PROMETAX 6mg - PROSPECT

Prospectul pentru PROMETAX 6mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: PROMETAX 6mg
Substanța activă: RIVASTIGMINUM
Concentrația: 6mg
Cod atc: N06DA03
Acțiune terapeutică: MEDICAMENTE PENTRU TRATAMENTUL DEMENTEI ANTICOLINESTERAZICE
Prescripție: P-RF/R
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 8blister PVC/Al x 14 caps
Cod cim: W51680003
Firma producătoare: NOVARTIS PHARMACEUTICA SA - SPANIA