DAXAS 500 - PROSPECT

Prospectul pentru DAXAS 500 - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: DAXAS 500
Substanța activă: ROFLUMILAST
Concentrația: 500 µg
Cod atc: R03DX07
Acțiune terapeutică: ALTE MED. PT. TRAT. BOLILOR OBSTRUCTIVE ALE C.R, SISTEMICE ALTE MED. PT. TRAT. BOLILOR OBSTRUCTIVE ALE C.R, SISTEMICE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blist.Al-PVC/PVDC x 90 comprimate filmate
Cod cim: W63472003
Firma producătoare: TAKEDA GMBH - GERMANIA