EDURANT - PROSPECT

Prospectul pentru EDURANT - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: EDURANT
Substanța activă: RILPIVIRINUM
Concentrația: 25mg
Cod atc: J05AG05
Acțiune terapeutică: ANTIVIRALE CU ACTIUNE DIRECTA INHIBITORI NON-NUCLEOZIDICI AI REVERSTRANSCRIPTAZEI
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu un flacon din PEÃŽD x 30 comprimate filmate
Cod cim: W58157001
Firma producătoare: JANSSEN CILAG SPA - ITALIA
Conținut prospect: