INOVELON 200mg - PROSPECT

Prospectul pentru INOVELON 200mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: INOVELON 200mg
Substanța activă: RUFINAMIDUM
Concentrația: 200 mg
Cod atc: N03AF03
Acțiune terapeutică: ANTIEPILEPTICE DERIVATI DE CARBOXAMIDA
Prescripție: P-RF/R
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 100 compr. film. (blist. Al/Al)
Cod cim: W51824005
Firma producătoare: EISAI LIMITED - MAREA BRITANIE