EXELON 4,6 mg/24h - PROSPECT

Prospectul pentru EXELON 4,6 mg/24h - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: EXELON 4,6 mg/24h
Substanța activă: RIVASTIGMINUM
Concentrația: 4,6mg/24h
Cod atc: N06DA03
Acțiune terapeutică: MEDICAMENTE PENTRU TRATAMENTUL DEMENTEI ANTICOLINESTERAZICE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 60 plicuri (2x30) x 1 plasture transdermic
Cod cim: W64473003
Firma producătoare: NOVARTIS PHARMA GMBH - GERMANIA