REBETOL 200 mg - PROSPECT

Prospectul pentru REBETOL 200 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: REBETOL 200 mg
Substanța activă: RIBAVIRINUM
Concentrația: 200mg
Cod atc: J05AB04
Acțiune terapeutică: ANTIVIRALE CU ACTIUNE DIRECTA NUCLEOZIDE SI NUCLEOTIDE excl INHIBITORI REVERSTRANSCRIPTAZA
Prescripție: P-RF/R
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 140caps. ( blist. PVC/PE/PVDC )
Cod cim: W60057003
Firma producătoare: SP LABO NV - BELGIA