TROBALT 100mg - PROSPECT

Prospectul pentru TROBALT 100mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TROBALT 100mg
Substanța activă: RETIGABINUM
Concentrația: 100mg
Cod atc: N03AX21
Acțiune terapeutică: ANTIEPILEPTICE ALTE ANTIEPILEPTICE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blist. opace din PVDC/PE/PVC/Al x 21 compr. film.
Cod cim: W57380001
Firma producătoare: GLAXO WELLCOME S.A. - SPANIA