NORMIX 200mg/10ml - PROSPECT

Prospectul pentru NORMIX 200mg/10ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: NORMIX 200mg/10ml
Substanța activă: RIFAXIMINUM
Concentrația: 200mg/10ml
Cod atc: A07AA11
Acțiune terapeutică: ANTIINFECTIOASE INTESTINALE ANTIBIOTICE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_6554_16.06.14.pdf
Ambalaj: Cutie cu un flacon din sticla bruna continând granule pentru 60 ml suspensie orala, însotit de o masura dozatoare marcata la 5, 10 si 15 ml.
Cod cim: W63735001
Firma producătoare: ALFASIGMA S.P.A. - ITALIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6554/2014/01                                                                       

Anexa 1 

                                                                                                                                                                            Prospect 

 

Prospect: Informaţii pentru utilizator

 

 

Normix 200 mg/10 ml granule pentru suspensie orală 

Rifaximină-α 

 

Citiţi  cu  atenţie  şi  în  întregime  acest  prospect  înainte  de  a  începe  să  utilizaţi  acest  medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

 

-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.  

-

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.  

-

 

Acest  medicament  a  fost  prescris  numai  pentru  dumneavoastră.  Nu  trebuie  să-l  daţi  altor 

persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 

Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 
 

Ce găsiţi în acest prospect: 

1.

 

Ce este Normix şi pentru ce se utilizează 

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Normix 

3.

 

Cum să utilizaţiNormix 

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează Normix 

6.

 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii  

 

1. 

Ce este Normix şi pentru ce se utilizează 

 
Normix conţine substanţa activă rifaximină-α. 
Este utilizat pentru:  

-

 

tratamentul  infecţiilor  intestinale  acute  şi  cronice  produse  de  bacterii  Gram-pozitive  şi  Gram-
negative; sindrom diareic; 

-

 

tratamentul  diareei  cauzate  de  alterarea  echilibrului  florei  intestinale  (diaree  estivală,  diareea 
călătorilor, enterocolită); 

-

 

profilaxia preoperatorie şi postoperatorie a complicaţiilor infecţioase în chirurgia gastro-intestinală; 

-

 

tratamentul hiperamoniemiei ca și adjuvant. 

 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Normix 

 
Nu utilizaţi Normix 

dacă  sunteţi  alergic  (hipersensibil)  la  rifaximină,  rifamicină  sau  la  oricare  dintre  celelalte 
componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6). 

dacă aveţi obstrucție intestinală chiar parțială sau leziuni ulceroase severe la nivelul intestinului. 

 

Atenţionări şi precauţii  

Adresați-vă  medicului  dacă  observați  culoarea  roșie  a  urinii  după  ce  ați  luat  Normix.  Acest  lucru  se 
datorează substanței active, care are culoarea roșu- portocaliu, la fel ca și  majoritatea antibioticelor din 
aceeași  grupă  (rifamicine).  După  un  tratament  prelungit  cu  doze  mari  sau  atunci  când  sunt  leziuni  la 
nivelul mucoasei intestinale, o cantitate mică de rifaximină se poate absorbi (mai puţin de 1% din doza 
utilizată), lucru care poate provoca colorația în roșu a urinii. 
Dezvoltarea  microorganismelor  rezistente  impune  întreruperea  tratamentului  şi  instituirea  unei  terapii 
adecvate.  
 

Copii şi adolescenţi 

Normix nu este recomandat administrării la copii cu vârsta sub 12 ani. 
 

Normix împreună cu alte medicamente 

Spuneţi  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului  dacă  utilizaţi  aţi  utilizat  recent  sau  s-ar  putea  să 
utilizaţi orice alte medicamente. 
Deoarece în cazul administrării orale absorbţia rifaximinei din tractul gastro-intestinal este sub 1%, este 
puţin probabil să există risc de interacţiuni farmacologice la nivel sistemic. 


Page 2
background image

 

2

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea  

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.  

 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

 

În  studiile  clinice  controlate  au  fost  raportate  amețeală  și  somnolență,  dar  rifaximina  are  o  influență 
neglijabilă asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. 

Normix conţine

 

zahăr.

 Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat ca aveţi intoleranţă la unele categorii 

de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament. 
 

3. 

Cum să utilizaţi Normix

 

 
Utilizaţi  întotdeauna  acest  medicament  exact  aşa  cum  este  descris  în  acest  prospect  sau  aşa  cum  v-a  spus 
medicul dumneavoastra sau farmacistul. Discutaţi cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Dozele recomandate: 
 
Tratament antidiareic  
10 ml suspensie orală la intervale de 6 ore sau 20 ml suspensie orală la intervale de 6 ore.  

 

Profilaxia pre- şi post-operatorie a complicaţiilor infecţioase gastro-intestinale  
20 ml suspensie orală la intervale de 12 ore.  

 

Adjuvant în tratamentul hiperamoniemiei  
20 ml de suspensie la intervale de 8 ore.  
 
Mod de administrare 
Granulele  pentru  suspensie  orală  pot  fi  administrate  în  special  la  pacienţii  care  prezintă  dificultate  la 
înghiţire.  
Rifaximina poate fi administrată independent de orarul meselor. 
 
Dozele pot fi modificate cantitativ şi ca frecvenţă în funcţie de indicația medicului. 
Dacă nu există alte recomandări, tratamentul nu trebuie să depăşească o durată de 7 zile.  
 
Reconstituirea suspensiei 
Se adaugă apă peste granulele conţinute în sticlă până la semn şi se agită puternic. Se adaugă apă din nou 
până când suspensia atinge semnul marcat pe sticlă. Sticla trebuie foarte bine agitată înainte de utilizare. 
 
Utilizarea la copii 
Normix nu este recomandat administrării la copii cu vârsta sub 12 ani. 
 

Dacă utilizaţi mai mult Normix decât trebuie

 

Dacă aţi luat mai mult Normix decât trebuie, adresaţi-vă medicului dumneavoastră. 

 
Dacă uitaţi să utilizaţi Normix 

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
 
Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresaţi-vă  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 

4.  

Reacţii adverse posibile 

 
Ca  toate  medicamentele,  acest  medicament  poate  provoca  reacţii  adverse,  cu  toate  că  nu  apar  la  toate 
persoanele.  
 

Reacţii adverse foarte rare:

 

vărsături  apărute  după  prima  administrare,  care  sunt  trecătoare,  nefiind  necesară  întreruperea 
tratamentului.

 

 


Page 3
background image

 

3

Reacţii adverse rare:

 

urticarie.

 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului.  Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct  prin  intermediul  sistemului  naţional  de  raportare,  ale  cărui  detalii  sunt  publicate  pe  web-site-ul 
Agenţiei  Naţionale  a  Medicamentului  şi  a  Dispozitivelor  Medicale 

http://www.anm.ro/

.  Raportând 

reacţiile  adverse,  puteţi  contribui  la  furnizarea  de  informaţii  suplimentare  privind  siguranţa  acestui 
medicament. 
 

5. 

Cum se păstrează

 

Normix

 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu  utilizaţi  acest  medicament  după  data  de  expirare  înscrisă  pe  cutie,  după  EXP.  Data  de  expirare  se 
referă la ultima zi a lunii respective. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 
 
Nu  aruncaţi  niciun  medicament  pe  calea  apei  sau  a  reziduurilor  menajere.  Întrebaţi  farmacistul  cum  să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 

6.  

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

Ce conţine Normix 

-

 

Substanţa activă este rifaximina-α. 10 ml suspensie reconstituită conţin rifaximină-α 200 mg. 

-

 

Celelalte  componente  sunt:  celuloză  microcristalină,  carboximetilceluloză  sodică,  pectină,  kaolin, 
zaharină sodică, benzoat de sodiu, zahăr, aromă de cireşe negre. 

 
Cum arată Normix şi conţinutul ambalajului 

Normix se prezintă sub formă de granule portocalii cu aromă de cireșe negre. 

 
Ambalaj 

Cutie cu un flacon din sticlă brună conţinând granule pentru 60 ml suspensie orală, însoţit de o măsură 
dozatoare marcată la 5, 10 şi 15 ml.  

 
Deţinătorul Autorizaţiei de punere pe piaţă și fabricantul 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţǎ  

ALFASIGMA S.p.A. 
Via Ragazzi del ’99, 5 
40133, Bologna (BO), Italia  

 

Fabricantul 

ALFASIGMA S.p.A. 
Via Enrico Fermi, 1 
65020 Alanno (PE), Italia 
 

Acest prospect a fost revizuit în Octombrie, 2018.