritmii ventriculare, hipertensiune arterială şi diabet zaharat. 
 
 
3. 

Cum să utilizaţi ASTHALIN INHALER 

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutaţi cu medicul 
dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Doza uzuală este: 
Adulţi 
Tratamentul simptomatic al crizei de astm bronşic şi al exacerbărilor bronşitei cronice obstructive, atunci 
când există o componentă reversibilă:  
doza  uzuală  este  de  1-2  pufuri  ASTHALIN INHALER (100-200  µg 
salbutamol) o dată; dacă este necesar, doza se poate repeta la cel puţin 4 ore de la ultima administrare, fără a 
depăşi 8 pufuri ASTHALIN INHALER  (800µg salbutamol) pe zi. 
 

Page 3
background image

 

Tratamentul profilactic al crizei de astm bronşic (înainte de efort sau de o expunere inevitabilă la un 
alergen):  
doza  uzuală  este  de  1-2  pufuri  ASTHALIN INHALER (100-200  µg  salbutamol)  cu  15-30  minute 
înaintea efortului sau a expunerii la un alergen. 
Tratamentul de întreţinere al astmului bronşic:  2  pufuri  ASTHALIN INHALER (200µg  salbutamol)  de  cel 
mult 4 ori pe zi. 
 
Copii 
Tratamentul simptomatic al crizei de astm bronşic: doza uzuală este un puf ASTHALIN INHALER  (100µg 
salbutamol) o dată; dacă este necesar, doza se poate repeta la cel puţin 4 ore de la ultima administrare, fără a 
depăşi 4 pufuri ASTHALIN INHALER  (400µg salbutamol) pe zi. 
Tratamentul profilactic al crizei de astm bronşic (înainte de efort sau de o expunere inevitabilă la un 
alergen)
:  doza  uzuală  este  un  puf  ASTHALIN INHALER (100  µg  salbutamol)  cu  15-30  minute  înaintea 
efortului sau a expunerii la un alergen. 
Tratamentul de întreţinere al astmului bronşic:  un  puf  ASTHALIN INHALER (100  µg  salbutamol)  de  cel 
mult 4 ori pe zi. 
 
ASTHALIN INHALER poate  fi  utilizat  cu  Zerostat Spacer sau  Cipla Spacer   la  pacienţii  care  prezintă 
dificultăţi în sincronizarea administrării suspensiei de inhalat presurizate cu inspiraţia. 
Masca Baby Cipla poate fi folosită pentru a facilita administrarea medicamentului la copii cu vârsta sub 5 
ani. 
 
Instrucţiuni privind pregătirea medicamentului în vederea administrării şi manipularea sa 
Testarea suspensiei de inhalat 
Înaintea  primei  utilizări,  se  îndepărtează  capacul  piesei  bucale,  se  agită  bine  flaconul  şi  se  pulverizează  2 
pufuri în aer pentru testarea funcţionării. Dacă flaconul nu a fost folosit timp de câteva zile, se agită bine şi 
se pulverizează un puf în aer pentru testarea funcţionării. 
 
Utilizarea suspensiei de inhalat 
1.  Se  îndepărtează  capacul  de  pe  piesa  bucală  prin  apăsarea  uşoară  a  părţilor  laterale  ale  capacului  şi  se 

controlează piesa bucală pentru a vedea dacă este curată. 

 
2.  Se agită energic flaconul 
 
3.  Se ţine flaconul în poziţie verticală între police şi celelalte degete, cu policele pe bază, sub piesa bucală. 
 
4.  Se expiră cât  mai  mult, dar fără a forţa. Se  plasează piesa  bucală în  cavitatea bucală, între dinţi,  şi se 

strâng buzele în jurul ei. 

 
5.  Imediat după ce pacientul începe să inspire pe gură, se apasă pe capătul superior al flaconului pentru a 

elibera salbutamolul în timp ce pacientul inspiră calm şi profund. 

 
6.  În timp ce pacientul îşi ţine respiraţia, se scoate flaconul din cavitatea bucală şi se ia degetul de pe partea 

superioară a acestuia. Pacientul va continua să îşi ţină respiraţia atât timp cât poate, fără a forţa. 

 
7.  Pentru a administra un al doilea puf, se păstrează flaconul în poziţie verticală şi se aşteaptă aproximativ o 

jumătate de minut înainte de a se repeta etapele 2-6. 

 
Capacul piesei bucale se reaşează apăsând ferm. 
 
NOTĂ: 
Pacientul trebuie sa efectueze lent etapele 4, 5 și 6. Inspirul trebuie început cât mai lent posibil, chiar înainte 
de  a  acţiona  flaconul.  Trebuie  să  exerseze  la  început  de  câteva  ori  în  faţa  unei  oglinzi.  Dacă  observă  o 
“ceaţă” ieşind din capătul flaconului sau din colţurile gurii, trebuie să reînceapă etapa 2. 
 
În cazul în care pacientul are dificultăţi în administrare trebuie să anunţe medicul. 
 
Copii 

Page 4
background image

 

Copiii mici ar putea avea nevoie de ajutor, astfel încât este necesar ca un adult să manipuleze flaconul pentru 
ei. Adultul trebuie să încurajeze copilul să expire şi să acţioneze flaconul imediat după ce copilul începe să 
inspire.  Trebuie  să  exerseze  împreună  tehnica  de  administrare.  Copiii  mai  mari  sau  persoanele  debilitate 
trebuie  să  ţină  flaconul  cu  ambele  mâini,  punând  cele  două  arătătoare  pe  capătul  superior  al  flaconului  şi 
ambele police pe bază, sub piesa bucală. 
 
Curăţare 
Flaconul trebuie curăţat cel puţin o dată pe săptămână. 
 
1.  Se  scoate  flaconul  de  metal  din  învelişul  de  plastic  al  inhalatorului  şi  se  îndepărtează  capacul  piesei 

bucale. 

 
2.  Se clătesc învelişul de plastic şi piesa bucală cu apă caldă. 
 
3.  Se lasă la uscat într-un loc cald, evitând căldura excesivă. 
 
4.  Se pune flaconul şi capacul piesei bucale. 
 
Nu se pune flaconul de metal în apă. 
 
Dacă utilizaţi mai mult ASTHALIN INHALER decât trebuie 
În  caz  de  supradozaj  creşte  riscul  de  apariţie  a  reacţiilor  adverse  toxice.  Datorită  posibilităţilor  producerii 
hipokaliemiei se recomandă monitorizarea concentraţiei serice a potasiului. 
În caz de supradozaj, tratamentul este simptomatic; se administrează cu prudenţă blocante beta-adrenergice 
cardioselective. 
 
Dacă uitaţi să utilizaţi ASTHALIN INHALER 
Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului. 
 
 
4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în 
acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului 
Tratamentul cu simpatomimetice beta-adrenergice poate determina hipokaliemie. 
Rareori, au fost raportate tremor al extremităţilor, crampe musculare, palpitaţii, tahicardie şi cefalee. 
În cazul administrării oricărui produs inhalator este posibilă apariţia tusei sau/şi bronhospasmului paradoxal. 
În acest caz se recomandă întreruperea tratamentului şi administrarea altei forme farmaceutice. 
 
Raportarea reacţiilor adverse 
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile 
adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 
 
5. 

Cum se păstrează ASTHALIN INHALER 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 

Page 5
background image

 

A  nu  se  utiliza  după  data  de  expirare  înscrisă  pe  ambalaj.  Data  de  expirare  se  referă  la  ultima  zi  a  lunii 
respective.  
A se păstra la temperaturi sub 30

0

C, în ambalajul original. 

 
 
Nu utilizaţi acest medicament dacă observaţi semne vizibile de deteriorare. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 
6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine ASTHALIN INHALER 

Substanţa activă este salbutamol micronizat.  

Celelalte componente sunt: 

acid oleic, etanol 99,9%, tetrafluoroetan (HFA -134a-propulsor). 

 
Cum arată ASTHALIN INHALER şi conţinutul ambalajului 
Cutie  cu  un  flacon  din  Al  prevăzut  cu  valvă  dozatoare  şi  dispozitiv  de  administrare  conţinând  200  doze 
suspensie de inhalat, presurizată. 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricanţii 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă  
CIPLA (UK) LIMITED., 
Theold  Post  House,  Heath  Road,   
Surrey, Weybridge, KT13 8TS, 
Marea Britanie 
 
Fabricanţii 
CIPLA (EU) LIMITED 
20 Balderton Street, Londra W1K 6TL, Marea Britanie 

 

CIPLA EUROPE NV 
Uitbreidingstraat 80, 2600 Antwerp, Belgia 
 
Acest prospect a fost revizuit în Februarie, 2017