NORVIR 100 mg - PROSPECT

Prospectul pentru NORVIR 100 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: NORVIR 100 mg
Substanța activă: RITONAVIRUM
Concentrația: 100mg
Cod atc: J05AE03
Acțiune terapeutică: ANTIVIRALE CU ACTIUNE DIRECTA INHIBITORI DE PROTEAZA
Prescripție: P-RF/R
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 4 flac. PEID x 84 caps. moi
Cod cim: W59946001
Firma producătoare: ABBOTT LABORATORIES LTD. - MAREA BRITANIE