NPLATE 250µg - PROSPECT

Prospectul pentru NPLATE 250µg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: NPLATE 250µg
Substanța activă: ROMIPLOSTIMUM
Concentrația: 250µg
Cod atc: B02BX04
Acțiune terapeutică: VITAMINA K SI ALTE HEMOSTATICE ALTE HEMOSTATICE SISTEMICE
Prescripție: S
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flac x 250µg pulb. pt. sol. inj.
Cod cim: W53894001
Firma producătoare: AMGEN EUROPE B.V. - OLANDA
Conținut prospect: