ALTARGO 1% - PROSPECT

Prospectul pentru ALTARGO 1% - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ALTARGO 1%
Substanța activă: RETAPAMULINUM
Concentrația: 1%
Cod atc: D06AX13
Acțiune terapeutică: ANTIBIOTICE DE UZ LOCAL ALTE ANTIBIOTICE DE UZ LOCAL
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 tub x 10 g unguent
Cod cim: W52131003
Firma producătoare: GLAXO OPERATIONS UK LIMITED - MAREA BRITANIE
Conținut prospect:

ALTARGO 1% se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 12 plicuri Al x 0,5 g unguent

Cutie x 1 tub x 5 g unguent

Cutie x 1 tub x 15 g unguent