NORVIR 80mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru NORVIR 80mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: NORVIR 80mg/ml
Substanța activă: RITONAVIRUM
Concentrația: 80mg/ml
Cod atc: J05AE03
Acțiune terapeutică: ANTIVIRALE CU ACTIUNE DIRECTA INHIBITORI DE PROTEAZA
Prescripție: P-RF/R
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 5 flacoane multidoza PET x 90 ml sol.orala + 1 masura dozatoare prevazuta cu gradatii
Cod cim: W59950001
Firma producătoare: ABBOTT LABORATORIES LTD. - MAREA BRITANIE
Conținut prospect: