TRUXIMA 100 mg - PROSPECT

Prospectul pentru TRUXIMA 100 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TRUXIMA 100 mg
Substanța activă: RITUXIMABUM
Concentrația: 100mg
Cod atc: L01XC02
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE ANTICORPI MONOCLONALI
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 2 flac. din sticla a cate 10 ml (100 mg rituximab)
Cod cim: W63906001
Firma producătoare: BIOTEC SERVICES INTERNATIONAL LTD. - MAREA BRITANIE
Conținut prospect: