EVISTA 60mg - PROSPECT

Prospectul pentru EVISTA 60mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: EVISTA 60mg
Substanța activă: RALOXIFENUM
Concentrația: 60mg
Cod atc: G03XC01
Acțiune terapeutică: ALTI HORMONI SEXUALI SI MODULATORI AI APARATULUI GENITAL MODULATORI SELECTIVI AI RECEPTORILOR ESTROGENICI
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 84 compr. film. (blist. Aclar)
Cod cim: W53455003
Firma producătoare: ELI LILLY AND COMPANY LTD. - MAREA BRITANIE