CYRAMZA - PROSPECT

Prospectul pentru CYRAMZA - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: CYRAMZA
Substanța activă: RAMUCIRUMABUM
Concentrația: 10 mg/ml
Cod atc: L01XC21
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE ANTICORPI MONOCLONALI
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Ambalaj cu 2 flacoane a 10ml
Cod cim: W61463001
Firma producătoare: LILLY PHARMA FERTIGUNG UND DISTRIB. GMBH & CO. KG - ITALIA
Conținut prospect: