TROBALT 200mg - PROSPECT

Prospectul pentru TROBALT 200mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TROBALT 200mg
Substanța activă: RETIGABINUM
Concentrația: 200mg
Cod atc: N03AX21
Acțiune terapeutică: ANTIEPILEPTICE ALTE ANTIEPILEPTICE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Ambalaj multiplu -cutii cu blist. opace din PVDC/PE/PVC/Al x 168 (2x84)compr. film.
Cod cim: W57381002
Firma producătoare: GLAXO WELLCOME S.A. - SPANIA
Conținut prospect:

TROBALT 200mg se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu blist. opace din PVDC/PE/PVC/Al x 84 compr. film.