TROBALT 50mg/100mg - PROSPECT

Prospectul pentru TROBALT 50mg/100mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TROBALT 50mg/100mg
Substanța activă: RETIGABINUM
Concentrația: 50mg/100mg
Cod atc: N03AX21
Acțiune terapeutică: ANTIEPILEPTICE ALTE ANTIEPILEPTICE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Blist. opace din PVDC/PE/PVC/Al sigilate într-un ambalaj secundar termosudat care contine 63 compr. film.(21 x 50 mg + 42 x 100 mg )
Cod cim: W57384001
Firma producătoare: CATALENT UK PACKAGING LIMITED - MAREA BRITANIE
Conținut prospect: